Технологии на струговане през 2020 година

Технологии на струговане през 2020 година


Струговането е важна част от промишлените операции по обработка на метали с редица предимства за индустрията.То е един от най-широко използваните универални методи за обработка на метални изделия и има незаменима роля за различни индустриални сфери.

Технологии на струговане през 2020 година


Всъщност на струговането се пада повече от 55% от всички процеси по механичната обработка в металопреработвателните заводи. Именно струговането е основният начин на механично обработване на ротационни метални детайли, които са и най-известният вид детайли.

Технологии на струговане през 2020 година


Съществуват различни видове стругови машини. Струговите машини работят посредством металорежещи инструменти наречени стругарски ножове.

Както е във всяка индустриална сфера, развитието на технологиите влияе и върху методите на струговане.Струговането се явава част от машиностроителните технологии.

То е важен метод за обработка на метални изделия с незаменима роля в редица промишлени отрасли, на който се дължи и съществуването на доста познати предмети от ежедневието ни, които правят живота ни по-лесен.

Технологии на струговане през 2020 година


В кои области намира приложение струговането?

Струговането намира основно приложение в машиностроенето, строителството, създаване на хидравлични детайли, автомобилната промишленост, както и други промишлени отрасли.

Какво представлява струговането?

Технологии на струговане през 2020 година


Струговането е един от най-популярните технологични методи за обработка на различни видове метални изделия.Струг машините са всъщност едни от най-старите изобретения за обработка на метални изделия. Основните метали, с които работят струговете са черна и неръждаема стомана, месинг, алуминий и пластмаса.

Струговането включва обработка на различни видове повърхнини:

-обстъргване на ротационни повърхнини

-разстъргване на вътрешни ротационни повърхнини

-подрязване на челни повърхнини

-отрязване на повърхнини

-прорязване на канали

-нарязване на резби

-обработка на сложни повърхнини със специализиран инструмент.

Технологии на струговане през 2020 година


Начините на работка на изделията зависят от това какви са изискванията спрямо крайният им вид.

Според изискванията към обработената повърхнина се извършват различни операции, от които груби и чистови технологични преходи.

Машините за струговане имат различни видове инструменти за обработка на метални изделия, някои от които са приспособления за заготовка, режещи инструменти, контролни инструменти, приспособления за установяване на обработваните детайли. Последните имат за задача да предават въртящия момент на силата на рязане, като в същото време следват прецизно изискванията за точност на готовото метално изделие.

При процеса струговане се извършва главно и подавателно движение. Заготовката изпълнява главното движение, което е въртеливо, а подавателното движение е праволинейно и се извършва от режещият инструмент.

А пък посоката на подавателното движение при рязането се определя от различни кинематични схеми.

Обикновено поздаването се избира да е най – голямо, за да имаме висока производителност на процеса. Увеличаването на подаването води и до увеличение във височината на грапавините.

Прецизността на обработка на метални изделия има пряко влияние върху качество на готовото изделие. Нивото на прецизност на работата на универсалните стругове зависи от някои общи фактори.

Технологии на струговане през 2020 година


Това са например сила на рязане на детайлите, вид на обработваемия материал, материал, вид и геометрични параметри на инструмента, вид на смазочно – охлаждаща течност, с какви режимни параметри разполага даденият струг, какво ниво на виброустойчивост и стабилност имат металните изделия на технологичната система.

Друг начин заизмерване на прецизността на обработката е като се отчетат технологичните допуски на размерите (в мм), както и съответствието на готовото изделие спрямо зададената целева форма.Броят на технологичните допуски показва и икономическият принос на дадената струговаща машина към производството.

Скоростта на рязане играе важна роля за това какво ще е качеството на обработваната повърхнина. Когато скоростта на рязане се увеличава, съответно намалява височината на грапавините . Тази височина има определяща роля върху производителността на процеса.

Технологии на струговане през 2020 година


При ниска скорост на разяне се постига малка производителност и ниско качество на обработваната повърхнина. Съответно при голяма скорост на рязане може да се осъществи висока производителност в производствения процес, както и високо качество на обработваната повърхнина.

Дълбочината на рязане също е важен фактор. Тя има влияние върху качеството на обработваната повърхнина, а също влияе и на производителността на процеса.

