Как работи Валоогъваща машина?

Обработката на метални изделия е процес, който би бил невъзможен, без да бъде използвано специализирано оборудване. Това оборудване значително улеснява човешкия труд и позволява да бъдат изготвени метални части с проста и сложна структура, да се обработват детайли с различни размери и т.н.

Металообработващото оборудване е представено от изключително голям брой специализирани машини, а една от най-често използваните машини е валоогъващата машина.

Основната задача на това толкова полезно металообработващо оборудване е да огъва метални заготовки в желаната от крайния потребител форма.

Как работи Валоогъваща машина?


Какво представлявавалоогъващата машина?

Валоогъваща машина е оборудване, което се използва за огъване на метални листове, профили и тръби с различна дебелина и дължина, използвайки метода на студеното огъване.

Този метод се характеризира с това, че при него при обработката на метала (ламарина, профили и други) не се използват заваръчни шевове. Продуктите, създадени с безшевна технология се считат за много по-трайни, тъй като с течение на времето не претърпяват промени.

Как работи валоогъващата машина?

За да разберем принципа на работа на една подобна машина, първо нека видим нейната конструкция. Въпреки, че има няколко вида валоогъващи машини, при всички има няколко основни работни елемента:

· затягащ механизъм (перфоратор). Този механизъм фиксира металния лист в устройството;

· механизъм за огъване (матрица). Това е специално устройство, което притиска листа, така че той да се деформира в желаната форма;

· легло.

Да проследим как работи валоогъващата машина, за да стане малко по-ясно…

Огъването на метални листове се случва като се прилага сила, която упражнява натиск върху определена дължина на материала или в определена точка. Тази приложена сила се нарича още момент на огъване. Силата на огъващият момент определя степента на деформация.

Така… Сега си представете, че трябва да огънете един метален лист. Поставяте го във валоогъващата машина и му задавате сила на огъване.

В момента, в който машината започне да работи, горният (затягащ) механизъм се притиска с определена сила върху металния лист. Контактните плочи на матрицата (механизма на огъване) отговарят на силата на натиск на горния механизъм, но в обратна посока. Комбинацията между двете сили, които са еднакви като натоварване, но работят в противоположни посоки създават силова двойка. Ефектът от тази двойка е достатъчно силен, за да деформира металния лист (тръба, профил), така че метала да запази за постоянно желаната форма и след като приложението на сила върху него е утихнало.

За да бъде постигнат желания резултат обаче трябва предварително да се знае капацитета на натоварване на материала, който ще бъде огъван. Това се налага, тъй като всички метали имат общото свойство да бъдат деформирани пластично и еластично, но това е възможно при различни нива на напрежение в зависимост от вида и дебелината на материала.

За да се огъне един лист ламарина, трябва да се приложи достатъчно сила върху метала, така че да надвиши специфичният за материала обхват на еластична деформация. Ако тази точка не е достигната, то след като утихне напрежението, металът ще върне първоначалната си форма.

Ако обаче тази точка на еластична деформация бъде превишена, настъпва промяна в кристалната структура на металаи след утихване на напрежението, обработваният метал ще запази огънатата си форма.

Видове валоогъващи машини

Основните видове машини за огъване, които се използват са няколко, като най-използваните саръчни, хидравлични, електромеханични и устройства с ЦПУ управление.

Ръчни машини за огъване

Този вид машини за огъване на метали са предназначени предимно за употреба в малки предприятия или в домашни условия. Ръчните машини имат ниска производителност и освен това не могат да работят с големи и дебели заготовки. С това устройство могат да бъдат огъвани поцинковани листове от мед, стомана, алуминий, както и лакирани и боядисани листове,тъй като при огъването боята не се поврежда.

Как работи ръчната машина за огъване? Листът метал се натиска от горния лъч (перфоратора) към работния плот. Необходимият ъгъл на огъване се получава чрез повдигане на долната, въртяща се греда. С тази машина се работи лесно, тя е малка, компактна и може да бъде пренасяна и за да се работи с нея не се изискват специализирани познания.

Хидравлични валоогъващи машини

Този вид валоогъващи машиниизползват течност като енергиен източник. Помпата, вградена в системата създава налягане, под действието на което буталото движи подвижната напречна греда. Листът, който ще се обработва се притиска към работния плот и движението на напречната греда го огъва и променя формата му.

Ъгълът на огъване при хидравличните машини може да бъде до 180 градуса, което позволява да бъдат огъвани дебели заготовки или когато се налага да бъдат създадени множество ъгли в различни равнини. Хидравличните машини се използват за огъване по цялата дължина на метала или за дълбоко изтегляне на метал.

Благодарение на прецизната работа на хидравличните цилиндри, този вид валоогъващи машини се отличават с висока производителност и прецизна работа.

