Как да инсталираме кабелна скара по най-безопасния начин?

Използването на кабелни скари при изграждане на трасета за външно и вътрешно окабеляване има следните много големи предимства:

Повишава се безопасността на електрическата инсталация.

Осигурява се лесен и бърз достъп до кабелите, когато се налага инспекция или подмяна на проводник.

Придава се добър естетически вид на трасето.

Спестяват място, материали, време, труд и разходи.

За да можете да се възползвате от всички току-що изброени ползи от кабелните скари обаче, те трябва да се монтират правилно и безопасно.

Как да инсталираме кабелна скара по най-безопасния начин?

Как се извършва монтаж на кабелна скара?

Правила, изисквания и норми за монтаж

Европейски стандарт на скарите за проводници - според нормативните изисквания у нас, скарите за полагане на проводници трябва да отговарят на европейския стандарт IEC/EN 61537 и на директиви 73/23/СЕЕ и 93/68/СЕЕ.

Изисквания за пожароустойчивост - устойчивостта при възникване на пожар е много важно изискване за кабелните скари. Те трябва да могат да издържат определено време, преди да подадат, за да осигурят на хората в сградата достатъчно време да излязат навън при пожар. Съгласно класовете на пожароустойчивост на сградите у нас - Е30, Е60 и Е90, кабелните скари трябва да имат пожароустойчивост от 30, 60 или 90 минути.

Квалифицирани специалисти по монтаж - монтажът на кабелните скари задължително се извършва по предварително одобрен проект, от квалифицирани електротехници и под ръководството на електроинженери. Спазването на това изискване е изключително важно, за да се гарантира както правилния монтаж на скарите, така и пълната безопасност на работниците по време на работа.

Как да инсталираме кабелна скара по най-безопасния начин?

Основни етапи за монтаж на кабелни скари

Въпреки, че тези компоненти от електрическата система са няколко различни вида, начинът им на монтаж е приблизително еднакъв и включва няколко основни етапа:

Определяне и маркиране на маршрута за монтаж

Маршрутът се установява, като се следват техническите инструкции и описания на сградата. Проверяват се схемите и чертежите, за да се установи дали пътят на скарата не пресича други линии или тръбопроводи.

Ако се установи, че маршрутът ѝ се пресича с друга линия, проектът трябва да бъде променен така, че трасетата да имат разстояние едно от друго и да не си пречат.

Например, ако линията на скарата ще се пресече с тръбопровод, то маршрутът трябва да бъде променен така, че разстоянието от тръбопровода до най-близкия проводник да е най-малко 50 мм. Ако трасетата вървят успоредно, тогава разстоянието между тях трябва да бъде най- малко 100 мм. Ако в тръбопроводите минава газ или други запалими течности, тогава разстоянията се увеличават. При пресичане на линиите разстоянието трябва да е най-малко 100 мм, а при паралелно полагане - 250 мм.

Закрепване на кабелната скара

След като маршрутът е установен и се маркират местата, на които трябва да е монтирана кабелната скара се поставят закрепващите елементи. В зависимост от вида на скарата и в зависимост от това дали ще е монтирана на вертикално, хоризонтално, на пода или тавана, закрепващите елементи могат да бъдат много видове.

Ако трябва да дадем един обобщен и стандартизиран отговор, тогава можем да кажем, чеобикновено елементите от конструкцията на кабелната скара се фиксират към основата на сградата с дюбели или като се използват монтажни профили.

Присъединяване на елементите на кабелната скара

Тъй като стандартните дължини на елементите на скарата варират между 3 и 6 метра максимум, при монтажа на трасето тези елементи трябва да бъдат свързани. Присъединяването на отделните елементи на кабелната скара може да се извърши по няколко начина:

Чрез заваряване. Този метод не е много препоръчван от експертите, тъй като води до нарушаване повърхността на скарата. А това означава, че не могат да бъдат спазени на 100% изискванията за безопасност и препоръките на производителите.

Чрез стандартни свързващи елементи. Такива елементи са планки, болтове и гайки, фитинги, безболтови надлъжни съединители и много други.

