Видове машини за лазерно рязане

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

Тъй като лазерните технологии търпят постоянен напредък, лазерните машини си спечелиха своето заслужено място в сферата на прецизната металообработка.

С лазерните машини можем да извършваме лазерно рязане на различни видове метали, от които обикновена или неръждаема стомана, мед, бронз и алуминий. Машините за лазерно рязане са оборудвани с различни функций в зависимост от модела, което ги прави способни да се справят прецизно с различни видове метални детайли за рязане.

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

Машините за лазерно рязане биват различни видове. Според вида на нашето задание можем да избираме от:

диодни

дискови

фиброоптични лазери

лазери за надписване

импулсни лазери

CO2

лазери за научни цели

системи със сензори

обработващи оптики

лазери с къси и ултра къси импулси

Например има такива модели машини, които могат да работят както с листов материал, така и да изрязват отвори в метални тръби. Има машини за лазерно рязане на тръби с автоматизирано подаване и разтоварване.

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

Лазерните машини извършват различни по вид операции. Те включват рязане, заваряване, надписване, обработка на различни по вид повърхности. Хората, които са се специализирали в производствените технологии, все повече се убеждават в преимуществата на машините за лазерно рязяне в индустрията.

Едни от тях са многостранност на приложението, гъвкавост, и икономия на разходите по поддръжката на самите лазерни машини като инструмент.

Модерните лазерни машини постигат висока ефективност, несравнима скорост на рязане, разнообразие от съвременни функции, които позволяват напълно автоматизирана обработка на материали. По този начин се постига по-голяма производителност в производствения процес.

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

Видове лазерни машини и техните характеристики накратко

Твърдотелни (полупроводникови)

Този вид машини биват непрекъснати или импулсни. Те са най-използваният вид лазерни машини. Те са създадени на основата на полупроводници, състоящи се от два полупроводника от различни типове, съединени заедно.

При тях лазерният лъч се генерира в кристална пръчка и се характеризира с много къс импулс и повторение на специфична честота. Този вид лазерни машини притежават едни от най-мощните импулсни лазери.

Газови

Както се подразбира от името на тези лазерни машини, работното вещество в тях са различни видове газове, които са затворени в прозрачни тръби. Налягането в газовите лазерни машини е стотици пъти по-ниско от атмосферното.

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

Те също биват различни видове. Частиците в тях играят роля на активни центрове и според вида на тези частици газовите лазери биват такива с активна среда с неутрални атоми и лазери с активна среда със свободни молекули.

По-голямата част от съвременните лазерни машини използват така наречената ‘’летяща оптика” (Flying Optics Laser). При нея машинната конструкция включва неподвижна маса, върху която се поставя листовия материал и има режеща глава с лазерен лъч, която се движи над него по оси X, Y и Z.

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

Този вид конструкция носи преимущества, тъй като с нея се постигат много високи стойности на ускорението и максимална точност на компонентната геометрия.

Защо лазерното рязане се превръща във все по-предпочитан метод от механичното?

Лазерното рязане сравнено с механично рязане се явява по-добрия метод на обработка. При лазерното рязане материала не се замърсява, тъй машината не осъществява физически контакт с материала. По този начин се спестява нуждата от допълнителна обработка на продукта.

Чрез лазерното рязане се постига и много висока прецизност на рязането. А прецизността на рязане играе голямо значение за различни индустриални приложения като например рязане на тежки метали и листови материали, а също и индустриални компоненти в различни размери и ниво на твърдост.

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

При лазерните машини има висока точност на позициониране, благодарение на която се постига и по-голяма икономическа ефективност. С машините за лазерно рязане можем да изрязваме детайли с различни видове контури и такива с високо ниво на сложност.

Лазерните машини са идеален избор за производство на детайли в малки партиди, защото крайната им цена е по-ниска в сравнение с други методи за обработка на материали.

Тъй като голяма част от машините за лазерно рязане имат програмно осигуряване, това прави възможно изготвяната конструкция да бъде проектирана в триизмерен модел. С някои модели лазерни машини може да се осъществява 2D и 3D лазерно рязане.

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

Точността на режещия инструмент при лазерното рязане е изключително висока. Затова и при употребата на лазерна машина напълно се избягват случаи на неточна проекция на планираното изображение и няма нужда от последващи корекции. Това спестява време и ресурси при производството на метални изделия.

Освен рязане на 2D и 3D детайли, с лазерните машини могат да се изрязват профили и тръби. Известната марка за металообработващи машини TRUMPF например предлага различни модели машини за лазерно рязане от ново поколение и с редица функционалности.

Марката се явява един от пионерите в сферата на производство на машини за металообработка. Нейният продуктов каталог от лазерни машини включва 3D лазерни машини, източници на лъчи и компоненти за траекторията на лъча също и цели машини и системи, в които всички компоненти са идеално съгласувани едни с други. Машините, които TRUMPF предлага са оборудвани за целите на различни видове задания.

Машинните съоръжения се отличават с редица уникални по себе си характеристики, от които патентованото влакно 2 в 1. Някои от тяхните модели разполагат с 3D независими от източника на лъча технологични параметри, които са изпитани и имат широко приложение. Този факт ги прави предпочитан избор на машина в сферата на 3D обработката на детайли.

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

Тъй като лазерът на практика не влияе на явната деформация на метала, лазерното рязане може да се използва и за производството на много крехки части или декоративни изделия. С помощта на машините за лазерно рязане ние можем да получим минимална площ на разреза, като при крайния продукт почти на 100% биват избегнати деформации на краищата.

Друго основно преимущество при работата с машини за лазерно рязане е, че се образуват по-малко отпадни продукти. Това ги прави по-предпочитан производствен метод от екологична гледна точка.

Видове машини за лазерно рязане  1000д.

С използването на лазерно оборудване в производството се постигат по-малки начални загуби и физически контакт с метал. Също така обработката на метала се осъществява без използването на голямо количество ръчен труд, което спестява от производствените разходи и инвестицията в персонал.

С лазерните машини се осъществява рязане на метали с изключително висока скорост , с което не е нужна последваща обработка на детайла.

Друго предимство на работата с лазерни машини е, че при високоскоростното рязане на метал топлинните въздействия на повърхността на метала са незначтелно малки.


Документи и сертификати

Кои сме ние

МЕТАЛ ИН ЕООД е основано през 1985 година с основен предмет на дейност производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и алуминий. След 1999 година фирмата ориентира дейността си към изработка на метални изделия, детайли и компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана като поддоставчик на европейски компании. В момента 80% от продукцията се доставя на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. В хода на развитие се повишава конкурентната способност на МЕТАЛ ИН. В производството се въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.