Струговането в различните индустрии

Както е вярно, че един от най-използваните методи за производство на различни изделия е струговането, така е и напълно вярно, че нито едно съвременно производство не може без компоненти, изработени на стругови машини.

strugovaneto


Благодарение на различните видове стругове могат да бъдат произведени елементи с изключително сложна геометрия. С тези машини могат да бъдат обработвани различни материали като: черни метали (чугун, стомана и т. н.), цветни метали (мед, алуминий и други), сплави (месинг), дърво (клен, бор, орех, елша и т. н .), пластмаса и други.


Какво е струговане?

Струговането е форма на обработка на метали, дърво или друг вид материали, при което чрез процес на отстраняване на материал от обработвания елемент се произвеждат изделия за различни индустрии. Процесът на струговане изисква наличие на стругова машина, детайл, който да бъде обработен, приспособления и инструменти за рязане, пробиване и оформяне на крайния детайл.

Видовете стругови машини могат да се класифицират по много и различни характеристики. Според начина на управление, тези машини се делят на конвенционални (ръчни) и на машини с CNC управление. При ръчните стругове се изисква операторът на машината да контролира движението на режещия инструмент по време на процеса на струговане. При автоматизираните или т. нар. „стругове с компютърно цифрово управление - CNC”, процесите на струговане се извършват напълно автоматизирано. При този вид стругови машини обработката на детайла се извършва въз основа на команди, предварително програмирани в машината.

Според положението на обработвания детайл пък се делят на хоризонтални и вертикални. При хоризонталните стругове шпинделът е хоризонтален и материалът се подава хоризонтално. При вертикалните стругови машини материалът съответно се подава вертикално. Към момента хоризонталните машини се използват много по-често в сравнение с вертикалните, тъй като хоризонталните са предназначени са обработка на детайли със средни габарити.

Детайлите, които могат да бъдат произведени със стругови машини са не само изключително много, но и намират голямо приложение в индустрии като машиностроене, автомобилостроене, дървообработка, мебелната индустрия, металообработка и много други.


Струговането в различните индустрии


Металообработка

Струговането намира най-голямо приложение при обработката на метали. Поради факта, че струговите машини могат да използват различни инструменти и да изпълняват различни конфигурации, те могат да извършват един доста голям списък от технологични операции като: пробиване на резби, рязане на детайли, пробиване на дупки и много други. Благодарение на широката си функционалност, струговете се използват в металообработката за производство на втулки, конуси, валове, зъбни колела, ролки и т. н., и т. н.


Машиностроене

Стругованите метални детайли намират приложение и в машиностроенето за производство на машини за промишлеността. Няма да откриете нито една машина, в която няма ротационни детайли, а всички ротационни детайли се произвеждат на струг.


Автомобилостроене

Струговането намира много широко приложение и в автомобилостроенето. Благодарение на прецизната обработка на металните детайли, днес почти всички ротационни части на автомобила като спирачни дискове, спирачни барабани, ротори и други се произвеждат посредством струговане. Този начин на обработка на детайлите се използва и за изработка и производство на прецизни части, които взимат участие в управлението на хидравликата, на скоростната кутия и на други изключително важни компоненти на автомобила.

strugovaneto


Дървообработване и производство на мебели

Струговането е било начин за обработка на дървени детайли още преди тези машини да бъдат използвани за обработка на метали. Чрез процеса на струговане се изработват както различни продукти за домашна употреба като декоративни фигурки, прибори и съдове за хранене, пана, кутии, вази, фигурки за шах и т. н., така и по-големи детайли за производството на мебели. Като се замислите и се поогледате из дома си, няма да откриете нито една мебел от дърво, която да няма струговани елементи. Краката на столовете, на масите, декоративните елементи на мебелите, които притежавате в дома си са струговани.


Часовникарство

За производството на толкова прецизни и фини изделия като часовници се използват много прецизни стругови машини, които могат да отстранят много фино материал от обработвания детайл. Някой от най-често използваните детайли в часовникарството, изработвани чрез струговане са зъбните колела на механичните часовници, елементите за сверяване и навиване и други.

Освен в тези индустрии, струговани елементи се използват още в авиацията, корабостроенето, нефтодобивната промишленост, строителството и т. н., и т. н. Като цяло, трудно ще откриете индустрия, която да не използва възможностите на струговите машини за обработка на различни детайли, които да вложи в производството си.


Защо струговането е толкова популярен начин за обработка на детайли?

По време на процеса могат да бъдат извършени различни операции, за да се получи желаната форма на детайла. Тези операции могат да се класифицират като вътрешни и външни. Външните операции променят външния диаметър на детайла, докато вътрешните променят вътрешния диаметър.


Външните операции по струговане включват:


Завъртане

При тази операция инструментът се движи аксиално, по протежение на детайла и премахва излишния материал. По този начин се обработват детайли като конуси, фаски и други. Чрез този процес на струговане детайлите се обработват на малка радиална дълбочина на разреза и се изисква повече време, за да се достигне до желания диаметър на детайла.


Шлайфане

Инструментът се движи радиално по края на детайла като премахва тънък слой материал, за да осигури гладка и равна повърхност.


Оформяне

Инструментът се движи радиално, отстрани на детайла като изрязва жлеб, равен на ширината на режещия инструмент. Чрез този процес се изработват прорези и канали с различна дълбочина и геометрия.


Изрязване

Инструментът се движи радиално, отстрани на детайла и продължава, докато стигне до централния (вътрешния) диаметър на детайла, като по този начин разделя или отсича отделни секции в обработвания детайл.

strugovaneto


*Рязане на резби

Инструментът за рязане на резби обикновено е заострен на 60 градуса и се движи аксиално по протежение на детайла, като реже малки каналчета по повърхността му.


Вътрешни операции


Пробиване

Свредлото влиза в детайла аксиално и изрязва дупка с диаметър, равен на този на инструмента.


Сондиране

Инструментът влиза в детайла аксиално и реже по вътрешната повърхност, за да образува елементи като конуси, контури, фаски и други. Сондирането обикновено се извършва след пробиване на дупка, за да се увеличи диаметърът или за да се получат по-точни размери.

Струговането е един от най-надеждните, прецизни и бързи начини за обработване и изработка на детайли и елементи, необходими за индустрията. Този начин на обработка има значителни предимства пред останалите видове металообработка заради високото качество на обработка на детайлите, изключително високата точност на произведените елементи и малкото количество отпадък, което се генерира в процеса на обработката. Благодарение на големия набор от инструменти и множеството различни процеси, които могат да изпълняват, струговите машини намират приложение в почти всички индустрии, тъй като с тях могат да бъдат изработвани широк спектър от детайли с различни характеристики.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.