Какви изделия се изготвят от листови материали?

Какви изделия се изготвят от листови материали?


С помощта на разнообразието от
металообработващи машини, днес разполагаме с голям брой изделия, които са станали неизменна част от нашия живот. Ние дотолкова сме свикнали с тях, че рядко се питаме в ежедневието си как всъщност са се появили.

Всъщност металните изделия, които ползваме често в ежедневния ни живот са преминали през няколко етапа на металообработка, преди да достигнат до нас.

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Листовите материали се изработват посредством щанцово рязане. То представлява метод за обработка на листов материал в студено състояние чрез различни формоизменящи и пробивни операции.

Обработката и изрязването на листов материал чрез щанцово рязане е често срещана операция за обработка на метални изделия в по-големи бройки, както и при перфориране на изделия от листов материал- перфорирана ламарина. Благодарение на различните машини и оборудване, можем да изработваме разнообразие от метални изделия.

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Изделия от листови материали

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Гардероби, метални шкафове за кафе машини, метални шкафове и елементи за електротехника, метални кутии за електроника, шкафове за инструменти, лицеви панели за професионални тонколони, камини, горелки и барбекюта, пултове за управление, врати и капаци за машини и прахосмукачки, оборудване на магазини, лампи за осветление, каси за оръжие и съхранение на документи, стойки за монтаж на климатици, стойки за чадъри, хидравлични резервоари, стъпала на багери, щанцови детайли с дебелина до 6 мм.

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Кои машини изработват листови материали?

За изработката на листови материали и стигането им до крайния потребител са нужни разнообразие от машини.

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Кои технологични операции се извършват в производството на листови материали?

Лазерно изрязване, огъване, перфориране на отвори, студено листово щанцоване, точково заваряване, роботизирано MIG-MAG заваряване, TIG заваряване, прахово боядисване.

Студено листово щанцоване

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Един от най-популярните методи за обработка на листови материали е студеното листово щанцоване. Изрязването на метали чрез щанцоване е популярен метод при изработката на големи серии от изделия с висока производителност и ниска цена. Методът включва пластична деформация на материала в студено състояние.

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Изрязването на метален листов материал чрез щанцоване е един от най-предпочитаните методи при префабрикацията на различни метали. При тази операция металът е подложен на пластична деформация в студено състояние, в резултат на което материалът се изменя в разнообразни форми. Този метод на обработка има редица предимства.

Студеното листово щанцоване се използва широко в различни индустрии като например машиностроенето, автомобилната промишленост, а в последно време все повече започва да се прилага и в екстериорния и интериорен архитектурен дизайн. Например, перфорирани ламарини, получени на база на алуминиеви листа или стоманени галванизирани листа са търсена суровина в сферата на строителството и машиностроенето.

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Щанцоването е вид метод за обработка на листов материал с неголяма дебелина. Стандартно максималната дебелина на обработваните материали е 3- 4 мм. При процеса на префабрикация на метали чрез пластична деформация се получава крайно изделие с висока точност на изработката без значителни изменения в качеството на изделието и неговите характеристики.

Ако се добавят и формоизменящи и огъващи операции към обработката, то ние можем допълнително да повишим механичните характеристики на готовия продукт.

Продуктите, които са изработени чрез процес на щанцоване, подлежат на следващи операции по металообработка. Някои от тях са огъване, заваряване, прахово боядисване, галванизация.

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Предимства на студено листово щанцоване

С този метод се постига висока производителност и опция за постигане на бърза скорост в серийното производство на различни плоски и сложни пространствени детайли.

С помощта на щанцоване можем да обработваме материали с неголяма дебелина, който е под формата на ленти, листове или ивици. Тъй като производствената цена на метода е ниска и се постига също така висока производителност, не е изненада, че изрязването на метален листов материал чрез щанцоване е предпочитан метод за производство на перфорирани ламарини.

Обработката на листови материали изисква голям брой технологични операции. Някои от тях са например изрязване и пробиване, огъване, изтегляне, формоване, планиране и калиброване. При този тип металообработка навлиза употребата на все по-модерни високотехнологични машини и инструменти. По този начин се постига максимална производителност, по-добра прецизност, високо качество на изработката и бързина. Какви изделия се изготвят от листови материали?

Щанцоване

Процесът по щанцоване включва два вида операции – разделителни и формоизменящи. По време на тях листовият материал претърпява различни манипулации.

Разделителни

При разделителните операции се изпълнява пълно или частично разделяне на материала. Подобни операции са отрязването, изрязването, пробиването и други.

Формоизменящи

При формоизменящите операции включват изменяне на формата на листовия материал чрез еластична и пластична деформация без той да се разрушава. Този тип операции включват методи като огъване, усукване, дълбоко изтегляне, студено пресоване и други.

Благодарение на съвременните комплексни високотехнологични машини и линии за производство на изделия от листов материал, на една установка могат да се комбинират няколко операции като например рязане и огъване, изтегляне, пробиване и други комбинации.

Разделителни операции за обработка на листов материал

Операциите по пробиване и изрязване на листов материал са идентични процеси. За тяхното извършване са нужни поансон и матрица, с които се разделя изходната заготовка по затворен контур. Получените части се наричат детайл и отпадък.

