Видове метални конструкции и процеси на изработка

Видове метални конструкции и процеси на изработка

Новите производствени технологии в комбинация с най-новите тенденции в компютърното програмиране позволяват създаване на високоефективни метални конструкциис висока издръжливост и широко предназначение.


Видове метални конструкции и процеси на изработка

Какво представляват металните конструкции?

Металната конструкция е специална композиция, която включва метални профили, които са свързани помежду си.Те са най.често изработени от стомана или бетон и изпълняват определена функция.

Металните конструкции могат да се изработят от алуминиеви сплави, легирани стомани или въглеродни стомани. Стоманените профили се сглобяват чрез болтови връзки или заваряване, докато алуминиевите профили могат да се свържат чрез сглобка.

Едни от основните предимства на металните конструкции са техните здравина и надеждност, разнообразие от елементи и профили, а също и фактът, че предлагат свобода на архитектурните решения.

Металните конструкции (наречени още халета) могат да се използват за складови или работни помещения. Те могат да се приложат при изграждането на търговски сгради, жилищни помещения и шоуруми.

Предимството на металните конструкции е лесното им и бързо монтиране, кк.акто и високата им здравина и устойчивост на корозия, а също и бедствия като пожари и земетресения. Не на последно място стои и достъпната им цена за изграждане и поддръжка.

Видове метални конструкции и процеси на изработка

Тъй като металните конструкции биват различни видове, те ви предлагат свобода на избора. Можете да избирате от различни видове метални конструкции с различни функции и специфични черти.

Какви видове метални конструкции има?

Едноскатни халета

Едноскатните халета са вид метални конструкции, които се характеризират с модерен и стилен вид. Конструкцията на едноскатните халета е опростена. Едноскатните халета се използват основно да играят ролята на пристройки към сгради или навеси.

Видове метални конструкции и процеси на изработка

Двускатни халета

Този вид халета е един от най-предпочитаните поради факта, че има широко приложение в редица производствени и търговски отрасли.

Видове метални конструкции и процеси на изработка

Халета за животновъдни ферми

Този вид халета се състоят от отделни компоненти и това позволява да се направи надстрояване. Тази опция за промяна на формата ими предназначението ги прави предпочитан избор на метални конструкции. Освен за животновъдни ферми, този тип халета се използват и при строителството на складове.

Мобилни/модулни халета

Мобилните халета са отличен избор за тези от вас, които търсят бързо и иновативно решение за своята бизнес дейност. Мобилните халета са олекотени и се сглобяват сравнително лесно. Това ги прави подходящ избор за временни конструкции.

Само няколко часа отнемат за сглобяването на мобилно хале, като накрая се покрива с винил. Отличен вариант са за изграждане на закрити спортни игрища или ферми за отглеждане на животни.

Дъговидни метални конструкции

Предимство на дъговидните конструкции/халета е тяхната ниска цена и възможност за преместване. Направени са от носещи дъговидни тръбни ферми. Облицовката им е от ламарина и битумизирани покривни листове.

Този тип метални конструкции се монтират и демонтират лесно, което ги прави подходящи за временни или неотопляеми сгради, предназначени за склад.

Различните видове метални конструкции се изграждат заедно с покривни покрития. Те могат да бъдат изработени с покривен панел, стенен панел, ламарина или посредством послоен монтаж.

Металните конструкции се делят на различни видове според това от какъв материал са направени.

Видове метални конструкции и процеси на изработка

Конструкции от обикновена стомана

Конструкциите от обикновена стомана се изработват от стоманени профили с кръгло, квадратно или правоъгълно сечение и дебелина на стената от минимум 2 мм. След разкрояване на стоманените профили под определен ъгъл се заваряват чрез електродъгово или МИГ/МАГ заваряване за постигане на максимална здравина и надеждност на самата конструкция.

След заваряването на елементите в определената конструктивна комбинация се пристъпва към шлайфане на заварките, почистване и обезмасляване на заготовките и полагането им на електростатично прахово боядисване. За по-голяма корозоустойчивост и дълъг живот на стоманата препоръчваме преди боядисването конструкцията да се подложи на горещо поцинковане.

Видове метални конструкции и процеси на изработка

Заради своите якостни характеристики и ниска цена обикновената и конструкционна стомана е с широко приложение в строителството на сгради и съоръжения, както и при изработката на козирки, покриви, навеси и носещи конструктивни елементи.

Най-популярният метод за сглобяване на конструкциите от обикновена стомана е МИГ/МАГ заваряване или електродъгово заваряване. Готовите стоманени конструкции се характеризират със здравина и надеждност и имат устойчивост на големи натоварвания.

