Машини за прахово боядисване

Праховото боядисване е довършителен процес, при който термопластичен или термореактивен прахообразен материал се полага върху обработваната основа (повърхност). Методът е много подходящ за полагане на боя както върху метални елементи (стомана, алуминий и други), така и върху неметални материали (плоскости със средна твърдост (MDF), пластмаси, стъкло и други).

Машини за прахово боядисване


Етапи и машини за прахово боядисване


За разлика от мокрото боядисване, при което се ползва суспензия от течни бои, при праховото се използва сух, прахообразен покривен материал. Този покривен материал се нанася върху предварително обработена повърхност на субстрата, стопява се и след това се изсушава (изпича), за да образува твърдо, защитно или декоративно покритие.


Самият процес на пулверизиращо прахово боядисване преминава през три етапа:

подготовка на боядисваната повърхност

нанасяне на покритието

термично втвърдяване


Подготовка на повърхността на субстрата

Преди полагането на какъвто и да е материал за прахово боядисване, повърхността на основата се почиства от прах, ръжда, мръсотия, масла и други замърсители. Този етап е много важен, тъй като основата не е добре почистена, замърсяванията, полепнали по нея ще повлияят на крайния резултат и боядисването няма да постигне желания резултат.

Начинът, по който се извършва почистването и предварителната обработка на материала зависи до много голяма степен от неговия вид, степента на замърсяване и други, но може да се каже, че като цяло стъпките по почистване включват почистване, изплакване и сушене.

Оборудването, което се използва за изпълнение на тези стъпки по почистването на материала стандартно включва станции за миене, помещения за издухване и фурни за сушене.


Нанасяне на покривния материал

Методите, които се прилагат за нанасянето на покритието са основно два:

електростатично отлагане (ESD)

прахово покритие с кипящ слой


Електростатичното отлагане


Този метод се прилага най-често за боядисване на метални елементи, а нанасянето на покритието се извършва в кабина за прахово пръскане.

Самото нанасяне на покритието се извършва с помощта на специален пистолетен пулверизатор. За да може праховото покритие да се нанесе равномерно, прахът трябва да бъде зареден електростатично. Сгъстеният въздух придвижва електростатично заредения прах през пистолета, който го „изстрелва” към боядисваната основа във вид на „прахова мъгла”. Тъй като при излизането си от пистолета прахът е получил електростатичен заряд, тази т. н. „мъгла от прах” обвива боядисваната основна и полепва равномерно по повърхността ѝ.

За да се осигури безопасна работна зона, за нанасянето на покритието се използват кабини за пулверизиращ спрей (кабини за прахово боядисване). Тези кабини са проектирани така, че да поддържат останалите части от производствения цех чисти и да осигуряват добре осветена работна зона.

В зависимост от големината на детайлите, които се боядисват, от свободното пространство, което има в цеха или поради други изисквания на работния процес, кабините на прахово боядисване могат да бъдат с „отворено лице”, да имат врата в единия край или да са част от автоматизирана линия за прахово боядисване.

Съвременните кабини за прахово боядисване са оборудвани със системи за възстановяване и изсмукване на въздух. Благодарение на тези системи количеството прах, което не е полепнало по боядисвания детайл се събира и може да бъде използвано повторно.

Машини за прахово боядисване


Прахово боядисване с кипящ слой

Това е сравнително по-рядко използван метод на боядисване, при който детайлите, които трябва да бъдат боядисани се нагряват предварително и се потапят в кипящ слой от прахообразния материал.

Оборудването, което се използва при този метод на прахово боядисване се нарича флуидизирано легло. Това „легло” представлява захранващ се с въздух резервоар, в което се поставя термопластичен прах, който се флуидизира или суспендира чрез подавания към него въздух. Когато детайлът, който трябва да се боядиса се затопли и потопи във флуидизирания прах, той полепва по него бързо и напълно равномерно.


Термично втвърдяване

След като върху обработвания детайл е нанесено праховото покритие, той се поставя в специално проектирани фурни (пещи) за втвърдяване.

Обикновено тези пещи се нагряват предварително до температури от 325 до 450 градуса по Фаренхайд. След като достигнат температурата, която им е била зададена от оператора, тя се стабилизира и детайлите се вкарват в пещта. Там продуктите се излагат на нагрятия до желаната температура въздух за определен период от време (В зависимост от дебелината и големината на детайлите времето за изпичане на праховото покритие е около 10 - 20 минути до над час).

Фурните за сушене и полимеризация могат да бъдат няколко вида в зависимост от метода на нагряване и от вида на използваното гориво.


Според метода на нагряване пещите за термично втвърдяване могат да бъдат:

конвенционални

индукционни

с термоизлъчване

комбиниран тип и други

Според използваното гориво могат да бъдат:

газови

електрически

използващи нефтени продукти


Линии за прахово боядисване

Линиите на прахово боядисване се използват предимно за боядисване на големи количества детайли за минимално време. Използват в големите производства и цехове, а конфигурациите им са основно два вида: партидни и автоматизирани линии.

Партидните линии за прахово боядисване представляват системи за боядисване, които включват всички процеси, необходими за боядисването на детайлите. Продуктите обикновено са окачени на подвижни метални стелажи и след всеки етап от боядисването се преместват ръчно към следващия етап

При автоматизираните линии за прахово боядисване, продуктите се поставят на конвейер, който се движи през всички етапи на боядисването с равномерна скорост. Заредените за боядисване продукти преминават през всеки един етап от боядисването, без да се налага човешка намеса и слизат от линията боядисани, охладени и напълно готови да бъдат натоварени и транспортирани до мястото на съхранение

Машини за прахово боядисване


Изисквания, на които трябва да отговарят съвременните машини за прахово боядисване

Всички машини за прахово боядисване, без значение от тяхната конфигурация трябва да притежават сертификат СЕ. Този сертификат удостоверява, че машината е преминала всички необходими тестове за безопасност и може да бъда продавана и използвана на територията на ЕС.

Машините, които се продават на територията на страната ни, трябва да отговарят и на стандартите БДС.

За подобряване безопасността на оборудването използвано за прахово боядисване през 2018 г. бе въведен нов стандарт за кабините за пулверизиращ спрей EN 16985. От 2018 година всички нови кабини за прахово боядисване трябва да притежават този сертификат за безопасност.

За да се предотвратят рисковете от запалване и риска от токов удар са въведени Европейски стандарти за безопасност EN 50050 и EN 50053, на които трябва да отговарят всички машини за прахово боядисване.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.