5 Основни грешки в процесите на метална обработка

Металната обработка е технологичен процес, при който се променят формата, размера и качеството на металите и сплавите. Този обобщаващ термин включва широк набор от специализирани процеси, чрез които могат да бъдат произведени метални части, елементи и компоненти в различни форми и размери за почти всички съвременни индустрии.

5 Основни грешки в процесите на метална обработка


Основни металообработващи процеси

Формоване

При този процес металният елемент се обработва чрез деформиране (без отстраняване на материал). Обикновено се прилага механична сила, за да се деформира метала така, че той да получи желаната форми. При формоването се използват процеси като щанцоване, огъване, коване, валцуване и други.

Рязане

Металообработващото рязане е комбинация от няколко технологични процеса, при които обработваният елемент придобива желаната форма и размери чрез отстраняване на излишния материал от него. При обработката на метали чрез рязане се използват различни технологии, сред които струговане, фрезоване, шлайфане, пробиване, плазмено, лазерно рязане и други.

Заваряване

Това е процес на обработка, при който метали или термопласти се съединяват чрез коалесценция (сливане). За заваряване се използват различни енергийни източници, включително газов пламък, лазер, електрическа дъга и т. н. Едни от най-популярните технологии на заваряване, които се използват днес са дъгово заваряване, MIG - MAG (заваряване в газова среда), WIG (заваряване с волфрамов инертен газ).

Защо е важно да не се допускат грешки в процесите на метална обработка?

Обработката на метали е един от най-старите производствени процеси, познати на човечеството. И въпреки, че се е развил и усъвършенствал с годините, този процес не е никак елементарен. При изработката на детайли от метал, без значение от формата, размера или от процеса, на който са подложени е важно те да бъдат произведени с прецизна точност и висока надеждност. А за да стане това, не бива да бъдат допускани никакви грешки в процесите на металообработка.

Казано с други думи, в металообработката се изисква детайлно познаване на характеристиките на обработваните материали и практически знания и умения за овладяване и управление на машините, с които се обработват детайлите.

5 Основни грешки в процесите на метална обработка


5 основни грешки, допускани в процесите на метална обработка

Липса на подробности в спецификациите на продукта

За да бъде обработен прецизно един метален детайл е важно на изпълнителя на поръчката да бъде предоставена детайлна информация за продукта. Понякога обаче клиентите не предоставят пълните данни и спецификации на продукта, което не само затруднява работата на изпълнителя, но често води до несъответствия при изпълнението на поръчката.

Как да избегнете тази грешка?

Ако сте изпълнител, преди да сключите договор, поискайте от поръчителя всички детайли, от които имате нужда, за да се справите със задачата си.

Ако сте поръчител, опитайте се да бъдете максимално точни и коректни. Посочете не само вида на материала, от който искате да ви бъдат изработени металните изделия, но и всичките си изисквания. Предоставете на изпълнителя детайлни чертежи на изделието, което искате да ви изработи, ако се налага поискайте сертификат на материала, от който ще бъде изработено. Така ще избегнете всички несъответствия и ще сте спокойни, че поръчката ви ще бъде изработена точно както сте поискали.

Непознаване на възможностите на машините и оборудването

Една от често срещаните грешки при метална обработка на детайли е недоброто познаване на машините, с които металните елементи трябва да се обработят. Това води до разминаване между желанията на поръчителя и възможностите на изпълнителя.

Как да избегнете тази грешка?

За да не допускате подобна грешка, ако сте поръчител, е добре преди да сключите договор за обработка на метали да посетите лично производствения цех и да се запознаете с машините, с които разполага производителя и с материалите, които може да обработва. Уверете се, че разполага с всички необходими машини за металообработка и ще може да изпълни поръчката ви не само в срок, но и с голяма прецизност.

Неправилно използване на машините за метална обработка

В зависимост от процеса на металообработка се използват различни видове машини. Тези машини трябва да се обслужват само от квалифициран персонал, който е наясно как да работи с тях. Това е изключително важно, тъй като недоброто познаване на металообработващите машини може да доведе не само до неточности при обработката на детайлите, но и до трудови злополуки.

Как да избегнете тази грешка?

Преди да поверите машината (струга, машината за лазерно рязане, щанцоване или заваръчния апарат) в ръцете на служителя се уверете, че той може да се справи със задачата. Дори и да има дългогодишен стаж, на всеки няколко месеца провеждайте обучителни курсове и запознавайте служителите си с новите машини, които излизат на пазара. Единствено по този начин можете да бъдете сигурни, че вашите служители са много добре обучени, познават детайлно машините, на които работят и могат да се справят безупречно с поверената им задача.

5 Основни грешки в процесите на метална обработка


Не се спазват указанията на машините за метална обработка

За да бъдат произведени с високо качество и прецизност, металните детайли трябва да бъдат обработвани на машини, които са предназначени за съответния процес. Понякога обаче, в опитите си да приключат с поръчката в срок, някой изпълнители си позволяват да не спазват стриктно указанията, които производителите на машините посочват в упътванията си. А това води до недобро изпълнение на заданието и до некачествена изработка на металните детайли.

Как да избегнете тази грешка?

Не бързайте. Вместо това се запознайте с начина на поддръжка на машината и нейните възможности. Преценете и собствените си възможности и не давайте нереалистични срокове за изпълнение. Ако времето ви притиска, по-добре се свържете с поръчителя и предоговорете сроковете, отколкото да се опитвате да влезете в първоначалните срокове за сметка качеството на обработваните детайли. И най - важното - използвайте металообработващите машини единствено според указанията на производителя и според предназначението им.

Неглижиране на безопасността

Безопасността по време на обработка на металите е от първостепенно значение. За съжаление обаче все още често се случва (особено в домашните работилници или малките производствени цехове) сигурността и безопасността на служителите, обслужващи машините за металообработка да се пренебрегва и да не се спазват елементарни правила за безопасност. Не се носи защитно облекло, предпазни очила, машините не се проверяват всеки път преди работа и не се почиства работното място. А това води до инциденти по време на работа, до съдебни искове и до забавяне на поръчките.

Как да избегнете тази грешка?

Ако сте производител, преди да започнете изпълнението на поръчката проведете инструктаж и се уверете, че служителите, които работят на металообработващите машини са оборудвани със защитни облекла и поддържат работното си място чисто. По време на работа упражнявайте контрол, за да сте спокойни, че процесите на обработка на метала се изпълняват в сигурна и безопасна среда.

Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.