Технологии на струговане през 2020 година


Ако имаме голяма дълбочина на рязане , то ще се постигне висока производителност, но крайният резултат при повърхнината няма да е с желаното качество. При малка дълбочина на рязане имаме малка производителност на процеса.

Причината за по-лошия резултат с повърхнината при голямата дълбочина на рязане е, че се повишава топлинно натоварване на системата в резултат от по-голямата сила на рязане.

Струг машините ни помагат да създаваме различни видове детайли в различни размери. Най-често изработвания вид метални детайли са с максимален диаметър от 380 мм, при максимална дължина 1000 мм.

Какви видове детайли създават струговете?

Детайли за машиностроенето

Стругови детайли за предпазни пневматични клапани

Части за антивибрационни елементи

Различни по вид щуцери за хидравлични и пневматични устройства

Оси и валове, втулки

Лагерни възли за селскостопанска техника

Как работят струговете?

Машините за струговане работят на принципа на ротация.Тоест методът им на работа включва рязане, отнемане на материал, пробиване, назъбванеи т. н.

При процеса на струговане главната задача на струговите машини е да премахнат дадено количество материал от обработвания детайл, зада бъде оформен в желаната от нас форма.

Същият принцип на работа имат ифрезовите машини, но има някои разлики между двата вида машини. При струговите машини материалът, който се обработва (подлежи на струговане) се „подава” и върти срещу инструментът, който обработва съответния детайл.

Технологии на струговане през 2020 година


Технологичната система на механичната обработка чрез струг включва инструмент за обработка на изделието - стругарски нож, патронник - приспособление, чрез което се закрепва заготовката, планшайба, центри, люнети и други.

Апаратите за струговане са оборудвани с прътоподаващи устройства.

По време на процеса на струговане може да се обработват различни видове метални изделия от различни материали. Най – разпространени са универсалните стругове.

Видове стругови апарати:

В производствените процеси се използват най – различни по вид струговащи машини. Те варират по своята конструкция, габарити, степен на автоматизация, прецизност на изработката. Струговите машини се делят на различни видове според тяхното устройство на конструкцията, както и видове функционалности.

-стругове с хоризонтална вертикална конструкция(по разположение на главната ос на машината)

-стругове с ръчно и програмно управление, многооперационни машини с транспортни и захранващи устройства (по степен на автоматизация)

-механични, хидравлични, електрически, електрохидравлични (начин на управление)

-машини с въртеливо движение на заготовката, инструмента или различни комбинации (наличие на главно или подавателно движение)

Технологии на струговане през 2020 година


-универсални, много – и едноцелеви стругове(степен на универсалност )

– патронникови, цангови, центрови- (начин на закрепване на заготовката)

– едно – и многовретенни стругове- ( брой на едновременно обработваните детайли)

– едно – и многоместни, револверни, магазинни( начин на закрепването на инструмента)

Технологии на струговане през 2020 година


Кои са нововъведенията в струговането?

Струговите машини имат редица приложения в различни сфери на промишлеността като хидравликата, машиностроенето, аутомотив индустрията.

Съвременните стругови апарати CNC предлагат качествена обработка на шриок спектър от метални изделия.Те допринасят за повишаването на качеството на крайния резултат, както и продуктивността при серийно производство.

Стандартните модели машини за струговане CNC са оборудвани с прътоподаващи с дължина 3000 мм хидробар и максимален диаметър Ø 42 мм. Има универсални струг машини от този тип за изработка на детайли с по-големи габарити в по-малки серии.

Технологии на струговане през 2020 година


За разлика от тях п-новите модели CNC апарати за струговане предлагат по-голям набор от функции и добавят по-голяма производителност към цялостния процес по металообработка.Те са по-различни по функции и устройство спрямо ръчно управляваните машини.

При машините за струговане CNC всички гнезда на револверната глава могат да извършвет фрезоващ функции. Струговащите апарати CNC разполагат с прътоподаващи устройства.

Детайлите, с които работят тези машини е 380 мм. Максималната дължина на металното изделие е 700 мм. При прътоподаващите машини максималният диаметър на изделието е 60мм.

Съществуват редица марки, произвеждащи CNC стругови машини. Една от най-известните марки за стругови апарати е MAZAK. С него могат да се обработват всички видове стомани, чугун и цветни метали.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.