Щанцовъчна машина TRUMPF

Накратко за машините на Метал Ин ЕООД

Метал Ин ЕООДразполага две щанц преси – TRUMPHи Raskin и два броя CNCабканти TRUMPH. Това им помага в изработката на щанцови изделия с максимални размери 1250 х 2500 мм и максимална дебелина 4 мм. Разполагат също с хидравлични преси с максимално налягане 100 тона и ексцентрик преси с максимална сила на удара 160 тона.

Те разполагат със собствено производство на щанцови и огъващи инструменти. Фирмата е оборудвана и с три валоогъващи машини за ламарина, профили и тръби и предлага услуги като заваряване(MIG-mAG, TIG), почистване и прахово боядисване.

Защо точно марка TRIUMPH?

Машините за огъване от марка TRIUMPF се характеризират с висок клас на качеството, което е eдна от причините фирмата да избере да работи с тях. Марката не прави компромис с качеството на своите продукти.

Машините TruPunch от TRUMPFпостигат една гъвкава обработка на широк спектър от детайли. Марката предлага машини за щанцоване с отлични технически характеристики. TRUMPF предлаганай-широкатагамаотщанцовиинструментинапазара. Тепредоставятправилнорешениезавсяказадачавщанцованетоиформоизменянето.

Освен щанцоване тези машини предоставят опция за формоизменяне на детайли от метални листове или валцоване на резба като една задача може да се постигне само с една машина.

Фирма TRUMPF е първият в света производител, който създава машина за щанцоване с опция за обработка без остатъчна решетка. Това иновационно решение спестява значително количество материал и повишава безопасността на целия процес на обработка.

Какво представлява щанцовъчната машина TriPunch 3000от марка TRIUMPF?

Една от предлаганите машини на марката е TriPunch 3000. Тази машина за щанцованее от серията машини за щанцоване от производителя е производителна машина за щанцоване от ново поколение, осигуряваща бързина и гъвкавост. Характеризира се с висока производителност и опция за пестене на мощност.

TruPunch 3000 представлява една универсална машина, с която може да се постигне ефективно използване на ресурсите. С TruPunch 3000 ние можем не само постигнем желаните резултти в щанцоването, но и да го направим при висока ефективност на ресурсите и с гъвкавост. Едновременно с това получаваме най-високо ниво на качество. Благодарение на иновативните функции на машината най-добрите резултати от обработката са ни гарантирани.

Една от опциите на машината е оборудване маса. При нея се извършва щадящо манипулиране на материалите, при които се използват четкови маси. Друга опция на машината е спускаща се матрица, чрез която се постига обработване посредством щанцоване и формоизменяне без риск от надраскване и риска от закачания е напълно избегнат.

TruPunch 3000 разполага и с лентов транспортьор за детайли, който ни позволява да извадим щанцованите детайли по надежден начин.

Този модел щанцовъчна машина осигурява ефективност по отношение на енергийния разход. Това се постига благодарение на електрическата й щанцова глава и средна консумация на мощност от 5,6KW

Освен това работата с тази машина ни спестява материали, тъй като тя осигурява обработката без остатъчна решетка. Машината разполага с интелигентна система заавтоматизация ,което ни осигурява високо ниво на комфорт при работа. Една от екстрите на тази система е Sheet Master, чиято задача е да зарежда и разтоварва машината за щанцоване и е оборудвана с интегриран пълнител за инструменти.

Тъй като машината е оборудвана с електрическа щанцова, това позволява да се извърши щанцоване при средна консумирана мощност от само 5,6kW.

Tri Punch 3000 ни предоставя модерен начин за сортиране на детайлите. Дребните детайли, които падат през шарнирния капак биват сортирани от SortMaster Box Linearкато могат да се сортират в до четири съндъка.

Щанцовата глава на машината за щанцоване може да завърти инструмента във всяко произволно ъглово положение. Тованамалява времето за зареждане до минимум и увеличава производителността на щанцоването. Благодарение на непрекъснатите иновативни разработки на производителя ,като активната и спускаща се матрица, осигуряват най-доброто качество на детайлите. Интелигентните възможности за автоматизация понижават натоварването на оператора и повишават производителността.

С нея се постига щадяща обработка, тъй като машината е оборудвана със спускаща се матрица. Тя ни позволява да обработваме метални листове до 6,4 mm с високо качество и прецизност и без да се получават никакви надрасквания на метала.

Марка TRIUMPF ни предлага богата гама от инструменти от най-висок клас. Марката предлага инструменти за валцоване на резба или за огъване на избрани детайли.

Tri Punch 3000 осигуряваикономична и надеждна обработка при щанцоване на различни видове дребни детайли. Обработването на метали без остатъчна решеткаупотребява по-малко количество материал и ни дава повече безопасност при извършването на различните процеси.

Приложения и технологични екстри на щанцоваща машина Tri Punch 3000

Тази машина за щанцоване има редица приложения. Тя разполага с най-голямата гама от инструменти в света. С нея можем да произвеждаме различни видове приложения като например планки, щанцови интрументи, ролкови инструменти за изработка на стъпала.