Чрез предварително монтирани в кабелната скара свързващи елементи и конструкции. (Този начин на монтаж стана много популярен през последните години, тъй като свързването на елементите на кабелната скара се извършва буквално с едно щракване свързващите елементи).

Как да инсталираме кабелна скара по най-безопасния начин?

Монтаж на кабелна скара

Основните начини за монтаж на тези важни за електрическата система компоненти са:

Стенен - при стенния монтаж се използват скоби, рафтове, специални конзоли и профили. Този начин на монтаж позволява правилно разпределяне на проводниците.

Освен това стенния монтаж се отличава със следните характеристики:

Лесно инсталиране

Висока якост и конструктивна носеща способност

Много опции за монтаж на стената: вертикално, хоризонтално, на няколко нива и т. н.

Таванен - обикновено този монтаж се препоръчва, когато се налага да се поставят голям брой проводници или ако трасето минава под окачен таван. Таванният монтаж се извършва приблизително по същия начин като стенния, с тази разлика, че за да се укрепи конструкцията се използват специални скоби за таван, които се закрепват с анкерни болтове на разстояние 1,5 метра един от друг.

За таванен монтаж на леки конструкции (мрежеста или перфорирана кабелна скара), в които ще бъдат поставени малък брой кабели могат да се използват и шпилки с профил за закрепване.

Подов монтаж - обикновено този вид монтаж се извършва под повдигнатия под на помещението. Самото поставяне се извършва като предните два вида монтаж, като тук разликата е, че закрепващите елементи се забиват директно в пода.

Полагане на проводници

За да не провисне кабелната скара, след като в нея са положени кабелите, специалистите препоръчват разстоянието между точките за закрепване на скарата да са не повече от 1,20 - 2,00 метра. Това ще осигури допълнителната ѝ стабилност на кабелната тава (скара) ще може да удържа без проблем проводниците, които са поставени в нея.

Кабелите се поставят в скарата поединично или в снопове. Ако проводниците се полагат единично, то разстоянието от кабел до кабел трябва да е около 5 мм. Ако се поставят в скарата на снопове, разстоянието между тях трябва да е минимум 20 мм, а свързването на повече от 12 кабела в сноп е неприемливо.

Кабелите трябва да бъдат положени по такъв начин в скарата, че да се осигури допълнителен запас по дължина. Този запас е необходим, за да се компенсират промените в дължината на проводниците поради различни температурните колебания, на които могат да бъдат подложени.

Как да инсталираме кабелна скара по най-безопасния начин?

Безопасност

Съвременните изисквания и стандарти за безопасност задължават преди да бъде пусната в експлоатация всяка една кабелна скара да бъде заземена. А ако трасето е на открито или минава по външната страна на сградата, освен заземена, скарата трябва да има и защита от мълнии и защита срещу възникване на пожар.

Можете ли сами да монтирате кабелна скара?

За да извършите толкова сложен монтаж се изискват доста добри познания в електро технологиите. Ако нямате такива, нашият съвет е да не опитвате изобщо, защото монтажът е не само доста сложен, но и може да бъде опасен.

Кой може да монтира скарата качествено и по най-безопасния начин?

За да сте напълно спокойни, че трасето ще е монтирано качествено и безопасно, можете да се обърнете към фирми, които предлагат подобни услуги. Техни служители ще дойдат на място в дома, търговския или производствения ви обект, ще изготвят предварителен маршрут, ще направят подходящия избор на кабелна скара и ще извършат монтажа.

Какви са цените на професионалния монтаж?

Крайната цена се формира въз основа на следните фактори:

Вид на кабелната скара

Материал, от който е изработена

Начин на монтаж и крепежни елементи, които се използват

Дали трасето е вътрешно или външно

Квадратура на помещението

Дължина на линията и какъв е нейният дизайн и други

На база на всички услуги, които включва професионалния монтаж на кабелната скара от компаниите, които предлагат подобни услуги изготвят предварителни оферти. В тях в подробно са описани цените на всяка една услуга и е калкулирана крайната сума за монтаж.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.