Какво е лазерно рязане?

Какво е лазерно рязане?

Лазерното рязане е иновативна, високо ефективна технология за рязане и обработване на различни видове материали, благодарение на която могат да бъдат произведени висококачествени продукти за кратък период от време.

Наименованието „лазер”, което се е наложило за упоменаването на този метод на рязане всъщност е акроним на „усилване на светлината чрез принудително излъчване” - Lіght Аmрlіfісаtіоn Ѕtіmulаtеd Еmіѕѕіоn Rаdіаtіоn.

Самото наименование идва да покаже, че техниката на лазерното рязане използва фокусирането на светлината и произведената от нея мощност за изрязване, гравиране, разрязване на различни материали.

lazerno riazane


Какво е лазерно рязане?

Лазерите, конструирани да обработват метали използват процес на топлинно рязане, при което голямо количество светлинна енергия се съсредоточава в една малка точка, диаметърът на която е от порядъка на микрони.

Енергията на лазерния лъч се насочва точно там, където е необходимо, което гарантира абсолютна точност и прецизност при рязане и гравиране. Докато лазерът изрязва елемента, към работната зона се подава кислород, азот, СО2 или друг вид газ, който издухва ненужния материал извън работната зона.

По този начин обработвания материал не се нуждае от последваща дообработка, а прорезите са изпълнени не само с абсолютна точност, но и напълно чисто.

Основен принцип на работа на лазерната машина

Механизмът на лазерното рязане не е много сложен и включва следното:

·Лазерът генерира силен лъч инфрачервена светлина и го фокусира върху повърхността на обработвания елемент.

· Лъчът нагрява материала само в зоната на обработване и я разтопява.

· Разтопената шлака се отстранява от работната повърхност с помощта на някакъв вид газ под високо налягане.

Основни методи на лазерно рязане

Сублимационно рязане

При този метод лазерът загрява метала, докато се изпари (сублимация). Неактивен, инертен режещ газ като азот отстранява разтопения метал от зоната на рязане. Най-често този метод на лазерно рязане се използва за обработка на тънък листов материал.

Рязане с кислород

Този метод се различава от предходния по това, че материалът се загрява само до температурата на запалване. Кислородът се използва като режещ газ, материалът се запалва и образува окиси, които се стопяват поради излишната енергия от процеса на изгаряне. След това кислородният поток отстранява шлаката от зоната на рязане. Този метод на рязане се използва за обработка на нисковъглеродни стомани.

Рязане с топене

При метода на топене материалът се топи директно от лазерния лъч. За отстраняване на разтопения метал от зоната на рязане се използва интернет газ (най-често азот). Този начин се прилага за рязане на легирани (неръждаеми стомани).


lazerno riazane


Предимства на лазерното рязане

В обработката на метали с цел производство на различни по размер и конструкция елементи лазерното рязане се използва широко, тъй като то позволява да се изрежат сложни елементи от метал или ламарина с безпрецедентна точност и висока производителност.

Обработените с лазер части са с високо качество и не се нуждаят от допълнителна обработка.

Обемът на отпадъци при обработване на метали с лазер са минимални, тъй като лазерния лъч се фокусира с точност до милиметри върху работния участък.

Този начин на рязане се отличава с липсата на механично влияние върху обработвания материал, което предпазва от появата на различни деформации.

Благодарение на високата си точност с този метод на рязане могат без проблем да се обработват както крехки, така и доста здрави материали.

Машините, които се използват за лазерно рязане се отличават с висока производителност, прецизност и напълно автоматизиран процес. Лазерното оборудване може да се използва в отрасли, в които конвенционалното не е приложимо.

Недостатъци

Цените на лазерното оборудване са малко по-високи от цените на конвенционалното оборудване, но предвид огромните ползи от лазерните машини по-голямата първоначална инвестиция бързо се възвръща.

Материали, които отразяват светлината като стъкло не са подходящи за лазерно рязане. Допустимата дебелина на обработвания материал не трябва да надвишава 20 милиметра.

Цена на лазерното рязане

Цената се формира възоснова на дебелината, вида на материала, размерите на елементите и техния брой. Например, ако е необходимо да бъдат изрязани голям брой малки елементи, това ще отнеме повече време, което ще увеличи съответно и цената на услугата.

Области, в които лазерното рязане се прилага

Предимствата на лазерното рязане позволяват да се прилага в много сфери на производството на метални изделия. Прецизната точност и високото качество на крайната продукция позволяват създаването на продукти, които изискват голяма точност.

Много широко приложение лазерното рязане намира в промишлеността за рязане на метал, ламарини, стомана и други метали с дебелина не повече от 20 мм.

Лазерно рязане се използва и в авиацията, инженеринга, медицината, за производство на инструменти, за гравиране, дори за обработка на някой видове пластмаса.

Предимствата на този метод на рязане му позволява да бъде използван за производството на профилни и извити продукти от всякаква сложност. Но приложението му не се свежда само до току-що изброените области, напротив. Този метод се прилага успешно и в обработването на шперплат, плексиглас, полистирен и други.

lazerno riazane


Областите, в които може да се използва лазерното рязане нарастват с всяка изминала година и този метод на рязане лека - полека се превръща в един от най-предпочитаните и използваните начини за бързо, прецизно и безотпадно рязане и гравиране на различни видове материали.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.