Какво представлява праховото боядисване?

Какво представлява праховото боядисване?

Дата: 29.08.2018

Праховото боядисване е популярен процес за нанасяне на полимерни покрития с високи защитни, антикорозионни и декоративни свойства.

Методът е разработен през 50 - те години на XX век в Германия, а през 60 - те години се появява технологията за електростатично прахово боядисване. Създаването на тази технология идва в отговор на увеличените изисквания за опазване на околната среда и от желанието да се увеличи качеството на покритията.

prahovo boyadisvane


Принцип на праховото боядисване

Процесът на този вид боядисване се основава на принципа на електрическите заряди (положителни и отрицателни), които се привличат. Материалът, който ще се боядисва се подлага на отрицателни заряди, след което в асептична камера се нанася прах в желания цвят, който има положителен заряд. По този начин прахът, привлечен от отрицателния заряд полепва по материала, който трябва да бъде оцветен. След това продуктът се поставя в пещ с висока температура, където прахът се топи, полимеризира се и се превръща във високоустойчиво, антикорозионно покритие.

Характеристики на праховото боядисване

Една от основните характеристики на праховото покритие е липсата на разтворител в състава му. Този вид боя е съставена от прахови частици от органични съединения, които съдържат смоли, пигменти и добавки.

Праховото боядисване се извършва сухо и адхезията на праха към повърхността, която ще бъде боядисвана се осъществява (както споменахме малко по-горе) чрез електростатичен ефект.

Етапи на технологичния процес

Три са основните етапи, през които преминава боядисването чрез прахообразен метод:

· подготовка на повърхността на материала, който ще бъде боядисван;

· нанасяне на полимерните багрила;

· полимеризация.

Етап 1

Първият етап на боядисването с прахови частици включва почистване на повърхността от полепналите по материала мръсотия, оксиди и смазка. Ако замърсените области не са на голяма повърхност, почистването може да се извърши и ръчно, като се използва кърпа, напоена със специален препарат.

Ако обаче се налага цялостно почистване, тогава материалът се поставя в специална камера, където повърхността се почиства с фини стоманени частици или пясък.

Продуктите, които след боядисване ще бъдат изложени на открито, преминават през фосфатиране, което допринася за по-доброто закрепване на праховото покритие върху повърхността и повишава защитните свойства на метала.

Етап 2

Във втория етап на процеса материала се напръсква с боята. Разпръскването на праховото покритие може да се извърши или с ръчен пистолет или в специална камера.

При използване на ръчен пистолет праховите частици получават необходимия им заряд, след което се разпръскват под формата на аерозол по повърхността на продукта. При боядисване в камера, праховото покритие се нанася посредством електростатичен пулверизатор върху материала, който е боядисван.

По време на боядисването продуктът, който ще бъде третиран прахово трябва задължително да бъде зареден с отрицателен заряд, за да може заредената с положителен заряд боя да полепне стабилно по повърхността му.

Боята, която по време на обработката на материала е останала неполепнала се улавя от филтърна система, монтирана в камерата за прахово боядисване и може да се използва отново.

prahovo boyadisvane


Етап 3

Третият етап се нарича полимеризация (повърхностно образуване). За разтопяване на частиците от боята и закрепването им за повърхността, материалът се излага на висока температурна обработка (от 150 до 250 градуса) в специална термична пещ. Температурата и времето за топлинна обработка зависят от вида на праховата боя, но най-често целият процес на полимеризация не отнема повече от 10 - 30 мин.

След като оцветените и полимилизирани продукти излязат от пещите се охлаждат и са готови за доставка. В някой случаи и след заявка от страна на клиента, оцетените продукти могат да бъдат третирани с лак.

Необходимо оборудване за прахово боядисване

За да се извършат всички етапи на технологичния процес е необходимо специално оборудване, което най-често включва:

Камера за боядисване

Камерата за прахово боядисване ограничава разпространението на неразградените частици боя и предотвратява проникването на прах в производствените помещения. Обикновено камерите са оборудвани с филтри за пречистване на въздуха и за улавяне на неизползваните цветни прахови частици. Освен с филтри, камерите за боядисване са оборудвани с компресор за подаване на въздух под налягане, вентилатор, контролер и други.

