Как се работи с машина за фрезоване на метал?

Фрезоването е процес на отнемане на материал от определена повърхност или детайл, с помощта на фрезови машини. Повърхностите могат да бъдат от различен материал, включително дърво, пластмаса, черни и цветни метали и други.

В тази статия ще опишем детайлния процес на работа с фрезова машина, който се отнася за обработка на метали.

От какви части се състои фрезовата машина, какво е необходимо да направим преди да започнем работа, кой може да работи с нея и кой не трябва да го прави, както и какво можем да изработим, благодарение на нея, са само някои от нещата, които ще научите днес.

Описание на работата с фрезови машини по стъпки

Преди да започнем с описанието на процеса на работа стъпка по стъпка, е необходимо да знаем какви са различните съставни части на машината и какъв може да бъде нейният вид.

Части на фрезовата машина

машина за фрезоване на метал

Източник: pixabay.com

Машината фреза за метал ви позволява да работите в 3 равнини на движение - X, Y и Z, което от своя страна позволява обработката на хоризонтални и вертикални повърхности.

Имайки това в предвид, сега следва да се запознаем с основните части на фрезовата машина, които са 6 на брой:

  1. Шпиндел
  2. Задвижащ мотор
  3. Работна маса
  4. Носеща рамка
  5. Патронник
  6. Затягащи/режещи елементи

Шпинделът е въртящ се елемент, който е прикрепен към носеща глава. Към него допълнително се поставят режещи елементи. Въртящото му движение се задейства благодарение на задвижващия мотор.

Под него се намира и работната маса, която е поставена на носеща рамка или седло. Седлото помага за задвижването на работната маса в различни посоки.

На края на шпиндела е разположен патронник, който помага за фиксирането на различните затягащи елементи, които могат да се закрепят към него като накрайници.

Когато моторът задвижи шпиндела (Z) и работната маса (X, Y) се движи по различните равнини, затегнатите режещи елементи се допират до обработваната повърхност. По този начин се получава издълбаването и оформянето на метала.

Как да работим с машина за фрезоване - стъпка по стъпка

машина за фрезоване на метал

Източник: pixabay.com

Изберете подходящия режещ елемент, който да поставите в патронника, в зависимост от това какъв метал и на каква дълбочина ще го обработвате. Проверете дали шпинделът е подсигурен и надеждно закрепен.

Поставете парчето метал, което ще обработвате, върху работната маса и проверете дали е здраво закрепено. Включете машината на най-ниската скорост на въртене.

Ще забележите няколко различни бутона, всеки от които има своето индивидуално предназначение. Например въртящият се бутон за включване има 3 степени - въртене напред, въртене назад и спиране. Завъртете го на желаната от вас страна, за да стартира моторът и да започнете работа.

Чрез въртящите се дръжки доближете металния детайл до въртящия се режещ елемент. В случай че използвате обикновена ръчна машина за фрезоване, е необходимо ръчно да движите работната маса от ляво на дясно по равнината X. За да задвижите работната маса, използвайте един от двата въртящи се елементи.

За да придвижите работната маса по равнината Y, използвайте другия въртящ елемент, чрез който седлото ще се задвижи напред и назад. Шпинделът може да се движи по равнината Z - отгоре надолу.

Създайте минимален контакт на повърхността с елемента, за да проверите дали всичко е наред. Преместете рамката и спрете машината.

Освен старт бутона, за аварийно или бързо спиране по време на работа на въртящото движение на шпиндела, може да използвате ръчка, която представлява спирачка за шпиндела. Тази ръчка може да се използва и за фиксация по време на смяна на накрайници.

След като сте се уверили, че машината е в изправност, настройте необходимите параметри - дълбочина и скорост на въртене на шпиндела.

Скоростта на въртене се регулира с помощта на малка въртяща дръжка. Изберете подходящата за вас бързина. Включете машината и започнете придвижване на металния детайл за обработка.

Започнете въртящи движения на ръчките в различните равнини, за да местите шпиндела и работната маса за получаване на желаната форма. Накрая, но не на последно място, винаги спазвайте правилата за безопасност при опериране с опасни машини.

Ако използвате машина за фрезоване с ЦПУ (цифрово програмно управление), ще забележите, че стъпките значително намаляват.

При този тип машини е необходимо първо да зададете програма или шаблон. Благодарение на ЦПУ управлението, работната маса и шпинделът ще се движат автоматично и ще обработят метала без ръчна намеса.

Някои от основните характеристики на машините с вградено ЦПУ включват голяма прецизност и висока производителност.

Как да се подготвим преди работата?

машина за фрезоване на метал

Източник: pixabay.com

Преди да започнете да оперирате с машина за фрезоване на метал е важно да подсигурим безопасни условия на работа.

Извикайте приятел или колега

Никога недейте да оперирате с такъв тип машина, когато сте сами. Хубаво е да имате близък човек или професионалист около вас, за да има кой да реагира, в случай че настъпи нараняване.

Носете подходяща екипировка

Безопасното облекло е много важно по време на такива операции. Най-важни са очилата, за да се предотврати попадане на остри метални частици в очите. Следват подходящи ръкавици, които да не пречат на работата ви чрез голяма дебелина, но да предпазят ръцете ви от шпиндела.

Използвайте четка за отстраняване на вече изрязаните метални частици и не използвайте ръцете си, за да ги почистите.

Прегледайте машината и района около нея

Проверете дали подът е чист и дали няма вероятност да се подхлъзнете или спънете в нещо. Масата или районът около машината също следва да не са претрупани, за да не затрудняват движенията ви и да имате пълна свобода на действие.

Винаги трябва да знаете основните функции на машината, с която работите, за да може да я спрете веднага при необходимост. Проверката на машината за възможни счупени части или други неизправности се извършва с повишено внимание и задължително преди започване на работа.

Това са мерки за сигурност, които трябва да се спазват при всяко ползване.

Кой може да работи с такава машина?

Препоръчително е този тип машини да се използват от професионалисти в металообработващата сфера, като например експертите в Метал Ин.

Може да се използва и в домашни условия от хора, които разполагат с предварителен опит и знания в работата с опасни машини.

За кого не е предназначена и защо?

Машините за фрезоване на метал не се препоръчват за употреба от лица, които не са лицензирани. Хора, които нямат познания относно работата и мерките за безопасност с такива машини, също не трябва да опитват да ги управляват.

Задължително е машините да се държат на места, недостъпни за малки деца. Причината е високият риск от наранявания по време на работния процес и настъпили злополуки.

Какво можем да изработим с нея?

Фрезовите машини на метал ни предоставят много различни възможности за производство и за обработка на метални елементи.

Докато при ръчните фрезови машини за обработката на метали имаме ограничения от гледна точка на прецизност и бързина на изработката, при ЦПУ машините тези ограничения не съществуват.

Това за какво ще послужат фрезованите метали до голяма степен зависи от вида метал, който обработваме.

Алуминият, например, намира приложение в производството на :


Стоманата и титанът се обработват с цел последващо приложение в индустрии, за които се изискват по-здрави заварки, например аероинженерство, медицински импланти и търговски продукти.

Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.