Метал Ин ЕООД подписа договор за безвъзмездна помощ

Метал Ин ЕООД подписа договор за безвъзмездна помощ

eu-metalin opik-metalinМЕТАЛ ИН ЕООД е бенефициент по Проект Подобряване на ресурсната ефективност в Метал Ин чрез внедряване на пилотни за България технологии за алкално електролитно поцинковане/галванизация/ и система за мониторинг и ресурсна оптимизация на прахово боядисване на метални изделия,който се изпълнява с финансовата подкрепа наоперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е1 788 565.00 лв., от които 913 332.65 лв. европейско и 161 176.35 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:

Проектът е насочен към повишаване на ресурсната ефективност в предприятието, чрез иновативни технологии, които оптимизират използваните суровини в процесите по поцинковане и прахово боядисване на крайните продукти и намаляват отпадъците от производството чрез тяхното предотвратяване.

Оптимизацията ще бъде постигната чрез процесна иновация, пилотна за България. Процесната иновация заменя твърде остарял процес на поцинковане с иновативна технология за алкално електролитно поцинковане и въвежда система за мониторинг и ресурсна оптимизация на прахово боядисване, което до момента се е управлявало ръчно.

Изпълнението на проекта ще доведе по постигане на следните резултати:

Ø ще се намали значително използваното количество стомана, цинкови аноди, прахова боя и спомагателни материали за единица продукция, което ще доведе до повишаване на общия икономически резултат;

Ø ще се намали до минимум времето за поцинковане и прахово боядисване на единица продукция, което ще доведе до увеличаване на общата производителност на предприятието;

Ø ще се намали значително количеството изделия с дефектно цинково покритие, което ще доведе до избягване на необходимостта от премахване на дефектното покритие и повторно поцинковане, като така ще се избегне излишният преразход на суровини;

Ø ще се намали използването на натриева основа, обезмаслител и пасиватор в процесите на поцинковане и прахово боядисване, които представляват опасни химични вещества (ОХВ);

Ø ще се намали генерирането на метални отпадъци, произлизащи от премахване на дефектно покритие или цялостно бракуване на изделия;

Ø ще се постигне постоянно високо качество на покритието от цинк и прахова боя, което ще осигури константно високо качество на крайната продукция;

Чрез инвестицията ще се създаде възможност за обработка на повече единици продукция, за по-кратко време, следователно ще се увеличи цялостният производствен капацитет.

Основният търсен ефект от проекта е повишаване ефективността на производствените разходи чрез намаляване ресурсоемкостта и отпадъците паралелно с повишаване на производителността.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.