Т. нар. „пистолет”, чрез който се разпръсква боята може да бъде монтиран вътре или вън от камерата. Ръчните спрейове могат да бъдат използвани както в производството, така и в ежедневието за прахово боядисване в домашни условия.

Термична пещ за полимеризация

Използва се за термично фиксиране на боята върху повърхността на боядисания продукт. Стандартно, термичните пещи за полимеризация са или електрически, или газови. Снабдени са с контролен панел за задаване на необходимото време и температура за полимеризация.

Транспортна система

При големи обмени производства или при боядисване на големи елементи или части се използва специална транспортна система, чрез която продуктите за боядисване лесно се преместват от етап на етап. Транспортната система представлява конвейерна лента, на която преди началото на процеса на боядисване се нареждат продуктите. Това позволява праховото боядисване да се извършва непрекъснато, като по този начин се съкращава времето за боядисване и се повишава производителността.

Видове боя за прахово боядисване

В зависимост от това при какви условия ще бъде експлоатиран боядисвания продукт, видовете суха прахова боя са основно два:

· термопластична;

· термореактивна.

Праховите бои от първата група се произвеждат на основата на термопластични филмообразователи, а покритието се образува чрез смесване на частици боя, без химически преобразования. Този вид боя се използва най-често за продукти, които ще бъдат експлоатирани в закрити помещения. Термопластичните прахови бои имат декоративни, защитни и абразивно - устойчиви свойства.

При боядисване с терморекативна боя покритието се образува в резултат на топене и последваща химическа реакция. Този вид боя предлага изключително добра защита срещу корозия и химическа агресия. Препоръчва се за боядисване на метални продукти, които ще бъдат експлоатирани на открито.

Приложение на полимерното прахово боядисване

Областите, в които намира най-голямо приложение полимерното прахово боядисване са машиностроене, автомобилостроене, мебелопроизводство (при производството на мебели, офис оборудване, столове, етажерки, продукти от стомана, метали и алуминий).

През последните години методът на прахово боядисване започна да се прилага и в производството на MDF изделия, за боядисване на строителни профилни елементи, оградни съоръжения и други.

Боядисването на MDF изделия е сравнително нов процес, при който се прилагат малко по-специфични техники на боядисване, които обаче дават страхотен резултат, който гарантира нисък разход на боя и съкращаване времето на боядисване на MDF изделията.

prahovo boyadisvane


Предимства на сухото прахово боядисване

Праховото боядисване има значителни предимства пред останалите техники на боядисване и това съвсем не е случайно.

· Процесът е екологично чист, тъй като не съдържа материали, които могат да окажат негативно въздействие на околната среда.

· Освен това е и бърз. Цикълът на прахово покритие е много кратък (около 1,5 - 2 часа).

· Гарантира много добра антикорозионна защита на боядисаните продукти, здравина и устойчивост на удар и надрасквания, изключително добро покритие и голяма икономичност.
Що се отнася до икономичността, ще направим следното сравнение: Ако при течните бои оползотворяването на боята варира от 30 до 60% за боядисване на един продукт, то при праховото боядисване оползотворяването е 100%.

· Продуктите, боядисани по метода на праховото оцветяване не се нуждаят от специална защитна опаковка, тъй като боята образува силен защитен филм върху продукта.

Благодарение на всички тези предимства в глобален мащаб днес се смята, че праховите покрития са надхвърлили 70% общото количество бои, които се използват за боядисване на метални и неметални продукти.

Доказало своето високо качество и невероятни защитни свойства, праховото боядисване ще продължава да намира все по-голямо приложение и ще радва нас, клиентите, с красиви, ярки и устойчиви цветове на продуктите, които използваме в производството или в дома си.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.