Какви щанцови изделия можем да изработим?

Щанцоването е технология за обработка на метали, която през последните години набира доста сериозна популярност. И това съвсем не е без причина, тъй като с този метод на обработка могат да се произвеждат метални детайли в сложни форми и с прецизна точност.

щанцови изделияКакво е щанцоване?

Обяснено съвсем накратко, това е технологичен процес на обработка на листови материали (основно ламарина) посредством студена деформация. Самият процес може да бъде разделен на две основни операции - формоизменяща и разделителна. С тяхна помощ на заготовките се придава формата и размерите на детайла.

При формоизменящата операция основната цел е листовият материал промени своята формата. Обикновено това се постига като се прилагат операции като студено пресоване, огъване, усукване, изтегляне и други.

При разделителната операция целта е листовия материал да бъде разделен напълно или частично посредством методи като рязане, пробиване, изрязване и други.

Машините, които се ползват за този начин на обработка са изключително разнообразни и включват както стандартни механични или хидравлични преси, така и координатно - щанцови машини, абканти с CNC управление и други.


Какви щанцови изделия могат да бъдат произведени?

Посредством този метод могат да бъдат обработени основно листови материали със стандартизирана дебелина от около 4 мм. Обикновено листовете, от които се изработват щанцови изделия са от нелигирана или неръждаема стомана, цветни метали и сплави на тяхна основа и други.

За да може да бъде постигнат добър краен резултат е необходимо материала, който ще бъде обработван да отговаря на някой изисквания, сред които:

Що се отнася до това какви изделия могат да бъдат произведени можем да кажем, че с щанцоване се произвеждат както малки детайли, тръби или елементи за електрониката, така и големи детайли със сложна структура.

Приложение на щанцовите изделия

Щанцови продукти ще откриете навсякъде край вас. Този начин на обработка на листовите материали намира изключително широко приложение и чрез него се изработват детайли за автомобилостроенето, строителството, електрониката, самолетостроенето, машиностроенето и дори за бита.

Чрез щанцоване се произвеждат още:

щанцови изделияПредимства на щанцоването като начин на обработка на метални детайли

Този начин на обработка има немалко преимущества и няма да ни стигне времето, за да ги изброим всички, затова ще се ограничим до най-важните.

А те са следните:


Особености на щанцоването

Една от най-големите особености на тази техника е, че по време на студеното формуване на материала той се уякчава. Това на практика означава, че губи малко от пластичността си, което пък води до затруднения, ако се налага да бъде променяна формата на детайла при други производствени операции.

Друга особеност е, че деформациите, на които е подложен детайла по време на обработката невинаги са еднородни. Това в прав текст значи, че е възможно в различните части на детайла уякчаването да е в различна степен.

За щастие всички тези особености или малки недостатъци могат лесно да бъдат отстранени като се внимава какъв натиск се прилага при формуването на ламарината.

Какви щанцови изделия можем да произведем за вас от Металин?

Като една от водещите компании за обработка и производство на метални изделия, ние разполагаме с щанцови машини от висок клас.

Сред които:

щанцови изделия


Стандартно работим с листов материал с дебелина до 4 мм и максимални размери 1250х2500 мм и можем да произведем пространствени и плоски детайли в различни форми, размери и с различна сложност на структурата.

Машините, с които разполагаме са от най-висок клас, което ни позволява да произвеждаме какато детайли с проста или сложна структура, така и елементи с много деликатна или куха структура. В зависимост от вашите желания, ние можем да произведем за вас щанцови изделия в лимитирани серии или в масови количества.

Тъй като разполагаме с разнообразно оборудване, освен щанцоване можем да ви предложим и други услуги като лазерно, дъгово и Миг - Маг заваряване, валоогъване, обработка на резби, прахово боядисване, и много други.

Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.