Технология на фрезоването

Технология на фрезоването

Фрезоването е един от най-главните методи за металообработка в металургическата промишленост. Представлява машинен процес на производство на детайли, които намират широко приложение в различни промишлени сфери при разнообразни производствени процеси.

Фрезоването играе важна роля в отрасли като:

машиностроене,

строителство,

конструиране на космически апарати и други.

Чрез фрезоване се осъществява обработка на различни видове материали посредством фрезови (фрезоващи машини). По време на фрезоването се отнема материал от даден детайл и по този начин се променя неговият вид.

Технология на фрезоването

Фрезоването се извършва чрез едношпинделни фрезови машини, които имат широко приложение в промишлеността. Съществуват и специализирани и специални фрезови машини, които разполагат многошпинделни надлъжни фрезови машини.

Машините за фрезоване се делят на хоризонтално и вертикално-фрезови машини в зависимост от движенията, които участват при оформянето на повърхностите по време на процеса на рязане.

Специализираните фрезови машини разполагат с шпиндели в различни равнини, фрезоване на барабани с въртящ се барабан, фрезоване на копия за изработка на оформени повърхности, ротационно фрезоване с въртящи се маси, фрезоване на барабани с въртящ се барабан.

Технология на фрезоването

Специалните фрезови машини изпълняват фрезоване на резби, агрегати за фрезоване фрезоване на шпонки, разполагат с багажник и зъбно колело.

Някои фрезови машини са предназначени за изработка на канали, джобове и други детайли. Други пък могат да се използват за обработване на по-големи повърхности.Съществуват фрезови машини, които се използват за рязане на определени елементи или фрагменти от обработван детайл.

Има и фрезови машини, които създават различни видове профили, които са необходими при изработката на дограма, зъбни колела, червяци.

Технология на фрезоването

Какво представлява фрезоването?

Фрезоването е метод за обработка на метали, който включва рязане на повърхнини от различни твърди материали. С него се осъществява механична обработка на неравни, обемни или равнинни повърхности, както и изработване на прави и винтови канали.

При фрезоването се извършва отнемане на дадено количество материал от повърхността на детайл в зависимост от техническите характеристики на фрезовата машина, от обработвания материал, както и от желания краен резултат, който трябва да се получи след фрезоването.

Подлежащият на обработка детайл се подава към режещ инструмент, който се върти около оста си и разполага с режещи ръбове. Именно този инструмент носи името фреза. Фрезоващият инструмент разполага с голям брой режещи ръбове и се върти с висока скорост. Поради тази причина обработката на даден детайл се характеризира с бърза скорост.

Технология на фрезоването

Инструментът извършва въртеливо подавателно движение, което се предава към заготовката. Най-често подавателното движение е праволинейно, но може да бъде и въртеливо, което се нарича каруселно фрезоване.

Фрезоването включва няколко подавателни движения. Фрезоването на винтов канал например включва две подавателни движения – въртеливо и праволинейно. А когато имаме зъбофрезоване (нарязване на зъбите на зъбни колела), извършват се обхождащи и делителни движения.

Фрезовите машини извършват сложни операции като нарязване на резби, шпунтоване, рязане, пробиване и други видове.

Едни от главните предимства на този метод на металообработка е бързината на обработка и постигането на висока производителност. Поради тази причина и фрезоването е сред предпочитаните методи за обработка на различни видове метали, които набират популярност.

Съществуват различни видове фрезови машини в зависимост от това какъв вид металообработка искаме да постигнем. Всеки вид фрезоваща машина има своите специфични характеристики, брой функционалности и начин на изпълнение на различните по вид операции по металообработка.

Броят на функционалностите на дадена фрезова машина зависи от това:

каква е по вид конструкцията й,

какви са техническите характеристики на цифровото й управление,

какво е нивото й на точност при работа.

Технология на фрезоването

Видове машини за фрезоване:

Фрезовите машини се различават по повърхнините, където са разположени режещите зъби.

По форма на повърхнините фрезовите машини се делят на:

цилиндрични,

челни,

челно-цилиндрични,

дискови,

конусни,

червячни,

профилни.

Каруселните, надлъжно-фрезовите, конзолните и бензоконзолните фрезови машини са с общо предназначение. Зъбофрезоващите, резбофрезоващите, копиращите спадат към фрезовите машини със специално предназначение.

Според приложните технологии на обработка на детайлите, фрезовите машини се делят на два типа:

конвенционални машини

фрезови машини с CNC управление.

