Стругови операции - характеристики и възможности

Процесът на струговане се основава на отнемане на материал от обработваната повърхност на заготовка. Така детайлът придобива завършен вид и може да послужи за редица функции в различни индустрии. Струговането може да звучи подобно на фрезоване, но всъщност двата метода на металообработка имат много разлики.

Основната разлика между двата процеса начина на закрепване и движение на заготовката. При струговете обработваният детайл извършва въртящо движение срещу режещ инструмент с едно острие, а при фрезоването се подава неподвижен детайл към режещ инструмент с няколко остриета.

Струговането е един от най-популярните начини за механично обработване на повърхности в цял свят. Машините, които се използват за извършване на процеса, се наричат стругове и са едни от най-старите машини за обработка на детайли от различни материали.

Конструкцията на струговете е предшественик на много други високопроизводителни машини, които днес се използват в металообработването. Струговането има много разновидности и възможни операции, които могат да бъдат извършени, благодарение на струговите машини.

Струговите машини предоставят не само възможност за струговане, но и за други процеси като :

Съществуват многобройни видове струговане, възможни операции и стругови машини, някои от които ще опишем и в днешната статия.

Стругови операции - характеристики и възможности

Източник на изображението: Unsplash.com

Видове струговане

При струговете и по време на струговане могат да бъдат разграничени следните 2 процеса на работа :

  1. Въртеливото движение, което се извършва от устройство, придържащо обработваният детайл.
  2. Подаването на режещият инструмент към повърхността на заготовката.

Елементите на режима на рязане при струговане са - дълбочина на рязане (t), скорост на рязане (v) и подаване за един оборот на обработвания детайл (s). Обработването, от своя страна, може да бъде чисто или грубо.

Разновидности при направление на подаване и формообразуване

Когато режещият инструмент се подаде към въртящия се детайл, се отнема част от повърхността на обработвания материал.

Съществуват три кинематични схеми според посоката на подаване на инструмента:

От друга страна, съществуват и различни видове формообразуване, като за всеки вид от значение е формообразуващият елемент на режещеият инструмент или струговия нож. Например, при формообразуване тип обхождане елементът е точка, а при копиране - линия.

Комбинации на формообразуване и подаване

Методите на формообразуване (обхождане и копиране) могат да се комбинират с различните вариции на подаване на режещия инструмент (надлъжно, напречно и комбинирано). Чрез различни съчетания се достига до образуване на различни повърхнини и детайли.

Тук ще включим и примери :

Сложни пространствени повърхнини могат да се обработват при коректно зададени и синхронизирани честоти на въртене и подаване в един оборот.

Видове стругови машини

Съществуват и многобройни видове стругови машини, като всяка една от тях разполага с различни металообработващи възможности и намира своето приложение в различни операции на струговането.

Класификацията на струговете се свежда до:

Универсални стругове

Най-разпространените стругове са универсалните поради множеството им технологични възможности. Открояват се с мощността на електродвигателя, разстоянието между центрите и височината им над супорта.

Универсалните стругови машини, в комбинация с различни приспособления, могат да извършват операции като:

Каруселни стругове

Каруселният струг е машина, която намира приложение главно в обработването на сравнително къси детайли с голям диаметър. Вретеното на каруселния струг е вертикално.

Револверни стругове

Револверните стругове са с автоматизиран цикъл на работа и се използват единствено в едросерийното и масово производство. Разполагат с така наречената револверна глава, която се върти в различни посоки. Според разположението ѝ съществуват 2 вида револверни стругове - с вертикална или хоризонтална ос.

CNC стругове

Струговете със CNC управление (цифрово програмно управление) имат висока степен на автоматизация, което осигурява висока производителност и отлично качество на обработка. Намират приложение главно в дребносерийно и единично производство.

Видове режещи инструменти (стругарски ножове)

За разлика от фрезовите режещи инструменти, стругарските ножове разполагат с едно острие, което обработва повърхността на заготовката.

Съществуват много разновидности в зависимост от формата и вида на обработваната повърхнина, направлението на подаването, сечението на тялото, формата на режещата част, материала и конструкцията им.

Някои видове стругарски ножове включват, но не се ограничават до:

Описание на операциите и начин на работа

Благодарение различните видове стругови машини, разновидности на направление на подаване и формообразуване и техните комбинации, съществуват безброй операции, които могат да бъдат извършвани в металообработващата индустрия.

