Какво е роботозирано заваряване?

Какво е роботозирано заваряване?

Всичи сме наясно, че откакто машините са навлезли в ежедневието ни животът ни е станал много по-лесен. Тяхната роля е изключително важна и вече може да се каже и незаменима.С помощта на роботизирани задачи ние можем да произвеждаме много по-бързо и ефективно, което увеличава съответно печалбите и ни спестява време и разходи за директен труд. Това важи също за строителната индустрия и по-специално заваряването на различни метали и конструкции.

Автоматизацията в производството е обхванала четири индустриални групи, в които има най-голям процент на автоматизация: електрическо оборудване, компоненти и уреди, компютърни и електронни продукти, машиностроене и транспортно оборудване.

Факт е, че за да се преборят с конкуренцията, компаниите в сферата на металообработката трябва да намират начини да увеличат своята производителност, свеждане на дефектите до минимум и постигане на икономични разходи за директен труд и суровини. Едно добро решение, както за големи, така и за малки производствени цехове е внедряването на автоматизирани машини за заваряване.

Обаче въвеждането на роботизирана заваръчна клетка в едно предприятие изисква предварително внимателно планиране. Това се изисква от факта, че системата трябва да работи по ефективен и продуктивен начин, за да бъде производственият процес доходоносен.

Една от областите, където най-много се използват роботи е сглобяване на различни видове детайли, части или елементи. Роботизираните заваръчни системиимат широко приложение в различни производствени аспекти. Те могат да извършват повтаряеми процеси на заваряване с голям обем. Автоматизираните системи за заваряванеосигуряват висока скорост на работа и точност до милиметъра, което осигурява съответно по-добра производствена верига. Затова и не е чудно, че инвестицията в автоматизирани машини в производството има много добра възвръщаемост.

85% от производствените задачи мога да бъдат автоматизирани. По-голямата част от тези задачи включват работа с метали, обслужване на машини и монтаж. Те се характеризират с повторяемост и могат да се извършват и от прости по вид роботизирани машини. Прогнозата е, че през 2025г. произодителността на служител ще достигне 10-30% в сравнение от сега. Също така, прогнозата показва, че поради по-масовото използване нароботи, разходите за труд в производството през 2025г. ще бъдат средно с 16% по-ниски във 25 водещи икономики, отколкото са сега.

Какво е роботозирано заваряване?

За съжаление не всички производства и икономики ще почерпят от ползите на автомватизираното производство. Това се дължи на разликите в темпа на навлизанена автоматизацията с модерни роботи. Главен фактор си остава икономическата разлика между разходите за човешки труд и за инвестиция иексплоатация на роботизираните системи, както и техническият капацитет на машините да заменят човешкия труд.

Какво е приложението на роботизираното заваряване в индустрията?

Роботизираните системи могат да заваряват както сложни електронни модули така и прости елементи в мебелната или каквато и да е друга промишленост, като го правят с прецизност по-добра от човешката - постигайки до 0,1 мм отклонение. Към главата на робота-заварчик може да се закрепи всяко устройство, което се използва от човек и се управлява от главен процесор.

Значително предимство за производството е използването на роботи вместо хора на позиции където операциите се извършват с големи по размери устройства. При 100% скорост на работа стандартен робот може да има товароподемност от 120 кг., и до 10 цикъла в минута. Това несъмнено повишава производителността на всеки вид производство.

Някои от видовете заваряване са точково заваряване и роботизрано заваряване (FANUC) на детайли сдължина до 3 метра и ширина до 1.5 метра, едностранно и двустранно.

Някои предприятия въвеждат постепенно роботизираните системи за заваряване в своето производство. Те първо започват със само една заваръчна клетка и впоследствие добавят още докато не автоматизират напълно целия процес по заваряване.

Предимства на роботизираното заваряване

Роботизираното заваръчно приложение носи много предимства за бизнеса и става все по-предпочитана опция сред проидводителите в индустрията.

По-голяма бързина

Това е първото и основно предимство на роботизираните заваръчни системи пред човешката работна ръка. Машината постига резултат, който се равнява на този постигнат от висококвалифициран работник, но за сравнително по-кратко време. Бързината е един от многото фактори, от които зависи възвръщаемостта в дадена автоматизирана система за заваряване.

По-висока производителност и точност

Какво е роботозирано заваряване?

Както повечето от вас ще се съгласят, производителността и качеството са изключително важни за всяка една сфера от индустрията.Чрез употребата на роботи в заваряването безспорно се постига по-голяма бързина, прецизност и обща производителност в производството. Машините ни помагат да постигнем последователно време на цикъл. Те имат последователен процес на работа.

При роботизираното заваряване не се прекъсва производствения процес и се осигурява едно по-добро качество на заваряване.Роботизираните заваръчни системи са изключително предпочитани в случаите когато дадена част е с ограничен или труднодостъпен достъп. Производителите на роботи за заваряване са измислили специален дизайн, който да достигне по-малки зони.