Инструменти, коитоползващанцоващамашина TriPunch 3000

Машината се използва за изработка на електронни компоненти. За тях се използват следните инструменти:

· ролков инструмент за оформяне на канали и ролков притискащ инструмент

· инструмент за оформяне на стъпала

· инструменти за планки

· правоъгълен и кръгъл щанцов инструмент.

При изработката на детайли машината използва следните инструменти:

· инструмент MultiCut

· щанцовинструментиролковинструментзаоформяненастъпала

· ролков профилен инструмент

МашинатазащанцованеразполагаисинструментMultiBend, скойтоможедасеизработватогъвкидо90° сразличнадължина. За изработката на подобни детайли се използват мостов инструмент, инструмент за валцоване на резба, изтеглящ инструмент, щанцов инструмент.

Щанцоващата машина може да се използва и за правене на щампи на цифри и букви. С инструмента за щамповане можете да правим избрани обозначения върху детайлите с различни букви и цифри.

Другата опция, с която разполага машината за щанцоване TriPunch 3000 е Smart Punch Monitoring и други Smart Functions.Една от най-важните цели на екстрата Smart Functions е да стане така, че машината да има способността да намира самостоятелно проблемите и също така да може частично да ги премахва.

Преди подмяната на инструментите Smart Punch Monitoring прави проверка дали наистина е извършено щанцоване на отвор в металния лист. По този начин щанцоващата машина открива случаи на своевременно евентуално счупване на инструмента и уведомява за този факт оператора.

Цилиндър за допълнително позициониране

Машината ползва цилиндър за допълнително позициониране. По време на допълнителното позициониране този цилиндър придържа стабилно на мястометалния лист за осигуряване на допълнително позициониране.

MultiBend Extended

С екстрата MultiBend Extended на TriPunch 3000 може да изработваме различни по дължина и височина огъвания само с един работен ход. По този начин можем да огъваме части до 90° и дължина 90 mmдиректно на щанцоващата машина.

Инструмент за валцоване на резба

С помощта на TriPunch 3000 можем да валцоваме резби на машината за щанцоване като избегнем отделянето на стружки. Тъй като машината осигурява цялостна обработка, енергийните разходи на нашите детайли намаляват значително.

Инструмент за щамповане MultiTool Easy Type

Можем да щамповаме цялата азбука, всички цифри или различни специални знаци ползвайки само един инструмент.

TruPunch 5000 – щанцовъчна машина с иновативни екстри

Още една висококачествена и иновативна машина от серията на TRIUMPF. TruPunch 5000вдига значително летвата по отношение на производителността, надеждността на технологичния процес и гъвкавостта в щанцоването. Благодарение на задвижващите механизми без хлабини на машината се постигат високи нива на ускорение на осите, а високата скорост на въртене на ос C ни помага да постигнем бързо валцоване на резби, както и производителна обработка на контури с по-голяма сложност.

Тъй като машината осигурява мощно хидравлично задвижване ние можем да щанцоваме с до 1600хода на минута и да

2800хода на минута. С помощта на иновационните системи за автоматизация и Smart Functions постига се една висока производителност и висока надеждност на технологичния процес.

TruPunch 5000 осигурява бързо щанцоване и маркиране с 2800хода в минута, което дава на производителността едно ново име. Машината осигурява най-високо качество в изработката на детайлите.

Инструменти, които машината ползва

Благодарение на своята активна матрица се избягва риска от надрасквания при изработката на детайли. А чрез процеса на автоматизация се постига една по-висока производителност. Този модел щанцовъчна машина прави всичко вместо нас - манипулиране на материалите и автоматизация на инструментите.

ToolMaster Linear

С помощта на екстрата ToolMaster Linear, която разполага с 90 инструмента постигаме бърза смяна на инструментите.

Отдръпващисезатегателнищипки

С TruPunch 5000 се постига една щадяща обработка, тъй като тя разполага с отдръпващите се затегателни щипки, даващи високо качество и прецизност на детайлите.

Инструментисголемина 5

С инструментите с големина 5пък постигаме повърхности без надраскване и можем да обработвате металните листове гъвкаво. Освен този инструмент машината използва редица други инструменти.

Опциязаинтегрираноизправяне

TruPunch 5000 предлага също и удобната опция за интегрирано изправяне и благодарение на принадлежащият ѝ инструмент могат да се отстранят неравности още при самия процес на щанцоване без нуждата от допълнителна обработка.

Сачменинструментзапочистваненамустаци

Благодарение на този инструмент можем да премахваме мустаците на геометрии с различна големина директно на машината. По този начин получаваме перфектно почистени от мустаците детайли при по-кратък производствен времеви период.

Щанцовинструментголемина 5 (активнаматрица)

Тъй като този инструмент е със специална конструкция може да се постигнат формоизменяния с големина, които не са били възможни за реализиране досега момента. Само с един ход можем да постигнем формоизменяне с диаметър 55mm и височина 10mm.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.