Струговите CNC машини

CNC обработката на детайли, известна още като Computer Numerical Control е един от най-рентабилните начини за повишаване ефективността на работния процес.Струговите CNC машини бързо се превръщат в едни от най-търсените машини, когато се налага бързо и качествено производство на сложни детайли и елементи за индустрии като автомобилостроенето, корабостроенето, авиацията, медицинския сектор и т. н., и т. н.

strugove


Какво представляват струговите CNC машини?

Струговете с CNC управление са машини, при които процесът по обработка на детайла е изцяло компютъризиран. За разлика от останалите видове стругове, при струговете с CNC управление за обработка на детайлите се използва специализиран софтуер (специален програмен език G код), който позволява прецизен контрол на функции като скорост, местоположение на детайла, координация на подаване на инструментите, конфигурация на процесите, които трябва да бъдат извършени, за да се получи прецизно изпълнение на обработвания детайл и т. н., и т. н.

Как работят CNC струговете?

Това, което отличава машините с CNC управление от конвенционалните стругове е, както споменахме преди малко специалният програмен код, благодарение на който по време на обработка на детайлите не се налага да присъства оператор, който да наблюдава етапите на обработка и да сменя инструментите, когато това се налага. Един - единствен програмист на компютърната конзола може да командва машината, като предварително ѝ зададе желаните параметри. Как става това?

Когато се получи задание за производство на детайл с определени параметри, компютърните инженери използват два специални процеса, наречени CAM (компютърно производство) и CAD (компютърно програмиране). Това са процеси, чрез които се задават както точните параметри на детайла, който трябва да се изработи, така и движението (пътя) на инструментите, с които ще се изработи.

Първо чрез CAD се изработва 3 - D модел на детайла, а след това с помощта на CAM този дизайн се превръща в реалност. Когато е готов, компютърният файл от тези два процеса се качва на CNC струговата машина, след което тя напълно автоматично започва да произвежда детайла според параметрите, за които е била предварително програмирана.

Управлението на струговете с CNC се извършва от интерфейс тип компютърно меню, което позволява на оператора предварително да види как ще работи машината по време на изпълнени на всяка една фаза от обработката на детайла. Благодарение на CNC технологията, на операторите на този вид стругове не се налага нито да познават напълно спецификата на машината, нито да я наблюдават постоянно.

Типовете CNC стругови машини могат да бъдат много, тъй като самата технология позволява да бъдат проектирани както според нуждите на производството, така и според спецификите, заложени от производителя на машините. Въпреки огромното разнообразие от този тип стругови машини обаче, всички модели имат някой общи характеристики като:

*обикновено почти всички стругове с CNC са затворени. Това се налага, за да се осигури безопасността на работния процес.

*всички имат т. нар. „кули”. „Кулата” или „центъра” представлява част от машината, която държи инструментите и ги контролира в процеса на работа. Тъй като „кулата” се контролира от компютър, това ѝ позволява да се движи по няколко оси едновременно, което прави процеса на обработка не само много по-бърз, но и по-прецизен.

strugove


Предимства на струговите CNC машини

*Прецизност при изработката на детайлите

Предварително изготвения компютърен шаблон и автономната обработка на детайлите на практика елиминират риска от човешка грешка и така се постига точност в изработката на детайлите в рамките на 1/1000.

*Издръжливост

CNC машините са проектирани така, че да могат да работят 24/7 без прекъсване. Тъй като не се налага по време на работа при тях да има винаги оператор, струговете с компютърно управление могат да работят без прекъсване, докато не бъде произведено цялото количество заявени за изработка детайли.

*Висока производителност

След като в машината са въведени параметрите и дизайна на елемента, тя изпълнява всички последователни процеси по обработката, без никакво прекъсване. Така за много кратко време могат да бъдат произведени големи количества детайли.

*Повече възможности

Благодарение на програмния код, с който разполагат, CNC струговете могат да бъдат програмирани да произведат детайли с нестандартни форми, размери и дизайн. Това не може да бъде постигнато на конвенционален струг.

*По-малко човешки труд

Обработката на детайлите на стругове с CNC управление изисква много по-малко персонал за изпълнение на производствените задачи. Един квалифициран оператор може да управлява няколко машини едновременно, а един програмист може да създаде необходимите за изпълнението на задачата компютърни програми. Само за сравнение: При конвенционалните стругове, за да бъде изработен детайл се изисква поне един оператор на всяка машина и един ръководител на група, който да контролира работата на всички оператори.

*Създават унифицирани продукти

Веднъж зададени ѝ всички необходими параметри, CNC струговата машина изработва детайлите напълно идентично и в съответствие със зададените параметри. При конвенционалните стругове това не може да стане, тъй като факторът човешка грешка е напълно на лице. Но дори и операторът на ръчния струг да е истински професионалист, той не може да произведе абсолютно всички детайли с перфектно съответствие според зададените параметри.

*Ефективност на разходите

CNC машините бързо компенсират първоначалните си високи разходи при покупката с производството на големи количества продукция и много по-малък процент грешки. Като прибавим и че за работа на подобна машина от операторите не се изисква да са преминали някакви специални квалификации и че на няколко машини може да работи само един оператор се оказва, че първоначалната инвестиция в този тип стругове се възвръща само след няколко месеца работа, а оттам нататък експлоатацията ѝ е само на печалба.

*По-голяма безопасност

При възникване на проблеми като засядане на детайл или други, засегната е само машината, но не и оператора ѝ. Тъй като CNC струговите машини са затворени, безопасността на оператора е гарантирана.

*Гъвкавост

CNC струговете могат да бъдат програмирани за много кратки срокове, когато се налага да бъде произведен напълно нов продукт, което ги прави идеални за производство както за изпълнение на малки поръчки, така и за изпълнение на дългосрочни проекти.

*Ниска поддръжка

Софтуерът, базиран на G код автоматично се актуализира при необходимост, а машините с CNC обикновено не се нуждаят от друга, по-специфична поддръжка, освен да се сменят режещите инструменти през определен интервал от време. Освен това поддръжката на този вид стругове не изисква професионално обслужване, което спестява пари.

strugove


Къде се използват CNC стругови машини?

На практика, подобен тип стругове могат да се използват както в малки предприятия за производство на определени изделия, така и в големи производствени компании, които работят в областта на автомобилостроенето, производството на машини и съоръжения за селското стопанство, електрониката, оръжейното производство, металообработването, транспорта (производството вагони и локомотиви, корабостроенето, самолетостроенето, астронавтиката и други), машиностроенето и т. н., и т. н. С други думи, този тип стругови машини се използват винаги, когато трябва да бъдат произведени сложни детайли с изключително голяма точност и прецизност.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.