Щанцоването в различните индустрии

Щанцоването в различните индустрии 1000д.

Щанцоването в различните индустрии 1000д.


Щанцоването набира все по-голяма популярност в производството на метални изделия. Все повече производители инвестират в щанцоващи машини, тъй като осъзнават преимуществата на тази производствена технология. Щанцовите машинини помагат да обработваме различни по вид детайли с различна дебелина.

Щанцоването се счита за подходящ метод за обработка както на различни метали, така и на неметални материали. Хубаво е обаче да не забравяме, че за производство чрез формоизменящи операции са необходими материали, които да притежават нужното ниво на пластичност.

Щанцоването в различните индустрии 1000д.

Има различни модели машини за щанцоване. Обикновено повечето модели разполагат с богат набор от инструменти, които се разполагат в гнезда. Това спомага за изпълнението на различни по вид и сложност операции, като няма нужда от смяна на инструментите. Това следователно прави процеса на производство по-лесен, увеличава производителността и намалява значително разходите.

Чрез щанцоване се създават редица предмети, които са станали неизменна част от нашия бит. Те могат да бъдат от различни материали като ламарина например.

Щанцоването в различните индустрии 1000д.

Продуктите от щанцоването са:

хидравлични резервоари

метални кутии за електроника

метални шкафове

елементи за електротехника

щанцови детайли с дебелина, която стига обикнвено до 6 мм гардероби

шкафове за инструменти

метални шкафове за кафе машини

лицеви панели за професионални тонколони

камини

горелки и барбекюта

каси за оръжие и съхранение на документи

пултове за управление

врати и капаци за машини и прахосмукачки

оборудване на магазини

лампи за осветление

стъпала на багери

стойки за монтаж на климатици

стойки за чадъри и други

В числото на изделията изработени посредством щанцоване влизат и други предмети като:

метални конструкции за маси

сгъваеми механизми за легла

дивани и табуретки

медицински легла с регулируема височини

приспособления за повдигане на лежащо болни

крака за маси, дивани и столове

Щанцоването в различните индустрии 1000д.

Към машините за щанцоване има различни изисквания относно качеството на готовите изделия. Освен познатите изисквания за издръжливост, еластичност, здравина, проводимост, електрически и магнитни свойства, материалите, които сме планирали да обработваме трябва да бъдат с ниска себестойност.

Една от хубавите страни на щанцоването, че този метод позволява обработка на дадено изделие без да има промяна в качествата му. Освен вида на щанцоващата машина, влияние върху крайния резултат в производството оказват също така:

вида на микроструктурата на материала

качеството на повърхността

наличието на предварително термично обработване

деформационно заякване

Къде намира приложение щанцоването?

Като производствена технология щанцоването се използва в редица отрасли на промишлеността за производство на разнообразни детайли. Те намират приложение при произвеждането на електроуреди, изделия за бита, медицинско оборудване, както и в сферата на автомобилостроенето, самолетостроенето.

Чрез щанцоване най-често се прави обработка на листови материали, чиято дебелина обикновено е неголяма. Някои се характеризират със сложна форма. Те обикновено са под формата на отделни листове, ивици или ленти. Размерите на листовете най-често са стандартизирани, а дебелината им варира.

Сред най-често изработваните детайли са листовите материали с дебелина до 4 mm. Обаче могат да се обработват и материали с по-голяма дебелина. За този процес се доставят ленти навити на рула и има възможност процедурата на подаване за обработка много лесно да бъде автоматизиран.

Щанцоването в различните индустрии 1000д.

Какво представлява щанцоването накратко?

Щанцоването е сложен метод за обработка на листови материали, при които металните материали претърпяват пластична деформация (формуват се) при студено състояние.

Процесът по щанцоване може да се раздели общо на две главни операции:

формообразуваща операция (изтегляне, усукване, пробиване, огъване и други)

разделителна операция (пробиване, разяне и други)

С помощта на щанцоване могат да се произвеждат плоски и пространствени детайли със сложна форма като получените детайли се характеризират с висока точност на изработката. По време на процеса на обработка могат да се извършват една или няколко еднотипни операции, а също могат да се извършват и няколко различни операции едновременно или последователно.

Особености на щанцоването и неговите предимства:

Щанцоването в различните индустрии 1000д.

Щанцоването се смята за подходящ метод за обработването на неметални материали, както и изработването на тръбни изделия. Тъй като щанцоването е метод на обработка, който осигурява висока продуктивност в производството, той се налага като предпочитана технология в редица отрасли на промишлеността, където е важно осъществяването на серийно производство на метални елементи в кратък срок, както и постигането на ниска себестойност на всяко изделие. Щанцоването е метод на обработка на листови материали, който съществува от дълго време. Въпреки това той не винаги е бил толкова популярен, колкото е сега и продължава да се популяризира.

Производството чрез щанцоване предлага целесъобразност по отношение на производствените разходи, както и намаляване на инвестициите по време в цялостния производствен процес. При щанцоването се образува и по-малко отпадъчен материал, тъй като дефектите при готовите изделия са сведени до минимум.

При щанцоването имаме опцията бързо да произведем от изходен материал продукт с перфектна форма и с висока прецизност. Готовото изделие може веднага да мине към следващата фаза от производството или пък да бъде пуснат в експлоатация. Неслучайно щанцоването е предпочитан пред други подобни методи поради постигането на висока производителност и постигането на по-голяма икономичност в производството.

Това се дължи на възможността за създаване на голяма партида заготовки и детайли за отрицателно време. По-голямата скорост на производство също така ни помага да постигнем невисока себестойност на готовото изделие при серийното производство.

Обикновено при щанцоването има незначително разминаване между дебелината на стената на готовото изделие и дебелината на изходното изделие. Едно главно изискване към материала на заготовката е да има добра пластичност, защото по време на обработка той претърпява немалка деформация. Друго условие е листовите материали да притежават някои качества, от които добри механични свойства, подходящ химичен състав.

Щанцоването в различните индустрии 1000д.

Важно е да знаем, че при обработката на листовите материали чрез студено деформиране се появява процес на уякчаване, което неизменно има влияние върху пластичността на материала. Тази платичност съответно намалява. В резултат от това се ограничава способността на материала да изменя формата си по време на други производствени операции. Можем да подобрим свойството на материала да се подлага на студена пластична деформация като създадем оптимални условия за протичане на този процес. Можем да извършим това, като вземем на в предвид:

конструкцията на щанцата

методите на силово въздействие

рационалната конфигурация на работния инструмент

скоростта на деформиране и други фактори

Една от главните особености на щанцоването е това, че деформациите, които се случват в заготовката, не са еднакви. Тоест това значи, че техните стойности са различни в различните участъци. Това значи, че се реализира различна степен на заякване в тях.

При щанцоване листовите материали имат тенденцията да загубват своята устойчивост. Това може да доведе до нежелани деформации като например изкривяване на материала при рязане. С цел да се предотвратят подобни ситуации се препоръчва да се вземе под внимание допълнителния натиск при щанцоването на ламарини, които са относително тънки.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.