Практики за заземяване и свързване на кабелни скари - метални кабелни тави

Кабелните скари/ тави са конструкции, които маршрутизират и управляват електрическите или комуникационните кабели в електрическата система (инсталация). Използването на кабелносещи конструкции гарантира, че проводниците от електропреносната или комуникационната система се съхраняват спретнато, далеч от зоните с голям трафик и не създават опасности на работното място.

Тези важни за всяка електрическа инсталация конструкции могат да бъдат с отворен или затворен дизайн. Обикновено са изработени от неръждаема стомана или алуминий и много по-рядко от пластмаса или фибростъкло и са проектирани в няколко различни вида.

Практики за заземяване и свързване на кабелни скари - метални кабелни тави


Видове кабелоносещи конструкции

Плътни метални кабелни тави

Този вид скари имат твърда, затворена конструкция с капак от листова ламарина. Използват се за управление на силови и комуникационни кабели.

Перфорирани скари

Като дизайн приличат доста на плътните кабелни тави с тази разлика, че определен процент (около 15%) от площта им е перфорирана. Предлагат се както с капак, така и без капак и се използват за маршрутизиране и управление на комуникационни, захранващи кабели или за полагане на смесени трасета (с разделител).

Телени (мрежести скари)

Наричат се по този начин, тъй като са изработени от стоманени телове, които са огънати в определена форма и заварени заедно. Изключително подходящи са за монтаж в производствени цехове и халета, тъй като конструкцията им позволява бързо проследяване и достъп до кабелите, ако се наложи инспекция или ремонт на системата. Този вид тави обикновено се предлагат без капак, но ако електрическата инсталация го изисква, такъв може да бъде предложен като опция. Телените метални скари намират приложение при захранващи и комуникационни кабели. Могат да се използват и за полагане на смесени трасета.

Кабелни тави тип “стълба”

Като конструкция приличат на стълба и тази визуална прилика дава и наименованието им. Произвеждат се от винкелови профили или от огъната ламарина. Приложението им е основно за управление на силови кабели.

Практики за заземяване и свързване на кабелни скари - метални кабелни тави


Монтаж на кабелни скари

Основни видове

Монтажът на металните кабелни скари е изключително отговорен и важен процес, който трябва да се извършва от квалифицирани специалисти и според всички регулаторни изисквания за монтаж.

В зависимост от вида, товароносимостта и размера на кабелните тави, монтажът им може да бъде:

Към тавана

Инсталирането на кабелни тави към тавана може да се извърши по няколко различни схеми: чрез скоби и стойки, със S - образно окачване, чрез монтажни профили, перфорирани ленти и други.

Към пода

Този вид монтаж също може да се извърши по няколко различни начина: чрез стойки и скоби, чрез монтажни профили и други.

Към стената

Монтирането на кабелните тави към стената е популярен метод за закрепване, който се извършва с помощта на кабелни скоби или конзоли. Тези скоби/ конзоли се закрепват или директно към стената или върху специални профили (стойки). Основното предимство на този начин на монтаж на металните тави за маршрутизиране на кабели е, че позволяват инсталирането на няколко паралелни (хоризонтални или вертикални) нива скари за отделно прекарване на кабели.


Свързване на метални кабелни тави

Тъй като кабелоносещите скари се предлагат с определена ширина и дължина, за да се изгради трасето (маршрутът) отделните компоненти на тавите трябва да се свържат правилно един с друг. Начините на присъединяване на елементите зависят както от фирмата производител (ако предлага собствена система за свързване), така и от вида на скарите, дължината на трасето и какви кабели ще “държи”.

Практики за заземяване и свързване на кабелни скари - метални кабелни тави


Обикновено присъединяването се извършва по няколко основни начина:

С планки в комплект от болтове и гайки

Свързването с планки е стандартно и доста здраво. Използва се както за свързване на прави участъци, така за завои и отклонения.

С безболтови съединители

Този начин на присъединяване към момента все още се използва ограничено, тъй като се предлага от малък брой производители, които са патентовали метода.

