Новини

Новини


Колко вида заваряване има?
Дата: 21.10.2019
Заваряването е един изключително вълнуващ и завладяващ процес, при който използвайки само един апарат и своите умения, заварчиците могат да трансформират всяко парче метал в елемент с различна форма и дизайн.

Съвременните стандарти при заваряването
Дата: 14.10.2019
Заваряване се нарича онзи технологичен процес, при който два или повече метални елемента могат да бъдат съединени. Процесът не просто свързва отделните елементи заедно, както е при запояването, а ги превръща в едно цяло.

Щанцоването в различните индустрии 1000д.
Дата: 7.10.2019
Щанцоването набира все по-голяма популярност в производството на метални изделия. Все повече производители инвестират в щанцоващи машини, тъй като осъзнават преимуществата на тази производствена технология.

Видове машини за щанцоване 1000д.
Дата: 1.10.2019
Щанцовъчните машини са неиземнна част от процесите на металопреработвателната индустрия. Те имат важна роля в сферата на производство и обработка на метални и друг вид изделия. Те имат широко приложение и с развитието на технологиите се появяват щанцовъчни машини с все повече иновативни функции, които увеличават производителността и намаляват разходите.

Лазерното рязане в различните индустрии
Дата: 3.9.2019
Машините за лазерно рязане се използват за обработката на различни видове метали, от които обикновена или неръждаема стомана, алуминий, бронз и мед. Като безотпадна технология лазерното рязане предлага гъвкавост, бързина и прецизност на изработката и поради тази причина става все по-предпочитан метод в листообработката на метали. Машините за лазерно рязане са една иновативна и супер ефективна технология за рязане и обработване на различни видове материали, с помощта на която могат да бъдат произведени продукти от високо качество за отрицателно време.

Видове машини за лазерно рязане 1000д.
Дата: 27.8.2019
Тъй като лазерните технологии търпят постоянен напредък, лазерните машини си спечелиха своето заслужено място в сферата на прецизната металообработка. С лазерните машини можем да извършваме лазерно рязане на различни видове метали, от които обикновена или неръждаема стомана, мед, бронз и алуминий. Машините за лазерно рязане са оборудвани с различни функций в зависимост от модела, което ги прави способни да се справят прецизно с различни видове метални детайли за рязане.

Механизмите в мебелната индустрия
Дата: 22.7.2019
Металните механизми за мебели намират широко приложение в нашето ежедневие и имат неизменна функция. Те имат редица преимущества и правят живота ни по-лесен. Също така те добавят естетика към стаите и правят дома ни да изглежда по-спретнат.

Металните компоненти в мебелната индустрия
Дата: 16.7.2019
Един от най-популярните материали за мебели е металът. Той намира широко приложение в изработката на различни екстериорни и интериорни детайли с битово предназначение. Металните елементи на мебелите винаги придават естетичен и стилен вид на дадена мебел. Те са незаменим детайл в мебелопроизводството. Добавянето на метални компоненти създава един красив завършек на различните видове мебели. Друга характерна черта на металните компоненти за мебели е тяхната износоустойчивост.

Какви изделия се изготвят от листови материали?
Дата: 1.7.2019
С помощта на разнообразието от металообработващи машини, днес разполагаме с голям брой изделия, които са станали неизменна част от нашия живот. Ние дотолкова сме свикнали с тях, че рядко се питаме в ежедневието си как всъщност са се появили.

Видове стругови детайли
Дата: 25.6.2019
Струговите детайли се обработват от стругови центри. Струговите машини се използват в машиностроенето за производство на ротационни детайли.

Дата: 07.6.2019
Всички сте чували за машинен процес, наречен фрезоване. Предполагаме сте чували, че благодарение на този процес се произвеждат различни детайли, които намират доста широко приложение.

Дата: 03.6.2019
Струговете са едни от най-старите машини, които човекът е създал и използва, за да обработва детайли.

Дата: 25.4.2019
Няма съмнение, че всеки бизнес собственик цели увеличение в своите продажби.

Дата: 18.4.2019
Всичи сме наясно, че откакто машините са навлезли в ежедневието ни животът ни е станал много по-лесен.

Дата: 01.4.2019
Обработката на метални изделия е процес, който би бил невъзможен, без да бъде използвано специализирано оборудване.

Дата: 20.3.2019
Необходимостта от машина, която да може да извършва прецизно, точно и безконтактно рязане стои в основата на създаването и бързата популяризация на машините за лазерно рязане.

Дата: 19.2.2019
Метал Ин ЕООДразполага две щанц преси – TRUMPHи Raskin и два броя CNCабканти TRUMPH. Това им помага в изработката на щанцови изделия

Дата: 12.2.2019
Тъй като залага на качеството и прецизността на своите услуга,Метал Ин Пловдив използва само висок клас листоогъващи машини.


Дата: 6.2.2019
През последните години плъзгащите се портални врати станаха много популярни. Вратите могат да бъдат изработени от различни материали, но като че ли най-популярният материал за изработката им е стоманата.


Дата: 17.1.2019
Автомобилите са неизменна и много важна част от ежедневието ни. Ние се нуждаем от тези невероятни средства за предвижване и дори не ни се иска да си представим какъв би бил животът ни, ако Карл Бенц не беше получил през 1885 г. патент за първия автомобил с бензинов двигател или ако просто идеята да създаде моторно превозно средство не му беше хрумнала.


