Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Системите на кабелните скари имат редица приложения. Можем да ги видим в абсолютно всяка сграда. Те имат важно значение за електроинсталациите и тяхната правилна и безопасна функция. Когато една система от кабелни скари е добре изградена, това съответно прави процесът по монтаж на електроинсталацията.

Товароносимостта е важно качество при кабелните скари. От значение е тя да е голяма, за да се осъществи улеснено поставяне на подпорите на възможно по-голямо разстояние. Това съответно спомага за постигането на икономичност при разходите по конзолите и работния труд.

Когато инвестираме в качеството на кабелните скари, ние също инвестираме и в бъдещето. При промяна на кабелния сноп или модернизиране се променят съответно и изискванията към кабелните трасета. Затова и специалисти ни съветват да изберем качествени кабелни скари, за да бъдем готови при евентуални бъдещи промени и да имаме система от кабелни скари, която да ни служи дълго.

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Какво представляват кабелните скари?

Кабелните скари се монтират чрез иновативно съединяване, за осигуряване на максимална стабилност и сигурност на конструкцията. Те се изработват в различни размери и видове. Тяхната главна роля е да осигурят опора на кабелните трасета. Затова и важен фактор при избор на кабелна скара при тях е тяхната товароносимост.

Стандартните размери на кабелните скара са съответно:

височина на борда: 30 мм, 50-60 мм, 75-80 мм, 100-110 мм, 150 мм,

ширина: 50 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм и 600 мм.

Съществуват различни металообработващи машини, които изработват кабелни скари.

Кабелните скари се изработват от различни материали. Препоръчително е те да са с високо качество и да съответстват на изискванията на европейските норми и да позволяват безопасна експлоатация.

Също така, материалите предназначени за направата на кабелни скари трябва да са трудногорими и устойчиви на високи температури и пожари. При кабелните скари има възможност за добавяне на различни видове компоненти като най-често се използват:

плътен или листов материал,

прахово боядисана

поцинкована стомана

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Къде се използват кабелни скари?

Кабелни скари се използват при различни видове електрически инсталации в различни сгради.

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Прилики и разлики между видовете кабелни скари

По отношение на товароносимостта им, кабелните скари са предназначени съответно за леки, средни и тежки кабелни снопове. По външен вид се делят на плътни, перфорирани,телени мрежести, тип стълба.

По тежестта на кабелните снопове се подбират и кабелните скари. Размерите на кабелните скари се определят по факторите височина, дължина, ширина, дълбочина. Повечето видове кабелни скари са 3м. дълги., а скарите тип стълба могат да достигнат 6м дължина.

Всъщност при еднакви условия кабелните скари попадат в различни категории в зависимост от техните производители, дори и ако са еднакви визуално.Това е така защото на външен вид два вида кабелни скари могат да изглеждат еднакви, но разликата при тях е дебелината на ламарината. На дебелината на ламарината всъщност се дължи и нивото на товароносимост на дадена кабелна скара.

За кабелни снопове под 20 кг. – леки кабелни скари,

За кабелни снопове с тежест 50-150 кг.- средни кабелни скари (при подпори през 1.5 м)

За кабелни снопове с тежест 150 до 300 кг.- тежки кабелни скари (при подпори през 1.5 м)

Съществуват различни видове кабелни скари. Нека ги разгледаме:

Видове кабелни скари

Перфорирани кабелни скари

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Този тип кабелни скари са от огъната в определена форма щанцована листова ламарина, като могат да имат капак, който обаче не е задължителен. Моделите с по-тънка ламарина допълнително се нуждаят от оребряване, ако трябва корекция на натоварването. По този начин ще се избегне евентуално пречупване или усукване на скарата.

Перфорираните кабелни скари са предпочитани пред плътните поради възможността при тях за намаляване на теглото на цялостната конструкция на кабелната скара (перфорацията е около 15% от площта на кабелната скара) и осигуряване на по-добра вентилация за силовите кабели.

Предимство на този вид кабелни скари е опцията да им се поставят фитинги и аксесоари, които са предназначени за плътни кабелни скари.

