Открива се процедура

Открива се процедура "Избор с публична покана" по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на:

- Обособена позиция 1: CNC Файбър лазерна машина за рязане - 1 брой;

- Обособена позиция 2: 5-осен обработващ център (фреза) - 1 брой".

Документацията за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на:

- Обособена позиция 1: CNC Файбър лазерна машина за рязане - 1 брой;

- Обособена позиция 2: 5-осен обработващ център (фреза) - 1 брой",

е във връзка с изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-0156-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ от 10.04.2023 г., който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост - с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Документация за участие можете да изтеглите от тук.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –

NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от

„МЕТАЛ ИН“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че

тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.