МЕТАЛ ИН ЕООД е бенефициент по Проект „Подобряване на ресурсната ефективност в Метал Ин чрез внедряване на пилотни за България технологии за алкално електролитно поцинковане/галванизация/ и система за мониторинг и ресурсна оптимизация на прахово боядисване на метални изделия”,който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Дата: 20.12.2018

eu-metalin opik-metalin

Проектът е насочен към повишаване на ресурсната ефективност в предприятието, чрез иновативни технологии, които оптимизират използваните суровини в процесите по поцинковане и прахово боядисване на крайните продукти и намаляват отпадъците от производството чрез тяхното предотвратяване.

Оптимизацията ще бъде постигната чрез процесна иновация, пилотна за България. Процесната иновация заменя твърде остарял процес на поцинковане с иновативна технология за алкално електролитно поцинковане и въвежда система за мониторинг и ресурсна оптимизация на прахово боядисване, което до момента се е управлявало ръчно.
Дата: 18.12.2018

Фрезоването е вид машинна обработка, която позволява моделиране на сложни форми и изрязване на парчета от различни материали като метал, дърво, пластмаса, композитни материали и други.Дата: 4.12.2018
Щанцоване се нарича процес, при който метални материали се формуват чрез метод, наречен пластична деформация. Процесът е високопродуктивен и предпочитан в много отрасли на промишлеността, при които серийното производство на метални елементи за кратки срокове и с ниска себестойност е от голямо значение.


Дата: 20.11.2018
Резбовите съединения намират много голямо приложение в промишлеността и машиностроенето. Тези съединения се реализират посредством отделни детайли като болт, гайка, винт, шайба и съединителен елемент..


Дата: 7.11.2018
Заваряване се нарича вид технологичен процес, чрез който се получават неразглобяеми монолитни съединения. Този процес се прилага много широко в промишлеността, строителството, автомобилостроенето и в други отрасли, тъй като металните елементи, които се получават посредством заваръчна дейност са с по-лека и проста конструкция в сравнение с конструкциите, за съединението на които е използвана друг вид връзка.

Какво е лазерно рязане?

Дата: 11.09.2018

Лазерното рязане е иновативна, високо ефективна технология за рязане и обработване на различни видове материали, благодарение на която могат да бъдат произведени висококачествени продукти за кратък период от време. Наименованието „лазер”, което се е наложило за упоменаването на този метод на рязане всъщност е акроним на „усилване на светлината чрез принудително излъчване” - Lіght Аmрlіfісаtіоn Ѕtіmulаtеd Еmіѕѕіоn Rаdіаtіоn.


Kакво представлява праховото боядисване?

Дата: 29.08.2018

Праховото боядисване е популярен процес за нанасяне на полимерни покрития с високи защитни, антикорозионни и декоративни свойства. Методът е разработен през 50 - те години на XX век в Германия, а през 60 - те години се появява технологията за електростатично прахово боядисване. Създаването на тази технология идва в отговор на увеличените изисквания за опазване на околната среда и от желанието да се увеличи качеството на покритията.


Дата: 28.08.2017

eu flag

МЕТАЛ ИН ЕООД е бенефициент по Проект „Подобряване на енергийната ефективност в Метал Ин ЕООД”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Общата стойност на проекта е 1 148 431.00 лв., от които 589 282.56 лв. европейско и 103 991.04 лв. национално съфинансиране.
Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:
Проектът е насочен към подобряване на енергийната ефективност в Метал Ин ЕООД.
Чрез проекта предприятието ще осъществи инвестиция в ново производствено оборудване, чрез която ще съкрати енергията и времето за изработване на метални детайли, необходими за производството на системи за паркиране на велосипеди и ще увеличи значително производствения капацитет на крайния продукт. Проектът предвижда също така въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, която има за цел да спомогне за подобряване на енергийните характеристики на процесите и системите в производството, да оптимизира използването и потреблението на енергията и да допринесе за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.
Изпълнението на проектните дейности ще позволи оползотворяване на реалните възможности пред фирмата за намаляване на енергийната интензивност на производствения й процес чрез:
- намаляване консумацията на енергия за единица продукция
- реализиране на енергийни спестявания в предприятието и намаляване на разходите за производство
- намаляване на емисиите на парникови газове и ориентация към по-екологосъобразно производство
Проектът допринася също така за подобряване на ресурсна ефективност в производствения процес чрез намаляване количеството използвана суровина за единица продукция.
В резултат на проекта Метал Ин ЕООД ще подобри енергийната ефективност на своето производство чрез въвеждане на енергийно ефективни мерки за намаляване на енергийната консумация.

Дата: 10.05.2016

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0178-C01 по проект Комплексна инвестиция в металообработващи машини с цел разширяване на производството на части за хидравличното машиностроене в Метал Ин ЕООД по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, публикувам:

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана” с предмет:

„Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Линия за дисково рязане на тръби и пръти – 1 брой

Обособена позиция 2. Линия за прахово боядисване – 1 брой

Обособена позиция 3. Фреза за петосна обработка на корпусни детайли – 1 брой

Обособена позиция 4. Хидравличен абкант със CNC управление – 1 брой”

Краен срок за приемане на офертите: 11 часа на 18.05.2016г.

Документация:

Tender doc_Metal In_pdfmetalini


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.