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


При избор на перфорирани кабелни скари е хубаво да се спрете на такива с обърнат горен ръб, тъй като така се намалява опасността от повреждане на изолацията на кабелите.

В тези кабелни скари обикновено се поставят комуникационни и захранващи кабели на смесени трасета.Препоръчително е да се постави разделител между тях.

Перфорираните кабелни скари се ползват основно за комуникационни и захранващи кабели. Срещат се в Централна Европа.

Подходящи са за леки до средно тежки кабелни снопове, но се срещат и такива модели, които са създадени за тежки такива. Укрепват се най-често през 1.5 м.

Телени мрежести скари

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Изградени са от стоманени телове, които са заварени заедно и им е придадена определена форма.

Предимството на телените мрежести скари е, че се инсталират и проектират бързо и лесно. Стоманените телове могат да са с различно сечение в зависимост от товароносимостта и модела на кабелната скара. Друго тяхно предимство е отличното съотношение между товароносимост към собствено тегло. При тях не се изисква наличие на капак.

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Тъй като са с отворена структура, те предлагат лесна поддръжка на кабелите. Не се нуждаят от допълнителни елементи. Освен това те осигуряват отлична вентилация на силовите кабели. При тях свободният достъп на въздух е над 90%.

Има модели, които са оборудвани с безопасен ръб на борда. Това предотвратява повреда в изолацията на кабелите при тяхното поставяне, както и опасността от нараняване за човека, който ги инсталира.

Телените кабелни скари се използват за комуникационни и захранващи кабели. При тях също се препоръчва да има смесени трасета от комуникационни и захранващи кабели. Хубаво е да имат и разделители.

Този тип кабелни скари се използват главно във френско говорящи европейски страни и в САЩ, където са предназначени главно за комуникационни кабели. Срещат се телени кабелни скари, наречени “heavy duty”, които са предназначени за по-тежки кабелни снопове. Има и такива с “С” форма, които се използват за тежки и средно тежки трасета кабели.

Плътни кабелни скари

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Имат затворена конструкция и капак от листова ламарина, която е огъната по определен начин. Предназначени са главно за силови или комуникационни кабели. Този вид кабелни скари се срещат най-често в САЩ, а в Европа най-много има в Италия.

Също както перфорираните кабелни скари, при плътните също има риск от спукване на ламарината. Затова и при тях има укрепване през 1.5 м.

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Кабелни скари тип стълба

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Този тип кабелни скари се използват за най-тежките кабели (няколкостотин кг. на метър). Подпорите при тях се монтират през 6м. Срещат се и конструкции, изградени от два вида скари. Основата е тип стълба, а върху него са монтирани телени мрежести или перфорирани кабелни скари.

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Основни ползи на кабелните скари

Пожароустойчивост

При възникване на пожар, устойчивостта на кабелните скари на огън може да се окаже от решаващо значение за спасяване на животи. По време на пожар кабелоносещите конструкции, в чийто състав влизат кабелните скари, запазват стабилността си за определено време, което предотвратява бързото падане на кабелите.

Препоръчва се между кабелните скари да има средно разстояние от два метра. Това е важно условие за случаите когато през дадена кабелна скара минават кабели на пожароизвестителна инсталация и централно евакуационно осветление.

Системи кабелни скари - същност и предназначение, видове, прилики и разлики помежду им


Вентилация

Друго полезно свойство на кабелните скари е, че осигуряват добра вентилация. А когато има добра вентилация в една сграда се предотвратяват загуби в преноса на енергия и съответно се намаляват разходите по електричество. Скарите тип стълба и телените мрежести скари например осигуряват над 90% достъп на въздух.

Монтиране

Кабелните скари имат няколко лесни начина на монтиране. Най-често елементите, които се свързват един с друг, са планки в комбинация с болтове и гайки. Някои производители на кабелни скари предлагат патентовани безболтови надлъжни съединители, които осигуряват бързо и лесно свързване на елементите.

В момента най-новите технологии при свързването на кабелни скари са специални свързващи конструкции, които са предварително инсталирани в самите кабелни скари.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.