Конвенционални фрезови машини

При конвенционалните фрези е необходимо постоянното внимание и присъствие на оператор, чиято роля е да контролира процеса по обработка на детайлите.

Фрезови машини с CNC (цифрово) управление

Този вид фрезови машини се управляват чрез компютърни програми. Ролята на оператора тук е да използва специален дигитален софтуер за контрол на детайлите.

Универсални фрезови машини

Отличителното при тях е, че имат въртяща се маса.

Хоризонтални фрези

При хоризонталните фрезови машини шпинделът на машинния инструмент е разположен хоризонтално.

Вертикални фрези

При вертикалните фрези шпинделът на обработващия инструмент е разположен вертикално като методът му на обработка не се различава значително от този на хоризонталното фрезоване. Вертикалните фрези създават както кръгли, така и правоъгълни маси.

Фрезовите машини могат да бъдат изработени от един материал, като носещата и режещата им част могат да бъдат от различни материали, които са запоени заедно. Но фрезовите машини могат да бъдат от различни запоени заедно материали, които са съеди чрез крепежни елементи като винтове и болтове.

Надлъжно-фрезови машини

Предназначени са за обработка на плоскости на детайли с големи габарит.Този вид фрезоващи машини имат надлъжни и челни фрези и могат да обработват детайли от две или три страни. Делят се на едностойкови и двустойкови. Изработваните от тях детайли са част от серийното и масовото производство.

Конзолни фрезови машини

Използват се за обработка на зъбни колела и резба, прорязване на винтови и прави канали, обработка на вътрешни и външни фасонни повърхнини.

Безконзолни фрезови машини

Извършват обработка с челни фрези и са предназначени на обработка на детайли с големи габарити. Освен фрезоване, подходящи са и за нарязване на резба, пробиване, разстъргване, зенкероване, райбероване. Едно от главните им предимства е, че се характеризират с висока стабилност на совята колона, маса и основа.

Този вид фрезови машини разполагат с маховик на вретеното, което е предназначено да намалява ударните натоварвания и да компенсира липсата на равномерност при въртене на вретеното.

Копирни фрезови машини

Предназначени са за обработка на детайли със сложна пространствена форма. Това са матрици, щампи, кокили, пресформи и други видове детайли.

Технология на фрезоването

Резбофрезови и шлицофрезови машини

Предназначени са за обработка на вътрешни и външни резби на конусни и цилиндрични детайли. Този вид фрезови машини обработват два типа резби- метрични и полови.

Каруселни фрезови машини

Те се специализирани в обработката на лети, ковани и щамповани заготовки чрез челно фрезоване.Този тип фрезови машини постигат един непрекъснат процес на обработка, което гарантира високата му производителност.

Предимства на фрезоването:

Постигане на висока производителност

Тъй като фрезоването позволява да се извършват голям брой металообработващи операции, по този начин се постига висока производителност в производството. Затова и фрезоването е предпочитана технология.

Например фрезовите машини с бързорежеща стомана могат да постигнат висока производителност в производството, ако се комбинират с машина, която също да може да постига същата скорост. Високата производителност на фрезоването се дължи най-вече на наличието на голям брой режещи зъби, както и на употребата на твърдосплавни инструментални материали.

Фрезовите машини с цифрово управление постигат отлична прецизност и точност на обработката, увеличена производителност, както и по-малко количества отпадъчни материали.Това гарантира и високото качество на вече готовите обработени детайли.

Технология на фрезоването


Създаване на повърхности с правилна геометрична форма

Висока прецизност на обработката

Ако държите на прецизната изработка на детайлите, фрезоването е подходящ метод за вас.Фрезоването предлага точност на обработката между 8-ми и 11-ти клас. Грапавината на обработваните повърхнини е в интервала Rа(10÷0,63)µm.

Лесни за употреба

С фрезовите машини се работи бързо и лесно.Тъй като фрезовите машини работят с модерни режещи материали, те могат да се използват за обработка на материали, които са закалени с висока твърдост.

Изборът на фрезова машина зависи от това какви видове материали целим да обработим. При материалите с висока твърдост например обработката произвежда повече топлина, затова и те изискват специални фрезови машини.

Разнообразни приложения

Фрезоването като метод за металообработка има редица приложения в индустрията. С помощта на фрезоването се постига:

обработка на фасонни повърхнини,

прорязване на винтови и прави канали, както и други операции.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.