Какво представлява щанцоването?

Какво представлява щанцоването?

Какво представлява щанцоването?

Щанцоване се нарича процес, при който метални материали се формуват чрез метод, наречен пластична деформация. Процесът е високопродуктивен и предпочитан в много отрасли на промишлеността, при които серийното производство на метални елементи за кратки срокове и с ниска себестойност е от голямо значение.

Въпреки, че този начин на обработка е измислен отдавна, той продължава да бъде целесъобразен от гледна точна на производствените разходи и времето, изразходвано за него.

Щанцоването дава възможност от изходния материал бързо да бъде произведен продукт с висока точност и перфектна форма, който веднага може да премине към следващ етап от производството или да бъде пуснат в експлоатация.

Какво представлява щанцоването?

Важен плюс на този начин на формуване е и отсъствието на заваръчен шев при крайния продукт, който по принцип е и най-слабата връзка във всяка една конструкция. Освен това, по време на процеса на щанцоване материалът не губи първоначалните си качества като якост и устойчивост на корозия.

Особеното на щанцоването е, че за да се получи готов детайл заготовката най-често трябва да премине през няколко операции. Тези операции могат да бъдат извършени на отделни преси, пригодени да извършват действието или на универсални преси.

Първият начин на производство е бавен и трудоемък и затова не е предпочитан нито и от клиентите, нито и от производителите. За серийно производство се предпочитат универсални щанци или CNC машини.

Материали, които могат да бъдат подлагани на щанцоване

Чрез щанцоване могат да се формуват различни материали, но най-голямо приложение този процес намира при обработката на метални листове (ламарина) със сравнително малка дебелина.

Металните материали най-често са под формата на ленти или листове. Лентите обикновено са с дебелина от 3 до 8 мм., стандартизирана широчина от 5 - 500 мм. и дължина от 100 - 500 м. (доставят се навити на ролки). Листите най-често са с дебелина над 5 мм. и стандартизирани размери от 500 х 1000 мм. и 2000 х 6000 мм.

Листите се използват за обработка на единични заготовки или за производство на едрогабаритни детайли, докато лентите се използват за серийно производство, тъй като се отнасят към непрекъснатите заготовки.

Условията, на които трябва да отговарят металните листове, за да бъдат щанцовани са да са с добри механични свойства, да имат нужната пластичност и да са с подходящ химически състав. Добре е да се знаят и микроструктурата, качеството на повърхността, деформационното уякчаване и други характеристики, за да може след обработката на метала крайният резултат да бъдат безупречно произведени щанцовани продукти.

Какво представлява щанцоването - технологичен процес на формуване

Най-общо казано, обработката на листови материали чрез пластично формуване се осъществява чрез силата на натиск, който се извършва от механични или хидравлични преси за щанцоване. Процесът на формуване започва със създаването на специфична матрица, според която ще бъде изработен елемента. След завършване на матрицата, която ще бъде използвана в производствения процес, листът или лентата се поставят върху матрицата и с помощта на сила се прилага натиск върху метала.

Силата на натиска принуждава листовия материал да се деформира според формата на предварително изработената матрица. Благодарение на перфектното взаимодействие между пресата и матрицата листовия материал се формува в краен продукт без никакви недостатъци и без да се нуждае от допълнителна обработка.

Какво представлява щанцоването?


Основни операции и машини

Най-общо щанцоването може да бъде разделено на две основни операции: разделителна операция (рязане, пробване и други) и формообразуващо операция (пробиване, огъване, усукване, изтегляне и други).

Механични инструменти

Ръчните инструменти, които се използват при щанцоване са доста, но най-използваните от тях за механичните и дисковите ножици. Механичните ножици с успоредни или наклонени ножове се използват за отрязване на една част от обработвания материал, тъй като при рязането с тези ножици метала се огъва и трябва да бъде изправян.

Дисковите ножици за механично рязане са по-предпочитани, защото могат да режат по права или крива линия.

Преса

Една от най-използваните машини за щанцоване се нарича преса и може да се състои от една или няколко сменяеми матрици. Щанцоването се извършва с различни преси (щанци), които имат сложна конструкция и се делят на следните категории:

· в зависимост от операцията - щанци за рязане, дълбоко изтегляне, огъване и други;

· в зависимост от заготовката, която произвеждат могат да бъдат единични или сдвоени щанци, за ивици, за ленти други;

· в зависимост от принципа на действие - комбинирани или с просто действие;

· в зависимост от конструктивните принципи могат да бъдат еднопозиционни, многопозиционни и т. н.

Преди обработката на металните листове или ленти на пресата, най- често листовия материал подлежи на първоначално изрязване, след което се поставя на пресата, която оформя крайния продукт.


Координатно - щанцова машина (CNC)

Тази машина за щанцоване обикновено е със сервоуправление или цифрово управление. Машината е снабдена с пулт за управление, вграден софтуер и с многопозиционни глави с различни инструменти, което позволява на нея да бъдат изработени детайли с висока точност, които не се нуждаят от предварителна или последваща обработка. Машината е напълно автоматизирана, като в това число се включва автоматично подаване на детайла, плъзгач за готовите детайли и други. Автоматизирането на процеса съкращава времето за производство на детайлите и намалява себестойността им.

Защо щанцоването е толкова популярно?

Както споменахме вече, това е процес, който намира много широко приложение в различни отрасли на промишлеността, тъй като благодарение на пластичната деформация позволява да бъдат изработени заготовки и детайли, които не биха били осъществими при други методи на обработка на метала.

Продуктите, които могат да бъдат изработени с процеса щанцоване са наистина изключително много като се започне от детайли с проста или сложна форма, взаимозаменяеми детайли с прецизна точност, тръбни изделия, кухи изделия и други.

Щанцоването дава възможност и да бъдат произведени детайли с прецизна точност, които не се нуждаят от допълнителна обработка, което за производства като автомобилостроене, самолетостроене е от голяма важност. Щанцовани изделия намират приложение и в медицината (за производство на медицински инструменти), в строителството, в електрониката, за производство на части за ВиК, ел. инсталации и други.

Ако още си задавате въпроса какво представлява щанцоването и има ли нужда от този процес при изработка на метални елементи, просто се огледайте. Щанцовани детайли имате в колата си, в музикалните си уредби, в домакинската и черната техника, в банята

Щанцоването е процес, който наистина предоставя възможно най-бързото производство на голямо разнообразие от заготовки, елементи и крайни продукти на ниска стойност.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.