С тези машини могат да се обработват листове с дебелина от 4 до 8 мм. Обикновено хидравличните машини за огъване на метал са стационарни.

Електромеханични машини

Дизайнът на този вид оборудване се състои от легло и лъчеобразуваща греда за огъване на листа. В допълнение към въртящата се греда има и автоматичен сегментен лъч.

Електромеханичните валоогъващи машини за огъване на метал са може би най-добрият вариант за студено огъване на детайли. Този вид машини са напълно автоматизирани и участието на оператор е сведено до минимум. Електромеханичното оборудване е компактно, но има много голяма производителност и позволява да бъдат огъвани заготовки от всякакви размери и дебелина.

Как работи Валоогъваща машина?


Валоогъващи машини с CNC управление

Все повече в производството се използват тъкмо този вид машини за огъване на метал и това е съвсем логично предвид факта, че специализираният софтуер, с който разполагат тези машини не само увеличава многократно скоростта на обработка на заготовката, но и води до забележими икономии на метал, подобрявайки точността на огъване на детайлите.

Как работи този вид валоогъваща машина?

С помощта на носител за съхранение на данни или чрез LAN карта се въвежда контролна програма в системата за управление на машината. Програмата кодира сигналите, необходими за работата на оборудването, въз основа на което детайлът ще бъде обработен. Това означава, че задвижващите механизми на машината приемащи съответните команди, привеждат в движение работното тяло(перфоратора), което притиска детайла в матрицата.

Използването на система за управление CNC позволява да се постигнат определени предимства пред останалитевидове валоогъващи машини като това, че качеството на готовия продукт е на 100% гарантирано, тъй като размерът и формата на получения продукт отговарят напълно на изискванията на работната документация.

Съвсем накратко ви описахме как работи валоогъващата машина и остана само да ви представим стъпките, през които преминава процеса на огъване.

Без значение какъв вид ще е машината, стъпките, които се предприемат са няколко:

1.Материалът, който ще бъде обработван се реже и се привежда във вид на заготовки.

2.След като заготовките са на лице, те се прехвърлят на производствената площадка, където операторът на валоогъващата машина (предварително запознат с цялата техническа документация за производството на продукта) започва обработката на листа, профилите или тръбите.

3.След като заготовките са огънати и са получили желаната от поръчителя форма, преминават през операции по измерване и контрол. Тези операции се извършват от служител по технически контрол, и имат за цел да установят дали продуктът е изпълнен по зададените предварително параметри.

След б обработените и огънати метални детайли могат да прехвърлени в друг цех (ако са предназначени за елементи от сглобяем краен продукт) или биват изпратени на крайния потребител, ако такива са били изискванията.

Защо е необходима валоогъваща машина?

Ако се замислите и се поогледате край вас, ще забележите колко често в строителството се налага да се използват метални листове, профили и тръби. Без подобни машини, които могат без проблем да огъват метала производството на продукти, които изискват да бъдат огъвани в различни форми и под различни ъгли би било много трудно, дори невъзможно.

Да, преди години подобни продукти са се огъвали със заваръчни шевове, но както споменахме в началото, този начин на обработка на метала не е много ефективен, тъй като след време шевовете се пропукват, метала започва да корозира първо по направените шевове, а това води до дефект в продукта.

С валоогъващите машини този проблем изчезва, тъй като работят по безшевна технология, което е гаранция за много високо качество на обработените продукти (заготовки, детайли и т. н.)

Къде намират приложение валоогъващите машини?

Истината е, че машините за огъване на метал имат много широк спектър на приложение в строителството, в промишлеността, дори в домашни условия. С този вид машини могат да бъдат произведени профили за прозорци, покривни елементи, фасадни профили, первази, външни рекламни детайли (букви, знаци и т. н.), елементи за вентилационни системи, декоративни елементи, водопроводни тръби във всякакви форми и размери, цилиндрични конструкции, конуси, специални строителни елементи, затворени профили. П - образни профили и други.

Как работи Валоогъваща машина?


Валоогъващите машини могат да бъдат използвани както за малки, така и за мащабни производства и могат да огъват всякакви метали като стомана, алуминий, мед и т.н., и т. н.

Правила за безопасност при работа с валоогъващи машини

· Преди да започнете работа се уверете, че машината е в изправност и в близост до нея няма ненужни инструменти или материали, които биха могли да попаднат в нея по време на работа.

· Не работете при слаба светлина или в тесни помещения.

· Преди да поставите заготовката в машината се уверете, че дебелината и вида на материала са подходящи и отговарят на техническото задание.

· Винаги използвайте защитно облекло, което включва затворено, плътно прилепнало облекло, обувки със стабилна подметка, шапка, ръкавици и защитни очила.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.