Аксесоари за струговане

Аксесоари за струговане

Източник на изображението: Unsplash.com

Струговете са едни от най-старите машини за рязане и за обработка на материали като метал и дърво. През годините и с напредването на технологиите, струговите машини започват да придобиват по-големи възможности, стават все по-комплексни и автоматизирани.

С изменението на вида и функциите си, машините се нуждаят от различни аксесоари, инструменти и приспособления, за да разгърнат пълния си потенциал. Тези допълнения изцяло заменят ръчни инструменти за обработка.

Благодарение на тези аксесоари е възможно оформянето на резби, отвори, зенкероване, райбероване и други. Освен това, те могат да помогнат за разгръщането на функционалността на струга. С конкретни допълнителни аксесоари, един струг може да фрезова, шлифова, полира и т.н.

Днес ще разгледаме едни от основните видове приспособления, инструменти и аксесоари за струговане на метални изделия.

Конструкция на струга

Преди да започнем с това кои са основните аксесоари за струговане, е необходимо да се запознаем с устройството и функцията на машината.

Струговете обработват заготовки чрез премахване на материал от повърхността им. Могат да работят по две оси - надлъжна и напречна. Съществуват няколко различни вида стругови машини. Според вида си те разполагат с различно устройство и приспособления. Така те могат да извършват специфични операции или да обработват конкретни форми.

В общия си вид, основните елементи от конструкцията на струговите машини са:

Скоростната кутия на струга задвижва шпиндела, върху който е монтиран патронник. Самият патронник разполага с челюсти, които служат за захващане на металната част, която се обработва.

Супортна кутия разполага с ножодържач, в който е монтиран режещият инструмент. Режещият инструмент или стругарският нож придава форма чрез отнемане на материал от обработвания метален детайл. Движи се по паралели, които представляват водещи греди по дължина на струга.

Аксесоари за струговане

Източник на изображението: Pixabay.com

Какво представляват приспособленията, аксесоарите и инструментите за струговане?

Аксесоарите за струговане имат различни приложения в зависимост от вида си. Те са допълнително оборудване или приставки за струговата машина, които се прикрепят (добавят) към нея. Основната им цел е да закрепят и фиксират режещите инструменти или самите метални заготовки.

Друга важна тяхна задача е да предадат въртеливо движение на детайла. Необходимо е детайлът да остане стабилен и неподвижен въпреки голямата сила на подаване или рязане.

Приспособленията за струг могат да повлияят на въртенето като го направят по-прецизно и по-удобно, което от своя страна увеличава продуктивността. Те могат да повлияят на удължаването на живота на инструментите и оборудването.

Третата възможност, която аксесоарите за струговане предлагат, е разширение на функциите. С правилните приспособления, със струга може да се фрезова, пробива, шлифова и др.

Консумативите или аксесоарите, които могат да се използват за обработка на метал чрез стругови машини са многобройни. Всеки един от тях има различно приложение, предимства и недостатъци. Използват се при определени операции, които зависят от размерите на обработваните части или целят конкретна форма (ефект).

Някои от съществуващите аксесоари за фрезоване са:

Инструментите за струговане се наричат още стругарски ножове. Това са режещи инструменти, чиято функция е да отнемат от повърхността на обработвания метал. Ще ги разгледаме подробно по-долу.

Центрове - кога се използват, описание, приложение, предимства и недостатъци

Едни от основните видове аксесоари за стругове са центровете. Центърът е приспособление, което се закрепя в една точка. Използва се, за да се задържи заготовката в правилна позиция спрямо оста на работа.

Центровете могат да бъдат два типа - неподвижни или въртящи се. Неподвижният център е здраво закрепен и самият той не се върти. Предният център най-често е неподвижен и се закрепва в отвора на вретеното.

Въртящият се център се закрепва и извършва въртящи се движения заедно с детайла. Задният център се закрепя в пинолата на задното седло. За него може да се използва подвижен или въртящ се център.

Предимството на центровете, е че позволяват обработка на дълги детайли.

Когато неподвижният център е прикрепен към фиксирана точка, се създава момент на триене между заготовката и аксесоара. Този момент се предизвиква от въртенето на детайла и неподвижността на центъра. За да се предотврати това триене, е необходимо да има смазване помежду им.

Центровете се използват при всички операции, в зависимост от желания ефект и движение на елемента. Използват се по-често за обработка на по-дълги и големи детайли.

Аксесоари за струговане

Източник на изображението: Pixabay.com

Патронници - кога се използват, описание, приложение, предимства и недостатъци

Патронниците са едни от основните елементи в струговите машини. Те се използват за задържане и въртене на обработвания елемент със скоростта на шпиндела.

Има различни видове патронници за различни цели. Най-разпространените и често използвани стругови патронници са тричелюстен самоцентроващ патронник и четиричелюстен самоцентроващ патронник.

Тричелюстните патронници закрепват детайли с малка дължина, които са с кръгла или хексагонална форма. Също се използват за детайли с голям диаметър. “Челюстите” на този вид патронник се движат едновременно към или от детайла.

Четиричелюстният патронник разполага с 4 закрепващи елемента, всеки от които може да бъде индивидуално регулиран. По този начин може да се приспособи към всякакви форми на детайлите като същевременно ги центрира.

Патронниците биват много видове, включително комбинирани, магнитни, събирателни, за пробиване, въздушни, хидравлични, три и четиричелюстни и други.