Някои такива примери са:

След обработка, стругованите детайли могат да бъдат, но не се ограничават до:

Създадени са различни методи за закрепване и придвижване на заготовката, които да направят възможни различните видове операции при струговете.

Напречно струговане

Това е първата машинна операция, която се извършва върху обработвания детайл. Служи за оформяне на равни, плоски повърхности в двата края на детайла. В съществото си, тази операция намалява дължината на детайла.

Операцията се извършва чрез подаване на режещия инструмент напречно (перпендикулярно) на въртящата се ос на заготовката.

Стругови операции - характеристики и възможности

Източник на изображението: Pixabay.com

Надлъжно струговане

По време на тази операция се премахва излишният материал от повърхността на детайла. Така се образува цилиндрична повърхност в желана форма или размер. Благодарение на нея, диаметърът на цилиндричния детайл намалява.

По време на операцията, подаването на инструмента е надлъжно на оста на въртене на детайла. С други думи, надлъжното струговане намалява диаметъра на заготовката.

Стругови операции - характеристики и възможности

Източник на изображението: Unsplash.com

Валцуване при стругови машини

При някои видове стругови машини и прибавки, може да се извърши валцуване на цилиндрични повърхности. Използват се специални валове или накатни ролки, които се подават към въртящия се детайл, за да образуват тип диамантено-релефна повърхност.

Често се прави, за да се осигури добро захващане при детайлите.

Стругови операции - характеристики и възможности

Източник на изображението: Pixabay.com

Прорязване на канали

Чрез струговите машини могат да бъдат прорязани канали или жлебове в обработваните детайли. Режещият инструмент минава напречно от страната на детайла, за да създаде желаната вдлъбнатина.

Функцията на тази операция е да създаде необходимото място за други части, които се съединяват или налагат върху обработвания детайл.

Пробиване на отвори

С подходящите приставки, в детайла могат да бъдат създадени отвори или дупки чрез пробиване. Инструментът се движи към въртящия се детайл.

Обработване на отвори - райбероване и зенкероване

Райбероването и зенкероване са операции, при които се обработват предходно пробити отвори в детайла. Служи за оформяне, оразмеряване и довършване на отвора.

В единия случай се използва накрайник с няколко зъба, а в другия - с един зъб или една точка на контакт.

*При обработване на отвори могат да се приложат различни операции като райбероване, разстъргване, нарязване на резба с метчик, цилиндрично и конично зенкероване и други.

При всички операции е необходимо да се вземе предвид обработваният материал и какви са изискванията за правилна експлоатация. Преценява се видът, материалът и диаметърът на режещия инструмент. Също така се определя подаването му, скоростта на рязане и честотата на въртене.

Стругови операции - характеристики и възможности

Източник на изображението: Pixabay.com

Разделителна операция

Както името на операцията предполага, това е моментът, в който завършеният детайл се отделя от по-голяма част материал чрез прерязване.

Lathe Operations (Animation)

Какво приложения имат операциите ?

Струговите операции намират приложение при обработка на различни видове материали, включително дърво и метал. Най-разпространено е обработването на цилиндрични и профилни детайли, поради спецификата на машините и тяхното обработваемо действие.

Операциите, извършвани чрез различните видове стругови машини, имат широко приложение в металообработката. Прилагат се единичното и масовото производство на метални изделия. Заради тях е възможна изработка на изключително сложни форми и повърхности. Някои примери за изработки са крака на маси или облегалки на столове, дула на пистолети, музикални инструменти, колянови валове, свещници и много други,

Струговите операции често се комбинират за постигане на цялостен ефект и завършен детайл с пълна функционалност.

Стругови операции - характеристики и възможности

Източник на изображението: Metalin.com

Примери за стругови детайли, изработени чрез операции на стругови машини са:

Изработените стругови детайли често се предназначени за различни видове промишленост и индустрии като:

В Метал Ин разполагаме с професионални CNC стругове, произведени от Mazak. Предлагаме качествена изработка на метални изделия и детайли, нарязване на конусна, метрична и трапезна резба.

Едната от машините разполага с два шпиндела, а другата е с 4 оси. Благодарение на тях е възможна обработката на заготовки от стомана, чугун и цветни метали с максимален диаметър 380 мм и дължина 1000 мм.

Стругови операции - характеристики и възможности

Източник на изображението: Pixabay.com

Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.