Машините за лазерно рязане на Металин

Рязането на метални елементи и листове ламарина е много отговорен и отнемащ време процес, тъй като доста често се налага от метала да бъдат изрязвани сложни форми.

Машините за лазерно рязане на Металин

За да се спести времето за рязане и за да се постигне желаното високо качество, в съвременната промишленост се използват машини за рязане на метала с лазер.

Обхватът на лазерните машини е много широк, като се започне от рязане на заготовки и готови части за производството, рязане на стоманени и медни тръби и елементи за производството на различни продукти и детайли и се стигне до изрязване на шаблони, знаци, сложни елементи за декорация и т. н., и т. н.

Технология, която машините за лазерното рязане използват

Машините за лазерна обработка използват технология за рязане на метал с компютърно администриран процес (CNC управление), при който концентриран лазерен лъч действа директно върху метала. Контактът на лазера с обработваната повърхност е само няколко микрона, поради което кристалната решетка на материала достига температурата, необходима за топене на материала.

Минималният контакт на лазера с повърхността на обработвания метал гарантира, че останалата част от обработвания елемент не се нагрява по време на рязането. Това гарантира безопасността и на операторите, и на оборудването.

На мястото на изрязването структурата на материала остава практически непроменена, което позволява да бъде избегната последваща дообработка на обработения материал.

Въпреки, че лазерните машини за рязане са предназначени основно за рязане на части или заготовки, с лазерната технология може да се фрезова и да се разпробиват дупки с различни диаметри и дълбочини.

Единствената операция по обработката на метали, която не може да бъде извършвана с лазерна машина е да се правят вътрешни резби.

Още малко за лазерните машини за обработка на метали

Рязането на елементи от различни метали с помощта на лазерни машини има огромни предимства пред конвенционалните методи на рязане. Този начин на рязане на метала има предимства дори и пред плазменото рязане, тъй като рязането с лазер е по-прецизен и енергоспестяващ процес.

Нивата на прецизност и качеството на срязване, постигнати от лазерните машини са на много високо ниво, а това, че след срязването не се налага дообработка е още един плюс за този метод на рязане на металите.

Технологията, която използват тези машини позволява да бъдат изрязвани сложни форми за кратко време и с много голяма прецизност и точност.

Видове машини за лазерна обработка

Разнообразието от модели машини за лазерно рязане е голямо, но въпреки, че се предлагат с различен капацитет и възможности, те се делят основно на газови (С2О), кристални (Nd:YAG) и файбър лазери (оптични влакна).

Плюсове и минуси на лазерните машини

Въпреки, че този метод се счита за най-висококачествения и надежден метод за рязане на метали, той има както своите плюсове, така и своите недостатъци.

Машините за лазерно рязане на Металин


Плюсове:

Тъй като върху материала не се прилага никакво механично въздействие, с лазерните машини могат да се обработват както чупливи, така и доста здрави материали.

Рязането с лазерен лъч е с много висока точност и прецизност.

След приключване на рязането материалът е абсолютно чист, с гладки ръбове и готов за употреба, без да се налага допълнителна обработка.

Поради точността на рязане с лазерните машини могат да бъдат изрязвани метални сплави и листов материал в различни по сложност форми.

Лазерната обработка е ефективна и икономична на ресурси и време

Минуси:

Лазерите са все още доста скъпо оборудване.

Не могат да режат метали с отразена повърхност.

Максималната дебелина на метала, която могат да обработват е до 20 милиметра.

Машините за лазерно рязане на Металин

Ако производството ви се нуждае от рязане на метални сплави или листов материал, Металин може да се окаже вашият незаменим помощник.

Компанията разполага с файбърни лазерни машини 2 KW, 4 KW BLM и с машина рязане на тръби с лазерна технология 4 KW BLM. Машините са снабдени с две заменящи се маси с размери 1500 х 3000 мм и са пригодени да работят в непрекъснат режим.

Машините за лазерно рязане на Металин могат да обработват материали като:

стомана (с дебелина до 20 мм)

алуминий (с дебелина до 12 мм)

неръждаема стомана (с дебелина до 12 мм), мед и бронз (с дебелина до 5 мм).

Машините за лазерно рязане на Металин


Защо Металин са избрали точно тези лазерни машини?

Лазерните машини на Металин имат много широка функционалност, която позволява да бъдат обработвани както метали като стомана, алуминий, мед, неръждаема стомана, бронз, така и тръби и листови материали като ламарина и други.

Файбър лазерите имат капацитет на работа от 1500 х 3000 мах. б = 16 мм и 1500 х 300 мах. б = 20 мм, като процеса на рязане може да бъде трисменен (без прекъсване), което съкращава значително времето за обработка на цялата поръчка.

Какво представляват файбър лазерите?

Този вид машини са идеално структурирани лазери. Те са компактни, с висока електрическа и оптична ефективност, надеждност и отлично качество на лъча. И всичко това се дължи на оптичните влакна в лазерния лъч.

Влакната, които се използват в машините за лазерно рязане представляват оптични лазерни влакна, които са били легирани в редки елементи като неодим, тулий, холмиум, диспрозий, ербий, итербий, празеодим и други.

Файбър лазерите са доста по-ефективни и с по-широка употреба в сравнение с останалите два вида лазерни машини.

Плюсове на файбър лазерните машини

Както споменахме току-що, влакното, използвано в лазера на машината е легирано с редки материали. Причината това да се прави е, че тези материали имат изключително полезни енергийни нива, което позволява да се осигури по-висока енергия.

Един от големите плюсове на файбър лазерите е, че са изключително стабилни. Докато конвенционалните лазери могат да разстроят работата си, ако по време на рязането се ударят, при файбърите това е невъзможно да се случи. Оптичните влакна генерират лазерния лъч от вътрешната страна на влакното, което означава, че непредвидени удари или почуквания по машината не могат да попречат или да намаляват ефективността и прецизността на работата ѝ.

Другите предимства на файбър лазерите пред останалите видове лазерни машини са:

Файбър лазерите са способни да режат 5 пъти по-бързо от газовите и машините с Nd:YAG и при това изразходват половината от експлоатационните им разходи.

Влакната на файбърните лазерни машини не се нуждаят от предварително време за загряване (Конвенционалните газови лазери се нуждаят от минимум 10 минути загряване след стартиране).

Влакнестите лазери са със запечатан път на оптичния лъч както при източника за захранване, така и при подаването на лазерното оптично влакно към главата за рязане. По този начин лъча не се замърсява и не се нуждае от редовно почистване.

Фокусираният лъч на 2KW файбър лазер има 5 пъти по-голяма мощност във фокусната точка в сравнение с 4KW C2O лазера.

Файбърите работят с изключително нисък амплитуден шум, освен в случаите, в които работят при много тежки условия.

Лазерните машини с оптични влакна имат много голям експлоатационен живот - близо 20 години. (Само за сравнение, конвенционалните лазери имат срок на експлоатация от 10 до 12 години максимум.)

Машините за лазерно рязане на Металин

Какви детайли могат да бъдат рязани на лазерните машини на Металин?

Машините за лазерна обработка на металите, с които разполагат Металин могат да се справят с рязането на различни материали с дебелина от 5 до 20 мм. В зависимост от нуждите на производството ви, на файбърните лазери могат да бъдат рязани тръби, листов материал, да бъдат пробивани дупки, да се извърши фрезоване и да се изрежат елементи от естествена, неръждаема стомана, мед, алуминий, бронз и други в сложни форми и според параметрите, които са ви необходими.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.