Класификация и асортимент на стоманените заварени тръби и профили

Тръбите са неизменна част от строителството, машиностроенето, промишлената индустрия и много други. Те са задължителен компонент в изграждането на различни връзки. Днес съществуват много видове, които основно се различават по размер, материал и вид на производство.

Сред тях много важна част заемат стоманените тръби, които в повечето случаи не могат да бъдат заменени. Що се отнася до изграждането на газопроводи и водопроводии до днес те нямат аналог, който би могъл да ги замени.

Стоманените тръби могат да се разделят на:

Днес основна тема са ни стоманените заварени тръби. За разлика от безшевните, те са много по-леки, което ги прави и по-широко използвани и разпространени. Стоманените заварени тръби са много по-здрави и устойчиви, както на износване, така и на високи температури.

Класификация и асортимент на стоманените заварени тръби

Що се отнася до видовете на стоманените заварени тръби, те се делят основно според тяхната форма, размер на диаметъра и използваната технология на производство.

Спрямо формата си, стоманените заварени тръби биват два основни вида - кръгли и профилни.

Кръгли тръби

Най-разпространените стоманени заварени тръби са кръглите. Ако ги сравним с квадратните, например, при една и съща обиколка на двете тръби, то районът на кръглите е по-голям. Това ги прави идеални за транспортиране на по-голям обем течности.

От друга страна, кръглите стоманени заварени тръби имат някои ограничения. При някакъв вид огъване, кръглата тръба няма твърдостта и устойчивостта, която притежава квадратната. Точно затова и в някои определени случаи тя не е подходяща.

Кръглите стоманени заварени тръби се делят спрямо техния диаметър, като те са :

Тръбите, които имат голям диаметър са изработени от по-дебели листове като те се използват основно за изграждането на магистрални газопроводи и нефтопроводи, канализации и други.

Докато тези с малък и среден диаметър са направени от горещо или студено-валцувани рулони. Тяхното приложение е най-широко разпространено в полагането на водопроводи и газови комуникации в жилищно-комуналната сфера и промишлеността.

Профилни тръби

Що се отнася до профилните стоманени заварени тръби, те притежават най-голяма пластичност, твърдост и якост за разлика от кръглите. Поради голямото си напречно сечение, както и устойчивостта на огъване и усукване, те могат да намалят собственото си тегло.

Следователно това от своя страна ги прави и по-използвани в различните индустрии. Най-голямо приложение намират в строителството и изграждането на тръбопроводи.

От гледна точна на сечението, основно се делят на:

Разбира се наред с тях съществуват стоманени заварени тръби и с друга форма, предназначени за специфичните нужди. Сред основните видове тръби ще откриете и с овална форма, с капковидна форма на сечението и други.

Технология на производство на стоманените заварени тръби

Стоманените заварени тръби могат да бъдат изработени при използването на различни технологии.

Те се делят според:

Приложение

Стоманените заварени тръби намират изключително широко приложение. Именно затова днес ще ви представим едни от основните индустрии и промишлености, в които са най-често използвани.

Съответно те могат да бъдат срещнати в сфери, като :

Освен това е редно да споменем, че те се използват за изграждане на линейни тръби, които да служат за пренос на нефт и природен газ от нефтено-газови находища до определени хранилища и резервоари. И накрая, но не и на последно място служат за изграждане на магистрални и промишлени тръбопроводи на големи разстояния.

Предимства и недостатъци на стоманените заварени тръби

Поради голяма част от изискванията и наредбите, които съществуват в редица държави, стоманените заварени тръби са единственият вид тръби, които могат да бъдат използвани за изграждане на определен вид инсталации каквито са преносът на газ, нефт и изграждането на дълги тръбопроводни линии.

Освен това те имат и допълнителни предимства доказващи широкото им разпространение :

Разбира се наред с техните предимства има и някои основни недостатъци:

Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.