Колко вида заваряване има?

Заваряването е един изключително вълнуващ и завладяващ процес, при който използвайки само един апарат и своите умения, заварчиците могат да трансформират всяко парче метал в елемент с различна форма и дизайн.

Изглежда лесно, нали? Истината обаче е, че за да бъдат направени съвършените заварки, заварчиците трябва не само да умеят да боравят с машините за заваряване, но и да имат добри познания за видовете заваряване.

Колко вида заваряване има?


Колко вида заваряване има?

Към момента могат да се изброят над 30 вида заваръчни метода, но обикновено се използват основно три типа заваряване и с техните особености, предимства и недостатъци ще ви запознаем точно в този момент.

Ръчно дъгово заваряване (РЕД) с електроди

Този вид заваряване е най-старият метод, който се използва много широко и днес в почти всички промишлени индустрии. Дъговото заваряване се основава на създаването на електрическа дъга между електрода и частите, които трябва да бъдат заварени. Електрическата дъга, която се създава между обмазаните електроди и металните части, които трябва да бъдат съединени ги нагрява до желаната температура на топене, което от своя страна води до взаимната им дифузия.

Основните предимства на този вид заваряване са:

опростен метод на обучение;

сравнително лесен и бърз начин за овладяването на тънкостите на този вид заваряване;

компактност на апарата, което позволява да бъде работено с него дори и в тесни помещения;

универсалност;

голям избор от различни марки заваръчни апарати и видове електроди;

сравнително ниска цена както на апаратите, така и на електродите, с които се работи.

Сред недостатъците могат да се отбележат: невъзможността да бъдат заварявани тънки материали (по-малки от 2 мм.), по-ниската производителност в сравнение с останалите видове заварки, вредните вещества, които се отделят по време на заваряване. Към минусите можем да добавим още, че когато се налага да бъдат извършвани критични носещи заварки, това изисква висок професионализъм от страна на заварчика, тъй като силата на цялата конструкция зависи от качеството на създадената заварка.

Ръчното дъгово заваряване често се използва при изграждането на стоманени конструкции и в промишленото производство за заваряване на желязо, стомана, чугун или цветни метали.

Заваряване в газова среда МИГ/МАГ

Заваряването с инертен газ (MIG) и заваряването с Metal Active Gas (MAG) са газови метални дъгови заварки (GMAW), които използват топлина, създадена от електрическа дъга с постоянен ток, между консумативен телен електрод и детайла, който трябва да бъде заваряван.

Колко вида заваряване има?


При MIG заваряването се използват само инертни газове или газови смеси. Типичните инертни газове, които се използват при МИГ заваряването са аргон или хелий и с тях обикновено се заваряват алуминий или цветни метали.

При Metal Active Gas (MAG) заваряването се използват активни газови смеси като смеси от аргон, въглероден диоксид и кислород като CO2, Ar + 2 до 5% О2, Ar + 5 до 25% СО2 и Аг + 10% СО2 + 5% О2 .

Предимствата на газовото заваряване са доста, но ако трябва да изброим някой от най-големите, то това са:

простотата на процеса на заваряване;

възможността с този вид заваряване да се заваряват пространствени конструкции, тънки листови елементи, конструкции от черни и цветни метали и други.

пълната автономност на процеса;

постигане на минимални термични деформации при обработка на материалите.

сравнително ниската цена на заваръчните апарати и консумативите за тях.

Сред недостатъците на МИГ/МАГ заваряването могат да бъдат посочени: по-малката мобилност на заваръчните апарати, по-високата работна температура, която се развива и невъзможността да се изпълняват заварки на открито.

Заваряването в газова среда МИГ/МАГ намира изключително широко приложение както в домашната работилница, така и в промишлеността и по-специално в отрасли като автомобилостроенето, химическата промишленост, машиностроенето, изграждането на далекопроводи и тръбопроводи и т. н., и т. н.

ВИГ заваряване или заваряване с волфрамов инертен газ

Този вид заваряване е не само най-прецизен, но и за да се правят подобни заварки от заварчиците се изисква да имат доста богат опит. С други думи, ако до сега сте се справяли с основните видове заварки и сте работили с обикновен електрожен, по-добре не се пробвайте с ВИГ заваряването, тъй като шансовете ви да направите добра и професионална заварка са изключително минимални.

Технологичният процес, при който се извършва този вид заваряване е накратко следният: В работната зона се подават нетопим волфрамов електрод и инертен газ (обикновено инертните газове, които се използват при ВИГ заваряването са хелий или аргон). Налягането, създадено от газа измества въздуха, което гарантира, че няма да се появят окислителни процеси или азотиране в работната зона. Добавъчният материал може да се подаде ръчно или със специално устройство, но по-важното е, че и при този вид заваряване важи правилото материалът, който се добавя да има приблизително сходен състав с химическия състав на материала, който трябва да бъде заварен.

Едни от най-големите предимства на този вид заваряване е, че може да бъде използвано при почти всички видове дебелини на металите. С ВИГ заваряването могат да бъдат заварявани както изключително тънки материали (0,6 мм.), така и дебели материали, което много разширява спектъра на приложение на ВИГ заваръчния процес. Освен това, с този тип заваряване могат да бъдат извършвани заварки на различни метали като алуминий, легирани стомани, неръждаема стомана, желязо, никел, титан, чугун, магнезиеви и медни сплави, мед и т. н., и т. н.

Този заваръчен процес се използва, когато трябва да бъдат извършени фини, висококачествени заварки, които не изискват голямо след заваръчно почистване на шевовете.

Като минус на ВИГ заваряването можем да отбележим само, че за да се практикува, заварчикът трябва да има доста голям опит. Като негатив може да посочим също така и по-високата цена на заваръчния апарат, с който се извършват този вид заварки и по-малката му мобилност.

И все пак, ВИГ заваряването се счита за една от най-популярните техники за заваряване, а причината за това е, че предлага една наистина чиста, фина и елегантна заварка.

Областите, при които намира приложение този вид заваряване са доста, тъй като както споменахме това е заваръчен процес, който позволява да се заваряват не само материали с различен химичен състав, но и материали с различни дебелини. Ако трябва все пак да споменем къде най-много се използва ВИГ заваряването ще посочим автомобилната промишленост, химическата и хранително - вкусовата (за изработка на съоръжения), в корабостроенето и кораборемонтната дейност, за изработване на съоръжения, цистерни, при монтаж на далекопроводи и тръбопроводи и т. н., и т. н.

Колко вида заваряване има?


И така, стана ясно колко вида заваряване има, но ако и вие си мечтаете да станете професионални заварчици трябва първо:

да се научите да заварявате с основните видове заварки;

да познавате заваръчните апарати;

да изкарате специализирани курсове и да получите сертификат, че притежавате квалификацията, за да заварявате.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.