Понякога профилите от обикновена стомана не могат да се сглобат чрез заварка. В такива случаи сглобяването се прави чрез болтови връзки, които са предпочитан избор за разглобяеми конструкции, чиито елементи подлежат на преместване.

Конструкции от неръждаема стомана

Видове метални конструкции и процеси на изработка

Конструкциите от неръждаема стомана се изработват от неръждаеми профили с кръгло, квадратно или правоъгълно сечение и дебелина на стената от минимум 2 мм. След разкрояване на неръждаемите профили под определен ъгъл се заваряват чрез ВИГ заваряване за постигане на максимална здравина и надеждност на носещата конструкция.

За неръждаемата стомана е характерна висока корозоустойчивост и не се налага каквато и да е поддръжка или боядисване. За постигане на оптимален ефект заварената конструкция може да се подложи на допълнителни обработки, като сатениране или полиране.

Изделията от неръждаема стомана са подходящо решение за:

носещи конструкции на маси и стойки за машини в хранително-вкусовата промишленост,

носеща конструкция на навеси и покриви,

декоративни конструктивни елементи на сгради и съоръжения.

При конструкциите от неръждаема стомана ВИГ заваряването е стандартен метод за сглобяване. При заваряването на конструкции от неръждаема стомана се използва добавъчен материал, който е със химичен състав подобен на този на неръждаемите стоманени профили.

Затова и той не се нуждае от шлайфане, което помага за запазването на неговата якост. В резултат конструкцията има висока здравина, устойчивост срещу корозии и не се нуждае от поддръжка.

При този вид конструкции сглобяването може да се направи и чрез болтова връзка, когато е невъзможно да се извърши заварка. Болтовите връзки са подходящи за разглобяеми конструкции, чиито елементи се нуждаят от периодично разместване от едно място на друго.

Алуминиеви конструкции

Видове метални конструкции и процеси на изработка

Характерно за алуминиевите конструкции е техните висока здравина и устойчивост на корозии. Алуминиевите конструкции се делят на стандартни дебелостенни алуминиеви профили и системни специализирани профили. Стандартните дебелостенни алуминиеви профили са с дебелина на стената от минимум 2мм. и квадратно или правоъгълно сечение.

Алуминиевите конструкции намират приложение най-често като композитни материали на покриви, веранди, тераси или като носеща конструкция на стъкло или поликарбонат.

Сглобяването им се осъществява чрез заварка, винтова или болтова сглобка. Главното предимство на алуминиевите конструкции е, че са издръжливи на суровите атмосферни влияния и се нуждаят от минимална поддръжка.

Боядисването на алуминиевите конструкции става чрез електростатично прахово боядисване. Цвета може да бъде избран от богата цветова гама или пък от декоративни дървесни ефекти.

Алуминиевите профили при системните алуминиеви конструкции могат да бъдат изградени чрез специални сглобки и лепила. По този начин при свързването няма нужда от заваряване , а също така и точката на свързване запазва правилна естествена форма и не се налага употребата на допълнителни материали.

Този вид алуминиеви профили са подходящи за остъкляване на фасади на сгради, за изграждане на зимни градини, перголи, както и за видима носеща конструкция на козирки.

При дебелостенните алуминиеви профили сглобяването трябва да гарантира голяма здравина. Затова и сглобката им се извършва чрез ВИГ (волфрам инертен газ). Сглобените чрез заваряване алуминиеви конструкции са подходящ избор за изграждане на решетки,козирки, рекламни пана.

Видове метални конструкции и процеси на изработка


Нестандартни метални конструкции

Към този тип метални конструкции спадат различните видове сгради и съоръжения, изградени с метални конструкции, чието предназначение е чисто архитектурно.Това са също спомагателни конструкции, мостове, стълбове.

Жилищни сгради

Металните конструкции могат да намерят приложение и при строенето на къщи. При тях главната разлика е в дизайна на вътрешното разположение на сградата.

По своята форма металните конструкции се делят на два вида-Ригел и Ферма:

Метални конструкции тип Ригел

Този вид метална конструкция се характеризира с полегат покрив, който позволява максимално оползотворяване на обема на сградата. Съставена е от 2-3 стоманени колони и горещо валцовани стоманени профили, които предлагат опция за надстрояване на втори етаж.

Металните конструкции от подобен тип имат естетически издържан вид, предлагат функционален обем, както и не изискват влагането на твърде много материал.

Метални конструкции тип Ферма

Тъй като се изгражда от отделни компоненти, този вид метална конструкция предлага практичност, тъй като предлага възможност за надстрояване. Строи се от стоманени профили като се покрива с термопанели и ламарина.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.