Голямо предимство на тези аксесоари, е че позволяват работата с разнообразни по форма и големина детайли. Тричелюстният самозакрепващ се патронник се отличава с обикновен дизайн и голяма сила на затягане. От друга страна, вероятността за бързо износване е голяма, поради което може да се загуби точността на работа.

Патронниците са изключително полезни при обработка на по-къси заготовки и заготовки с неправилна форма, които не могат да се задържат между центровете.

Планшайби - кога се използват, описание, приложение, предимства, недостатъци

Терминът водеща планшайба може да се определи като задвижваща плоча. Тя разполага със специфични пробиви и резби, които спомагат закрепването ѝ към шпиндела.

Водещата планшайба предава въртящия момент от вретеното към обработвания метален детайл чрез хамутче (сърце). Лицевите планшайби служат и за прикрепване на двучелюстен патронник към шпиндела.

Дорници - кога се използват, описание, приложение, предимства и недостатъци

Дорниците за струг представляват цилиндрични прътове с отвор в средата във всеки край.

Дорниците са монтирани в отворите на шпиндела. Те осигуряват добро закрепване и висока точност на въртене. Задържат здраво кухи детайли, за да могат да се обработят отвън. Детайлите се въртят заедно с дорника.

Люнети - кога се използват, описание, приложение, предимства и недостатъци

Когато се обработват дълги метални изделия, се използват подвижни или неподвижни допълнителни опори, наречени люнети.

Обработката на дълги детайли е специфична поради голямата сила, произведена от режещия инструмент. По време на обработка е вероятно детайлът да се измести, вибрира, или дори да се огъне. Люнетите се използват с цел да се намали вероятността за деформация на детайла.

Люнетите могат да бъдат подвижни или неподвижни (фиксирани).

Режещи инструменти - кога се използват, описание, приложение, предимства и недостатъци

Режещите инструменти са неизменна част от металообработката със стругови машини. Всеки един вид режещ инструмент допринася с различна крайна форма на детайла. Те могат да се различават по твърдост, грапавост, форма, материал и други.

Стругарските ножове разполагат с един зъб (или режещо острие). Двата главни типа, на които могат да бъдат разделени, са ножове с общо предназначение и профилни ножове.

Стругарски ножове с общо предназначение

Този тип режещи инструменти са с проста конструкция. Тяхното приложение е универсално, поради което се наричат ножове с общо предназначение.

С употребата на стругарски нож с общо предназначение могат да бъдат постигнати различни форми на обработка. Такива например са цилиндрични, конусни, ротационно-профилни и равнинни повърхнини. Този тип ножове се използват във всеки вид производство - и единично, и масово.

Струговите ножове с общо предназначение имат много подразделения и могат да бъдат класифицирани по редица фактори, включително подаване, материал, конструкция и обработвана повърхнина.

Проходни ножове

Проходните ножове са стругарски ножове с общо предназначение. По форма могат да бъдат прави или с огънати глави. Разполагат с 2 режещи върха, като според използвания връх са подходящи за обработка на челни (с напречно подаване) и външни ротационни повърхнини (с надлъжно подаване).

Отрязващи и прорязващи стругови ножове

Отрязващите ножове са подходящи за отрязване на метални детайли с малък диаметър. Прорязващите ножове, от друга страна, се употребяват при обработка на канали. Те обикновено имат широчина равна или по-малка от канала.

Режещи инструменти според конструкцията им

Стругарските ножове могат да бъдат разделени на цели, съставни или сглобяеми според конструкцията им.

Целите ножове са съставени от една част, изработена от материал, който има режещи свойства. Тъй като по-голямата част от материала се употребява за закрепване на инструмента, ползването на такъв тип стругарски ножове не е изгодно поради високата им цена и краткия им живот.

Сглобяеми и съставни ножове се изработват от по-устойчиви, твърди и скъпи материали, като например бързорежеща стомана. От тях се изработва само пластината, която представлява режещата част.

Други ножове с общо предназначение

Режещите инструменти включват резбонарезни, разстъргващи, изработени от свръх твърди материали и други ножове.

Резбонарезните ножове имат специфична форма на режещата част. Тя се изработва в зависимост от това каква резба ще бъде изрязана. Разстъргващите ножове се ползват за обработване на вътрешни повърхнини. Разделят се на проходни, прорязващи, подрязващи, резбонарезни и други.

Профилни ножове

Профилните ножове се използват за по-специфична обработка, поради високата им точност. Те не оставят грапавост по обработвания детайл както ножовете с общо предназначение.

Използват се за обработка на сложни повърхнини, които са с малка дължина. Характеризират се с това, че могат да бъдат подложени на голям брой презаточвания.

Профилните ножове могат да бъдат разделени по геометрична форма или подавателно движение.

Някои видове са:

Аксесоари за струговане

Източник на изображението: Pixabay.com

Как се съчетават аксесоари за струговане?

Струговането предлага много възможности за съчетаване на операции, работа с различни материали и придобиване на множество форми (резби, канали, отвори и др.).

При съчетаване на инструменти и аксесоари за струговане е необходимо да знаете кой за какво служи, как се употребява и какъв финален ефект може да очаквате.

Може да се свържете с Метал Ин, за да сте сигурни, че ще получите високо качествени продукти и обслужване. Ние предлагаме изработка на конусна, метрична или трапезна резба. Можем да обработим метални детайли с професионални автоматизирани CNC стругове.

Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.