Какво представлява мокрото боядисване?


Какво представлява мокрото боядисване?

Няма съмнение, че всеки бизнес собственик цели увеличение в своите продажби.Това се постига чрез предоставяне на качествен продукт на пазара. За постигане на доходоносна производствена дейност, закупуването на машини за електростатично мокро боядисване е отлично решение.Мокрото боядисване е производствен процес, който се извършва след процеса по заваряване на металните изделия.

Ако искате да съкратите количеството вложен труд, време, да спестите от ресурси и едновременно да получите равномерно боядисано крайно изделие, електростатичното мокро боядисване е точно за вас.

Електростатичното мокро боядисване е отличен начин за производителите, котио се занимават с боядисване на метали, да намалят производствената цена и съответно крайната цена за потребителя, а в същото време и да опазват околната среда от замърсяване.

Без значение какъв вид метално изделие произвеждаме: метални врати, метални части за компютри, автомобилни части или друг вид, електростатичното мокро боядисване е добро решение за боядисване. То има отлично приложение за предприятия, които предоставят услугите си на място като например боядисване на мрежи, парапети, рамки за прозорци, врати на асансьори, мебели за офис и други видове.

За задачи от този сорт, електросатичното мокро боядисване осигурява такъв отличен финиш на покритието, който се постига при професионално фабрично боядисване. Този метод на боядисване може да спести значително количество ресурси и човешки труд и в същото време да повиши възвръщаемостта.

Какво представлява?

Какво представлява мокрото боядисване?

Електростатичното мокро боядисване използва негативни и положителни заряди за нанасянето на боя с цел да предотврати прекаленото наслояване на боя и да постигне равномерно нанасяне. Използват се прахови частици и атомизирана течност, котио се пръскат чрез стандартен метод на пръскане по посока на целеви обект.

Чрез силен електростатичен заряд частиците на боята биват привлечени от повърхността на изделието, което желаем да боядисаме. Този метод на боядисване работи посредством създаване на електростатично поле между целевия обект и боята. В случая обекта, който желаем да боядисаме, е заземен. Той е положително зареден, с което привлича негативно заредените молекули на боята към неговата повърхност.

Чрез създаването на подобно електростатично поле, заземеният обект действа като магнит за молекулрите на боята, което допринася за равномерното нанасяне на боята. Той работи на принципа на привличане на противоположностите.

Каква е разликата между мокро и прахово боядисване на метали?

Какво представлява мокрото боядисване?

За разлика от праховото боядисване, електростатичното мокро боядисване не изисква допълнителни методи за обработка на изделието като поставяне на напръсканите с боя метални детайли в пещи за изпичане.

Етапи на боядисване

При автоматизираното прахово боядисване изделието пътува по конвейр към клетка за боядисване, където вътре се пръска или потапя в боя с електростатично заредени частици. След това се придвижва към клетка за прахово боядисване където електростатичен пулверизатор, който разпръсква боята под формата на аерозол по повърхността на изделието. Във тази камера има филтърна система, която улавя до 95-100% неполепналата от първото нанасяне със спрей боя и тази боя може да се ползва отново.

След това изделието преминава през процес на изпичане (полимеризация). Продуктът се обработва в специална термична пещ с температура от 150 до 50 градуса. Времето за изпичане и температурата се определят в зависимост от вида на праховата боя. Процеса на изпичане трае средно 10-30 мин.

Друг подобен метод за боядисване на изделия е електростатично потапяне. При него се потапят електропроводими материали в съд пълен с боя, който е електростатично зареден. Между боята и метала се създава йонна връзка, която спомага за ефективното прилепване на боята към повърхността. Особеност при този метод на боядисване е, че плътността на боята е правопропорционална на периода от време частиците са оставени да престоят в съда и периода от време електрическият заряд е активен.

След като изделието се извади от съда с боя се изплаква с цел да се свали останала боя по него, при която няма йонна връзка. След това остава тънък филм от електростатично свързана боя към повърхността на предмета.

Има машини за прахово боядисване, с които могат да се обработват изделия смаксимални размери 1000 х 2000 х 600 мм.

Какво представлява мокрото боядисване?


Мокрото боядисване може да бъде частично или цялостно без ограничение в размера на материалите.Мокрото боядисване се постига с помощта на електростатичен въздушен спрей пистолет за електростатично нанасяне на течни бои с въздушна асистенция.

Боядисването дава завършен вид и корозионна защита на металните компоненти. Процесът се характеризира с прилагане на високоволтов заряд върху целевото изделие за боядисване и спрей механизма. Боите са обикновено на прах или в течна форма.

Процесът по боядисване може да бъде автоматизиран или ръчен. Едно от условията за електростатичното мокро боядисване е изделията да са от електропроводими материали. Те всъщност преминават процес на изпичане след като биват боядисани. Изпичането на боята спомага за нейното по-добро наслагване и след това премахването й може да бъде много трудно без прилагане на агресивни методи за отстраняване.