Роботизираните заваръчни клетки осигуряват висока продуктивност поради факта, че нямат нужда от почивка или почивни дни. Роботизираните системи за заваряване работят последователно и задълбочено. Те могат да се преместят от една заварка към друга, с което целият процес става по-бърз. С помощта на заваръчна роботизирана автоматизацияпроизводителят може да спести от заплащане на служители и осигуряване на условия за безопасност, както и разходи за вложени материали.

По-малко грешки при работа

Какво е роботозирано заваряване?

Без значение дали използваме нови или втора употреба машини за заваряване, те правят сравнително по-малко грешки в сравнение с хората. Дори висококвалифицираните заварчици допускат понякога грешки. При тях всичко е регулирано, в това число и захранването. С роботиката се постига регулирано подаване на тел и по-голяма точност на шева. Готовите заварки имат отлична здравина и са направени по идентичен начин.

По-малко разходи

Роботизираното заваряване спестява също пари. Ръчното заваряване е с висока цена и отнема време, тъй като за неговото правилно изпълнение са необходимиспециални умения и концентрация.За подобни задачи в индустрияата се изисква висококвалифициран и добре обучен персонал. Затова и разходите за човешки труд в тази индусктрия са високи. Въвеждането на роботизирани системи може да облекчи производствените разходи.

Роботизираните системи за заваряване съхраняват значително количество енергия при своята работа. При тях има по-малко количество изгубен материал в сравнение с ръчния метод на работа, което е още един важен фактор,влияещ върху възвръщаемостта на инвестицията. Средно 12 до 15 месеца е постижим период за получаване на възвръщаемост от инвестиция в роботизирани заваръчни системи.

В случая това важи за повечето предприятия, включително малките компании и тези, които преживяват чести производствени промени. Освен това, машините нямат почивки, отпуски, което прави производството непрекъснат процес и съответно много по-изгоден за производителя. Спестяването на материали при автоматизираното заваряване се дължи на факта, че машините от този вид могат да поддържатоптимална геометрия на завареното съединение, което е често срещан проблем при полуавтоматичното заваряване и коства пари.

За да се оправдае инвестицията в роботизирана система за заваряване се базира върху това как може да се докаже възвръщаемостта. Възвръщаемостта на инвестицията (на англ. ROI) може да се докаже чрез постигането на по-голяма производителност, както и заварки с по-голямо качество. А постигането на висококачествени заварки спестява на производителя извършване на преработки, които често струват скъпо и отнемат време.Важно е да споменем, че след края на заваряванетосе прави почистване на заварките и боядисване (прахово и мокро), което изисква инвестирането на машини за тази цел.

По-голяма безопасност

Какво е роботозирано заваряване?

Също така ръчното заваряване е опасно за изпълнение и изисква да има взети мерки за безопасност. Искрите, топлината, светкавиците и дима правят заваряването рискована за човек задача, но не представлява никакъв проблем за машината. Чрез роботизираното заваряване е избегнат риска от инциденти за служителите, спестява се време и ресурси в осигуряване на условия за безопасност и също така цената на произведения артикул се намалява.

Недостатъци

Едно от нещата, което може да се окаже недостатък на роботизираните заваръчни системи е първончалната инвестиция в оборудване. Разбира се, цената на подобно оборудване е висока и може да се окаже пречка пред някои тепърва прохождащи малки предприятия. Но никой не може да отрече дългосрочните ползи от въвеждането на ситематизирани системи за заваряване в производството, тъй като те носят дългосрочни ползи.

Има няколко ключови фактора, които си струва да бъдат взети под внимание от тези фирми, които вече са закупили роботизирани системи за заваряване и желаят да подобрят или да узнаят повече за възможностите на своите машини. Тези цехове, които обмислят да инвестират в автоматизирани системи за заваряване, е добре да помислят над това как ще се изчисли възвръщаемостта. Опция да се направи това е да се сравни настоящия производствен темп с потенциалния производствен темп на робот-заварчик.

Какво е роботозирано заваряване?

В тази ситуация може също така да се обмисли опцията за прехвърляне на съществуващи работни места с ръчни операции към други части от производствената верига, където биха могли да бъдат полезни. Факт е, че до 75% от цената на полуавтоматичните заварки се равняват на стойността на човешкия труд. Например, ако тази работна ръка се вложи в други операции с цел увеличение на производителността, то възвръщаемостта от роботизираните заваръчни системи определено ще отбележи ръст.

Видове машини за заваряване

Една от видовете машини, които се използват за заваряване саKEMPPI и MILLER. Използват се за заваряване на черни метали, неръждаема стомана и алуминий. С тях също може да се прави заваряване на ламаринени изделия, тръбни конструкции с размери до 6 метра и тегло до 3 тона.

Kemppiпроизвеждат заваръчнооборудване, коетосъздаваилинезависимоконтролирапараметрите и настройкитенатокоизточника.Освено това, инженерите на Kemppi са създали техники, които съответстват на специфичните предизвикателства в заваряването на тънки повърхности, както и в много други задачи.

Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.