С монтирани в самите скари свързващи елементи

Свързването с предварително монтирани в тавите елементи е бързо, доста лесно и много удобно. Най-общо казано, този начин на присъединяване не изисква никакви допълнителни свързващи елементи. Всичко, което е нужно за свързването се намира в самите скари, а самото присъединяване се извършва буквално с едно щракване на “мъжко - женско” на едната тава с другата.

Освен тези начини на свързване се използва и заваряване, но този начин нито е препоръчителен, нито правилен, тъй като води до нарушения по повърхността на конструкцията.


Заземяване на кабелоносещи скари

За да може да осигури сигурна защита на кабелите и пълната безопасност на хората, които се намират в близост до трасето, металните тави трябва да бъдат свързани и заземени правилно. На този процес трябва да се обърне специално внимание и да бъде извършен от квалифицирани специалисти и в съответствие с всички разпоредби, стандарти и изисквания за безопасност. Добре е и да се има предвид, че заземяването може да бъде извършено по различни начини в зависимост от вида метална кабелна скара.

Етапи на заземяване на кабелни тави

Свързващите планки осигуряват непрекъсната връзка между тавите и някаква електропроводимост, но тя не е достатъчна, за да се гарантира пълната безопасност на конструкцията. Поради това се налага да бъдат поставени допълнителни мостове (заземителни скоби). Тези мостове обикновено представляват проводници оцветени в жълт и зелен цвят със сечение от 4 до 6 mm2, монтажът на които е сравнително прост. Просто мостът се закрепва на стената на металната кабелна тава, след което през него се прекарва жица. Важно е изолацията на проводника да бъде обработена (кримпвана) на мястото, на което се свързва със заземяващия терминал/мост. Обикновено разстоянието, на което се поставят заземителните скоби е на всеки десет метра от конструкцията.

Практики за заземяване и свързване на кабелни скари - метални кабелни тави


В допълнение към осигуряването на електрическата връзка между отделните секции на кабелоносещата конструкция и главния кабел (EGC) заземителната скоба механично закрепва кабела към металната кабелна тава. Така в случай на късо съединение магнитните сили не могат да изтласкат основния кабел извън тавата.

Ефективното заземяване трябва да е постоянно/непрекъснато и да има достатъчно капацитет за безопасно провеждане на силата на тока. Освен това трябва да има достатъчно нисък импеданс, така че да може да улесни безупречната работа на електрическата верига.


Видове заземяване на кабелни скари в сгради

Заземен електрод (“пръстен”)

Като превключвател на този вид заземяване на кабелни тави може да се използва плоска жица от поцинкована или неръждаема стомана (30х3,5 мм или 40х4мм), кръгла медна жица (8мм) или тел от поцинкована или неръждаема стомана (10 мм). Заземяващия превключвател, изработен от някой от тези материали се полага като пръстен около периметъра на архитектурната конструкция на сградата на разстояние поне метър от основата и на дълбочина около половин метър. При полагане на електрода, поне 80% от него трябва да бъде в почвата. С този метод на заземяване всички елементи от електропреносната мрежа, включително и кабелните скари и тръбопроводите за кабели са заземени с един заземен електрод.

Дълбоко заземяване

Дълбоко заземяващият електрод се изработва от гореспоменатите материали, но се полага вертикално в земята, а не около периметъра на архитектурната конструкция (сграда). В зависимост от класа кабели се определя и дълбочината. Заземяващият превключвател се поставя на разстояние най-малко един метър от основата на сградата и на дълбочина от 2,5 до 9 метра. При изграждане на класическа заземителна система няколко заземяващи проводника могат да бъдат включени към един заземител.

Практики за заземяване и свързване на кабелни скари - метални кабелни тави


Заземяване на основата

Както става ясно и от наименованието му, този тип заземен електрод се намира директно в бетонната основа на сградата. Казано по друг начин, като заземен електрод се използва арматурата на самата сграда. Този тип заземяване трябва да се осигури преди сградата да бъде издигната, тъй като при вече напълно издигнат обект заземяването на металните кабелни тави и проводниците става изключително трудно, ако не и невъзможно.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.