Плюсове на мокрото боядисване

Икономичност

Какво представлява мокрото боядисване?

При електростатичното боядисване се постига най-голяма икономия на материал и най-добър финиш на покритието. Поради факта, че при електростатичното мокро боядисване се използва 95% от боята, се постига икономично потребление. Така ние употребяваме по-малко боя, но постигаме професионални резултати без коммпромис в качеството.

Равномерен и качествен завършек

Електростатичният метод на боядисване позволява на работника да пръска изделията едностранно, за да може боята да покрива детайлите от всички страни. При него се получава един гладък завършек без никакви следи от четка, балончета, накапвания и други недостатъци на стандартното ръчно боядисване.

При този метод на боядисване се постига най-висока равномерност на боядисването , като рискът от наслояване е сведен до нула. Особено подходящ при боядисване на парапети, огради, метални конструкции, а също така и на пластмасови или дървени детайли.

Издръжливост

Какво представлява мокрото боядисване?

няколкократно по-издръжливо покритие, като се предотвратява стичане и наслояване на боята. При този процес целта е колкото се може повече боя да полепне на повърхността на изделието с минимум излишък от боята, с което се постига икономичност на боядисването. Също така електростатичното мокро боядисване ни дава дългосрочни резултати като боята издържа на всякакви условия.

Факт е, че когато дадена боя е нанесена чрез електростатично мокро боядисване, тя е устойчива на действието на почистващи препарати и десинфектанти, като предотратява развитието на бактериални и гъбични патогени. Това прави този метод на боядисване подходящ за учреждения, изискващи условия на висока хигиена.

Екологично

Какво представлява мокрото боядисване?

Подходящ избор за производителите, които целят да намалят влиянието на производствената си дейност върху околната среда. При електростатичното мокро боядисване имаме по-малко отпадъчен материал в сравнение със стандартния метод на боядисване, с което се нанася по-малко вреда върху околната среда.

Благодарение на икономичния начин на боядисване, който мокрото боядисване предлага по-малкото количество спрей означа по-малко замърсяване на въздуха и по-малко емисии от летливи органични съединения (VOC емисии).

Широко приложение

Електросатичното мокро боядисванее един от най-широко приложимите методи за боядисване. Електростатичното мокро боядисване е подходящ начин за боядисване на различни видове метални изделия и структури, който може да се прилага на място без да се мести съответното изделие, което е предпочитана опция за тези производители,които не разполагат с много време за съхнене и превоз на метални компоненти за боядисване.

Бързо съхнене

С помощта на електростатичното мокро боядисване ние можем да получим бързи резултати за продуктите си, защото боята съхне бързо. Дадено изделие изсъхва за една нощ, което спомага за това бизнеси да започнат своята дейност още на другя ден, когато става въпрос за боядисване на повече на брой метални обекти.

Минуси на мокрото боядисване

Какво представлява мокрото боядисване?

Електростатичното мокро боядисване има много малко недостатъци, като те са незначителни спрямо ползите от този вид боядисване на метал.

Цена

Първоначалната инвестиция в оборудване за мокро боядисване може да се окаже спънка за малките предприятия. Цената за електростатично мокро боядисване е по-голяма от тази за стандартно оборудване за боядисване. Но тази инвестиция се отплаща във времето, тъй като чрез този метод на боядисване се постига по-ниска цена за материали и се влага по-малко труд. Резултатът е бърза и сигурна възвръщаемост на инвестицията.

Тези предприятия, които искат да постигнат производителност в своето производство и съответно да увеличат печалбите си, инвестирането в в машини за електростатично мокро боядисване е разумен вариант.

Важно е само да се направи сравнение между разходите за настоящия метод на боядисване и разходите за електростатичното боядисване.Има фирми, които са се специализирали в изчисление на възвръщаемостта на инвестицията в електростатично мокро боядисване, с цел да се помогне на тези предприятия, които за първи път ще закупуват подобно оборудване за боядисване и искат да узнаят дали ще бъде доходоносен избор за техния тип бизнес.

Поява на ефекта “Фарадеев кафез“

Този ефект се появява когато боядисваме изделия като ученически шкафчета примерно, които имат вдадени части. Когато насочим пневматичния пистолета с боя към шкафчетата, негативно заредената струя боя се прилепва към първия положително зареден заземен обект.

В нашия случай ще се боядисат първо външните ъгли на шкафчето, вместо вътрешната част. За да разрешим проблема е нужно да вземем пневматичен пистолет без въздух и да напръскаме първо вътрешните части на шкафчето, а след това да минем отново всичко накрая с пистолета за електростаично мокро боядисване.

Нужда от обучение на служители

Въвеждането на електростатично мокро боядисване в компанията ни ще ни принуди да обучим своите работници как да боравят с оборудването. Те трябва да бъдат обучени да работят по правилен начин, а също така да поддържат и почистват оборудването според указанията. Обаче количеството време инвестирано в обучаване на персонала е значително по-малко от времето, което ще спестим в използването на електростатично мокро боядисване.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.