Какво е конусна, метрична и трапезна резба и как се изготвят?

Какво е конусна, метрична и трапезна резба и как се изготвят?

Резбовите съединения намират много голямо приложение в промишлеността и машиностроенето. Тези съединения се реализират посредством отделни детайли като болт, гайка, винт, шайба и съединителен елемент.

Основен елемент на т. нар. резбови съединения е резбата. Тя се получава, като по повърхнината на детайл във формата на цилиндър или конус се движи равнинна фигура.

Такава фигура може да има формата на триъгълник, трапец, квадрат и други форми. Когато движението на равнинната фигура е такова, че основата ѝ да съвпадне с основата на цилиндъра или конуса, а равнината, върху която лежи минава през оста на цилиндричния и конусовидния детайл се образува винтообразно тяло (канал/и или т. нар. винтова линия).

Какво е конусна, метрична и трапезна резба и как се изготвят?


Навивките, които са се образували по детайла се наричат резба. Когато каналът на резбата е единичен, то тогава резбата се нарича едноходова, а когато има повече канали се нарича многоходова.

Разстоянието между два нареза, които са един след друг се нарича стъпка. Освен това в зависимост от посоката на нарязване на резбата тя може да бъде лява или дясна, според стъпките - едра и ситна и т. н., и т. н.

Видове резби

Класификацията на резбите е следната:

· Според равнинната фигура, която е нарязала резбите се делят на триъгълни, квадратни, кръгли, трапецовидни и други;

· Според детайла, върху който са нарязани резбовите съединения биват цилиндрични и конусни;

· Според повърхността, по която за изрязани се делят на външни и вътрешни резби;

· В зависимост от предназначението си, резбите се делят на двигателни, скрепително - укрепителни и скрепителни;

· Според броя на профилите, които образуват резбите се делят на едноходови и многоходови;

· В зависимост начина, чрез който са изработени биват струговани, фрезовани, валцовани, шлифовани;

· Според резбовата повърхнина биват външни и вътрешни;

· Според посоката на навиване на гайката или болта биват десни и леви.

Геометрични размери на резбите

Резбите се характеризират със следните параметри:

· Външен диаметър - това е най-големия диаметър на резбата на гайката или винта, който се измерва перпендикулярно на оста на резбовото тяло;

· Вътрешен диаметър - това е най-малкия диаметър на резбата, който се измерва перпендикулярно на оста на резбовото тяло;

· Ход на резбата – ph=ip

· Стъпка на резбата - това е разстоянието между две съседни навивки;

· Стъпката на резбата се обозначава с „p”;

· Брой ходове на резбата - обозначава се с „i”.

· *Профил на резбата - профилът се определя от формата на сечението на резбата, която минава оста на резбовото тяло.

· Височина (теоретична) - теоретичната височина на профила (Н) се определя от височината на изходния триъгълник, който се образува като се продължат стените на профила.

· Работна височина - това е радиално измерената височина ма профила (Н1);

· Наклон на резбата - това е ъгълът, който се образува от тангентата към винтовата и перпендикулярната линия, която се спуска към оста на резбовото тяло.

Основни типове резби

Какво е конусна, метрична и тръбна резба и как се изготвят?

Метрична резба

Този вид резба е най-разпространения вид скрепителна резба. Метричната резба се характеризира с триъгълен профил с ъгъл от 60 градуса и плоско срязани върхове. Реалният профил на външната метрична резба се различава от оригиналния, тъй като върховете на триъгълниците са отрязани с 1/8 Н както отвън, така и от другата страна.

Формата на кухините на профила не е регулирана и може да бъде изпълнена както плоско нарязана, така и кръгла (закръглена). Диаметърът и стъпката на метричната резба са изразени с милиметри.

Има няколко стандарта на метрична резба, но като цяло в Европа се използва метрична резба по стандарт GOST. Този вид резба се обозначава с буквата М, след която се посочва вътрешния ѝ диаметър, последван от символ „х” и обозначението на стъпката на резбата.

По отношение на стъпките на резбата (разстоянието между успоредните стени на два съседни нареза измерено по посока на оста на резбовия елемент), метричните резби имат две основни стъпки: едра и ситна.

Резбите, които са с едра стъпка се използват тогава, когато вътрешната резба се нарязва в лека сплав с невисока якост, а резбовите съединения със ситна стъпка се използва тогава, когато изискванията са материала на резбовите детайли да е с висока якост и да може да издържа на големи натоварвания.

Метричните резби могат да бъдат нарязани на конична или цилиндрична повърхност.

Освен метричните резби и инчовите резби са много популярни, а техните параметри се определят по стандарта UNF (ситна стъпка) и UNC (едра стъпка). Подобно на метричните резби, и инчовите имат плоско срязан триъгълен профил на 60 градуса.