Когато външната част от заготовката е отпадък, а вътрешната част на получения профил представлява детайлът или изделието, процесът се нарича изрязване. А пък при процеса на пробиване външната част е изделието или детайлът, а пък вътрешната част на заготовката е отпадък.

В производствената практика се използват и вариации на тези операции в зависимост от целевия изходен продукт и желаното качество. Някои от тях са изрязване и пробиване, просичане, зачистване, обрязване.

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Формоизменящи операции

В модерните методи на металообработка на различни детайли от листов материал влиза и формоизменяне на изходна заготовка чрез еластична и пластична деформация. Огъване и изтегляне на материали са най-често извършваните операции от различен тип машини и оборудване.

Огъването е процес на пластично деформиране на отделни участъци на плоска заготовка, с което се създава обемен детайл. При него вътрешните слоеве на материала се свиват, а външните се разпъват. Огъване се прилага както за плоски заготовки, така и за профили с различна геометрия, и тръби.

По време на процеса на изтегляне плоски заготовки с различна форма се трансформират в кухи обемни детайли, осево-симетрични детайли, кутии, изделия с неправилна форма и други. Разликата между двата процеса изтегляне със или без изтъняване се изразява в разликата между дебелината на стената на готовото изделие и изходната дебелина на заготовката.

Изработката на изделия от листов материал включва и други видове машинни операции като отбортоване, релефно формоване, планиране или изправяне, калиброване.

Видове машини за производство на листови материали

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Щанц преси

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Абканти

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Гилотини

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Ексцентрик и хидравлични преси

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Валоогъваща машина

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Листоизправяща машина

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Машини за лазерно рязане

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Машини за огъване на листов материал

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Абкантите са най-широко използваното оборудване за огъване на листов материал в машиностроенето. С тях се постига многостепенно огъване на метални и неметални заготовки за единично или серийно производство на изделия или профили, които са с проста или по-сложна форма и геометрия. В зависимост от начина на огъване, абкантите се делят на различни типове: “престилков” и “въздушен” тип.

На пазара съществува разнообразие от стационарни, мобилни електромеханични, пневматични и хидравлични абканти с различни размери и функции. Някои високотехнологични машини предлагат огъване в комбинация с перфориране, отрязване, щамповане и други.

Машини за рязане и разкрой

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Производството на различни плоски и обемни изделия включва рязане и разкрой на листов материал. То се постига от машини като механични ножици и гилотини, различни механизирани системи, които прилагат разнообразие от технологии: плазмено, газо-кислородно, лазерно, водно рязане и други.

Подобрените системи за управление и автоматизация постигат подобрено качество и характеристики на крайното изделие. Те също така гарантират по-висока скорост на изработка, добра работна производителност и по-малко производствени разходи.

Машини за плазмено рязане

Какви изделия се изготвят от листови материали?

При обработката на листов материал се използват различни операции за плазмено рязане. При стандартното плазмено рязане се използва плазмена струя от “режещ” газ, а също и плазмено рязане с двоен поток (режещ и защитен газ). Прилагат се и други методи за постигане на ефективност като въздушно рязане, плазменото рязане с воден щит; плазменото рязане с водно впръскване.

Машините за плазмено рязане биват както ръчни и компактни, така и мащабни цели механизирани системи. За серийно производство на изделия от листов материал се използват портални или конзолни машини с цифрово-програмно управление. Те са с CAM/CAD софтуер и висока степен на автоматизация.

Машини за газо-кислородно рязане

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Газо-кислородното рязане е един от най-евтините методи за рязане листов материал. Модерните машини за газо-кислородно рязане използват автоматичен контрол на налягането на газа и въздуха и автоматично управление на работния процес. С тях се постига термично газо-кислородно рязане на листов метален материал. Използват се портални машини с ЦПУ и машини за многорезакова обработка.

Машини за водно рязане

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Водното рязане е начин за обработване на метал, който осигурява прецизност и висококачествена обработка на листов материал и по-специално високи температури материали. При него не се използват вредни течности или газове.

С този метод на рязане се създават продукти с много сложна форма, включително триизмерна. Има два вида машини за водно рязане: за абразивно водно рязане и за рязане с чиста водна струя. Машините за абразивно рязане осигуряват висока производителност при обработка на компактни и твърди материали, метали, камъни, бронирани стъкла, керамика.

Машини за лазерно рязане

Какви изделия се изготвят от листови материали?

Машините за лазерно рязане едни от най-ефективните, мултифункционални машини, тъй като осигуряват бързина и прецизност на рязане и разкрой на листов материал. С тях се изработват детайли с всякакъв контур, форма и сложност. В зависимост от модела машините използват твърдотелни, газови и полупроводникови лазери.

Алтернатива на твърдотелните лазери са фиброоптичните, които все повече завладяват пазара поради тяхната компактност и икономичност. Тяхно предимство е високата точност на позициониране. С развитието на технологиите за програмно осигуряване на лазерните машини вече се постига триизмерно проектиране и висока прецизност на изработката.

Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.