Какво трябва да знаем за лазерното рязане на метали

Лазерно рязане на метали

Източник на изображението: pixabay.com

Използването на лазерно рязане е много популярно за различни индустриални и бизнес цели, не само при обработка на дърво, стъкло и пластмаса, но и на метали с различна дебелина и състав.

При рязане на метали с лазер повърхността на обработвания материал се нагрява до момент на разтапяне. За разлика от други методи, които използват инструменти с голяма сила, при лазерните машини няма физически контакт. В следствие на това се предотвратяват износвания, деформации и повреди.

При този тип обработка се генерира минимален отпадъчен продукт поради високите нива на точност. Лазерите позволяват фокус до под половин милиметър в сектора на работа.

Обработеният материал се обдухва с помощен газ под високо налягане (кислород, азот или сгъстен въздух) и обработената повърхност остава незамърсена поради липсата на физически контакт, което отменя необходимостта от допълнителна обработка.

Тази технология позволява висока прецизност и производителност, както и автоматизация на процесите, което кара все повече производители да използват метода на лазерно рязане на метали.

Описание на процеса

Безконтактният процес на лазерното изрязване се свежда до генерирането на постоянен лъч светлина.

Методът за генериране на лазерен лъч използва квантово-механични и термодинамични процеси, които в резултат генерират монохроматична, кохерентна, насочена светлина. Използват се огледала и лещи, които помагат за увеличаване силата на лъча светлина с всеки цикъл и прецизно насочване на лъча към метала.

Технологията за лазерно рязане на метали включва няколко отделни процеса :

Този лъч нагрява обработвания материал до оптимална температура на разтапяне. Помощният газ издухва разтопения материал и по този начин се образуват желаните форми, докато лъчът се движи по повърхността. Помощният газ също така премахва и отпадъчните материали, като оставя повърхността гладка и чиста.

Лазерно рязане на метали

Източник на изображението: unsplash.com

Самият лъч се насочва към обработвания продукт чрез оптика или компютърно цифрово управление (CNC). За да се изреже желаната форма от метала, се използва система за контрол на движението, която автоматично следва формите на предварително зададен чертеж.

Съчетанието на процеси и цялостната технология позволява фината обработка на твърди метали с голяма точност и прави възможно създаването на прецизни и сложни контури.

С какви машини се извършва ?

Лазерното рязане може да се извърши чрез няколко различни вида лазерни машини, всеки вид от които с различни спецификации, преимущества и недостатъци.

Тук ще посочим най-често използваните видове, като файбър (влакнестите) лазери придобиват все по-голяма популярност поради разнообразните си функционалности и понижените разходи по време на обработка.

CO2 лазери

Функцията на CO2 лазерите се основава на система, използваща газова смес, която обикновено съдържа въглероден диоксид, азот и хелий. Сместа е поставена в тръба с две огледала, през която се прокарва електрически заряд. Благодарение на тези съставки се генерира светлина в инфрачервения светлинен диапазон.

Типичните CO2 лазери имат мощност до 100 вата и вълната, която генерират, е с дължина 10,6 мм. Тези спецификации са идеални за обработка на дърво, хартия, кожа, плат, акрил, пластмаса и други.

Съществуват и CO2 лазери, които са подходящи за обработка на някои видове метали. За метали обаче е необходима мощност от поне 500 вата. CO2 лазерите могат да разрязват тънки листове алуминий и други цветни метали.

Лазерно рязане на метали

Nd:YAG лазери

Nd:YAG (неодим итрий-алуминиев гранат) лазерите са кристални лазери, които спадат към категорията на твърдотелните системи и се открояват с много висока мощност. При тях светлината се генерира чрез диоди и се разпространява чрез неодима.

Освен разрязване на метали, Nd:YAG лазерите предлагат възможност за пробиване и заваряване. Този тип лазери изискват по-висока начална инвестиция, както и се характеризират с кратък експлоатационен живот.

Fiber (влакнести) лазери

Фибро лазерите, или влакнести лазери, са част от групата твърдотелни лазери. Както при Nd:YAG лазерите, при файбър лазерите светлината също се генерира чрез диоди.

При файбър лазерите разликата е, че технологията включва оптичен кабел и фибростъкло, които канализират и усилват светлината. След като излезе от файбър канала, светлината се насочва към обработвания материал и се фокусира в точка с точност до 0,32 мм.

Влакнестите лазери имат много предимства, между които:

Файбър лазерите са оптимални за гравиране и работа с различни видове метали и сплави. Освен за работа с метални елементи, този тип лазери са могат да бъдат използвани и за неметални елементи.

Благодарение на гъвкавостта в работата, прецизността и дългия си живот, влакнестите лазери предлазполагат към по-малки разходи за производство и една чудесна възможност за по-достъпна цена на предлаганите услуги.

Лазерно рязане на метали

За кого е предназначено - индустрия и бизнеси

Лазерното рязане на метали е широко разпространено в индустриалния сектор. Използва се най-често за рязане на листов материал, индустриални части и гравиране на детайли.

Лазерите предоставят възможност и за обработка на тежки метали, въглеродна, силициева и неръждаема стомана, алуминиева, титаниева и никелова сплав, поцинкована ламарина, мед и други метални материали.

Лазерно рязане на метал се използва в производството на различни части и аксесоари, включително такива за авиация, космонавтика, автомобили, кораби, металургия, металообработка, рекламни изделия, домакински и електрически уреди, както и различни видове машини.

От кого се извършва ?

Лазерно рязане на метали е услуга, която се извършва от фирми, предлагащи изработка на метални конструкции или такива в сферата на металообработването.

Ние, от Метал Ин, предлагаме висококачествена услуга при изрязване на обикновена и неръждаема стомана, мед, бронз, алуминий и други материали. Максималната дебелина за качествен разрез с лазерна машина зависи от вида на метала.

Тя от своя страна варира в следните съотношения :

Може да се свържете с нас за лазерно рязане и рязане на тръби, като за по-висока прецизност използваме файбър лазери. Лазерната машина позволява да се постигне ускорена производителност, а на клиента предлагаме конкурентни цени.

Сега може да се възползвате от най-високото качество на рязане в индустрията с Метал Ин.

Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.