Към момента се използват няколко разновидности на инчовите резби като Винтвортова резба, както и още няколко вида инчови резби със закръглени ъгли на профила. Последните разновидности се използват предимно за авиацията и машиностроенето, тъй като имат висока якост на опън и могат да издържат на големи натоварвания.

Тръбна резба

Този вид резба може да бъде нарязана върху всички видове тръби. В същността си е цолова, но се различава от нея по това, че е по-ситна. Тръбната резба се оформя чрез нарязване на спираловиден канал върху или вътре в тялото на тръбата и основата ѝ роля е да служи за крепежна връзка в метални или пластмасови тръби.

Според стандартите, тръбните резби могат да бъдат основно три вида: цилиндрични, конусни и инчови.

Цилиндричната тръбна резба е стандартизирана по стандарт GOST и се нарязва на тръби с диаметър 7.723 мм. до 163.83 мм. (6 инча).

Какво е конусна, метрична и трапезна резба и как се изготвят?


Конусни резби

Конусните резби също са стандартизирани по GOST и резбите се нарязват в краищата на тръбите с конус от 1:16 и диаметри от 7.723 мм. до 163.83 мм. Обозначението на този вид резби е R- за външна резба, Rc-за конусна вътрешна резба и Rp - за цилиндрична вътрешна резба.

Определеният в основната равнина условен размер на резбата, както и нейните диаметри съответстват параметрите на тръбната цилиндрична резба със същия условен размер. Поради това, често конусната резба се използва за свързване с части с тръбна цилиндрична резба със същия условен размер, което осигурява относителна висока плътност на съединенията.

Начини за изготвяне на резбови съединения - конусни, тръбни и метрични

Ръчна изработка на резби

Тъй като размерите на резбите са стандартизирани, не е никак сложно да бъде изработена една резба и ръчно, само с помощта на няколко основни инструмента като метчик и флашка.

Ръчната изработка вътрешните резби се нарязва с помощта на метчици. Тези инструменти се състоят от основна (работна) част и опашка. Работната част има режеща и калиброваща част, като режещата част както е видно от името ѝ реже резбата, а калибриращата направлява метчика до края на процеса на нарязване.

За по-добро управление на края на метчика се поставя върток. Метчиците се изработват от много здрава и бързорежеща стомана и се използват за нарязване на метрични резби се предлагат в комплекти.

Външната резба се нарязва с плашка. Този ръчен инструмент представлява гайка, която е изработена от здрава, бързорежеща стомана. Плашките са два основни вида: разделени и цели. Разделените имат прорез, благодарение на който може да се регулира диаметърът на резбата, която се нарязва. Нарязването на резбата с плашка се извършва като инструмента се върти с помощта на тресчотка.

Какво е конусна, метрична и трапезна резба и как се изготвят?


Флашки

Тръбните флашки са предназначени за нарязване на вътрешни резби на тръби. Този ръчен инструмент обикновено е оборудван с тресчотки или държачи.

Машинна изработка на резби

Машинната изработка на конусни, метрични или тръбни резби може да бъде извършена чрез струговане, фрезоване, валцуване и други методи, но като че ли през последните години най-предпочитания начин за изработка на резби е машинното струговане с ЦПУ управление.

Предимството на този начин на нарязване на резбите е, че се постига максимална точност и бързина при нарязването на резбите. Въпреки, че нарязването се извършва на стругова машина, процеса на нарязване не е струговане и изисква малко по-специфични настройки на ЦПУ системата на управление.

Приложение на резбовите съединения

Конусните, метричните и тръбните резбови съединения намират много широко приложение, тъй като имат проста конструкция, която позволява да се реализира сигурна връзка, без това да повреди свързваните елементи.

Те са достъпни и лесни за употреба, имат висока якост, добра устойчивост на температура и добра устойчивост на вибрации.

Критерии за работоспособност на резбови съединения

Основният критерий, по който се определя работоспособността на резбите е тяхната механична якост. Всички болтове, гайки, шпилки, винтове се изработват с еднаква якост на опън, на срязване и на откъсване на главата. Затова и изчисляването на механична якост за всички резбови съединения се извършва единствено по критерия якост на опън на нарязаната част на стъблото (елемента).

Резбовите съединения са изключително полезни във всички области от промишлеността, а и ние често ги използваме в бита си. Елементи като болтове, гайки, шпилки се използват както в машиностроенето, така и за съединяване на мебели, бяла, черна техника и за каквото още се сещате.

Благодарение на тези мънички и с просто устройство резбови съединения всичко или почти всичко, което използваме в домове си работи и ние му се радваме.

Какво е конусна, метрична и тръбна резба и как се изготвят?

Мислим, че отговорихме възможно най-подробно на този въпрос, но ако искате да разберете още повече за резбовите съединения трябва да се запознаете и с останалите видове, които никак не са малко. Разновидностите на резби са изключително много, размерите и предназначението им също е огромно, а приложението им е буквално навсякъде.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.